Šperos.lt > Informatika > Informatikos kursiniai darbai
Informatikos kursiniai darbai

(29 darbai)

Active Directory paremtas vartotojų teisių valdymasPaveikslų sąrašas. Įvadas. Active direcotry diegimas. Vartotojų ir grupių kūrimas. Teisių valdymo konfigūravimas. Active directory tarnybos ir domeno testavimas. Išvados Skaityti daugiau
Belaidės duomenų perdavimo technologijosĮvadas. Belaidžių technologijų istorija. Skleistojo spektro samprata. Šokinėjančių dažnių skleistasis spektras. Tiesioginių sekų skleistasis spektras. Ortogonalusis dažnių sutankinimo metodas. Belaidžiai daugkartinės kreipties metodai. Ad hoc režimas. Infrastruktūrinis režimas. Centralizuotos koordinacijos funkcija. Belaidžiai duomenų tinklai. Skaityti daugiau
Duomenų bazės kūrimo technologijaĮvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazės sąvoka, pagrindinės funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos, jų funkcijos. Duomenų bazės projektavimas. Duomenų bazės modelių tipai. SQL kalba. Reliacinis duomenų bazės modelis. Reliacinė algebra. Reliaciniai skaičiavimai. Duomenų bazės normalizavimas, norminės formos. Konceptualinis duomenų bazės modeliavimas. Trijų lygių duomenų bazės architektūros projektavimas. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės kūrimo žingsniai. Išvados. Skaityti daugiau
Dviejų lygių ventilių sistema su lyginiu pirmo lygio ventilių skaičiumiAtkartojimų technologija programų inžinerijoje. Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Individuali užduotis. Bendrinio komponento tekstas. Realizacija su metakalba Open PROMOL. Realizacija su metakalba JAVA. Komponento sąsaja. Komponento charakteristikos ir įvertinimas. Aprašų su skirtingomis metakalbomis palyginimas. Išvados. Priedai (13 psl.). Skaityti daugiau
EGPRSĮvadas. GPRS. Architektūra. Radijo ryšys. Paslaugų kokybė. GPRS ryšio taikymas. GPRS terminalai ir įrenginiai. Kanalai ir duomenų perdavimas susijęs su jais. Naujos galimybės. EDGE. EDGE technologija. EDGE moduliacijos technika. Kodavimo schemos. Paketų valdymas. Adresavimo langas. Matavimo tikslumas. Interleaving(Įterpimas). EGPRS jungties kontroliavimo funkcija. EDGE standartai ir nurodymai. Architektūra. EGPR nauda. Skaityti daugiau
Elektroninis parašasĮvadas. Elektroninio parašo bruožai. Kas yra elektroninis parašas? Elektroninio parašo infrastruktūra. Duomenų šifravimas. Parašų kūrimas ir tikrinimas. Sertifikatai. Sertifikatų centrai. Laiko žymos tarnybos. El. parašo infrastruktūros reglamentavimas. Elektroninio parašo plėtra Lietuvoje. El. parašo įstatymas. El. parašo įstatymo pakeitimas. El. parašo naudojimas. El. parašo įsigalėjimo problemos. Ateities uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninis parašas (2)Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti bei suvokti elektroninio bei mobiliojo parašo koncepcijas, parašams keliamus reikalavimus, suprasti, kaip vyksta e-parašo kūrimo procesas bei sužinoti ir suvokti visus kitus procesus, susijusius su parašo kūrimu. Elektroninis parašas. Saugi parašo formavimo taikomoji programa (SSCA). Duomenų šifravimas. Elektroninių parašų kūrimas ir tikrinimas. Sertifikatai. Sertifikatų centrai. Laiko žymos. Laiko žymų tarnybos. Elektroninio parašo formatai. XAdES formatų pasirašomi metaduomenys. XAdES-BES formatas. XAdES-EPES formatas. XAdES-T formatas. XAdES-C formatas. XAdES-X Type 1 formatas. XAdES-X Type 2 formatas. XAdES-X Long formatas. XAdES-X-Long Type 1 formatas. XAdES-X-Long Type 2 formatas. XAdES-A formatas. Mobilus elektroninis parašas. Mobiliojo elektroninio parašo naudojimo procesas. M-parašo koncepcijos išaiškinimas. M-parašo įsigijimas. Lustinės kortelės įsigijimas. Sertifikato aktyvavimas. Paslaugų registravimas. M-parašo naudojimas. Sinchroninis pranešimų režimas. Asinchroninis kliento-serverio režimas. Asinchroninis serverio-serverio režimas. Mobiliojo parašo paslaugų nutraukimas. Saugumas. E-parašo taikymas Lietuvoje. Rezultatai ir išvados. Sąvokų apibrėžimai. Santrumpos. Priedas (XML schema). Skaityti daugiau
Fazės rekonstrukcija "Difference map" metodupdf byla. Įvadas. Problema. Sprendimo būdai. "Difference map" metodas. Idėja. Bendra forma. Projekcijos. Reikalavimai projekcijoms. Taško atributai. Atributų teisės ir poerdviai. Atstumas tarp atributų poerdvių. Fiksuoti taškai ir parametrų optimizavimas. Sprendinys ir artimas sprendinys. Optimizuota "Difference map" forma. "Difference map" veikimo principas ir paklaida. Stagnacija ir jos išvengimas. "Difference map" realizacija. Realizavimo priemonės. Veikimo principas. Programos galimybės. Trūkumai. "Difference map" algoritmo veikimo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Fox Pro duomenų bazėĮvadas. DB aktualijos ir taikymas. DB savybės. DBVS aktualijos ir taikymas. Kompiuterizuojamos veiklos aprašymas. Pasirinktos DBVS pagrindimas. Kompiuterizuojamos veiklos modeliai. Aukščiausiojo lygmens DFD. Normalizavimas. Lentelės laukų aprašymas. Lentelių laukų savybės. Lentelių ryšių schema. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Duomenų kontrolė. Sudarytos duomenų kontrolės lentelėms. Pagrindiniai vartotojo sąsajos langai. Meniu kūrimas. Taikomosios sistemos kūrimas. Išvados. Lentelių pavyzdžiai. Formų pavyzdžiai. Užklausų pavyzdžiai. Ataskaitų pavyzdžiai. Pagrindinė forma. Skaityti daugiau
Įmonės kompiuterizavimas: VĮ "Utenos regiono keliai"VĮ veiklos aprašymas. Bendros nuostatos. Įmonės tikslai ir veiklos pobūdis. Schemos. Kompiuterizavimo veiklos žingsniai. Projekto darbai ir jų trukmė. Išteklių valandiniai įkainiai. Technologinės įrangos pasiūla. Taikomosios programos aprašo schema. Skaityti daugiau
Įmonės, parduodančios kompiuterius bei jų priedus, duomenų bazėInformacijos sistemų ir socialinių duomenų analizės kursinis darbas. Įvadas. Kompiuterizuojamo objekto esama būsena. Kompiuterizuojamo objekto norima būsena. Kompiuterizuojamo objekto norimos būsenos įgyvendinimas. Programinės ir techninės įrangos pagrindimas. DB struktūra. Duomenų įvedimas, kaupimas. Duomenų analizė: užklausos, ataskaitos, priemonės vartotojo darbo palengvinimui. Keliami reikalavimai. DB saugojimo ir apsaugos klausimai. Trumpa instrukcija vartotojui. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Informacijos apsauga įmonėje: UAB "AGA-CAD"Įvadas. Informacijos apsauga. Apsaugos priemonės: 4 apsaugos lygiai. 15 patarimų, kaip apsaugoti kompiuterį nuo grėsmių internete. Kompiuteriniu nusikaltėliu gali būti bet kas. Kompiuterinių nusikaltimų požymiai. Nusikaltimai ir piktnaudžiavimai. Informacinio saugumo apsaugos priemonės. Fizinis informacijos apsaugos būdas. Programinis saugumas. Fizinės saugos priemonės. Programinės įrangos pirkimas, įdiegimas bei priežiūra. Kompiuterinių tinklų projektavimas, įdiegimas bei priežiūra. Duomenų apsauga. Personalo apmokymas. IT auditas. Elektroniniai raktai- kompiuterių apsaugai. Fizinė serverio apsauga. Biurų susijungimas į saugų tinklą. Saugiam verslui. Intelektualios informacijos apsauga įmonėje. eSecurity. UAB "AGA- CAD". AGA- CAD informacijos apsaugos vartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių sistemų analizė Alytaus kolegijos vadybos ir administravimo fakulteteĮvadas. Pažintis su įstaigos sukūrimo istorija. Vizija. Misija. Alytaus kolegijos vidinė aplinka. Įstaigos valdymo struktūra. Microsoft Word. Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint. Microsoft Access. Microsoft Outlook. Elektroninis paštas (e – paštas). E - pašto valdymas. Internetas. Prisijungimas prie serverių. Multimedia. Duomenų bazės. Studento programa. Programos iškvietimas. Studentų kortelės. Studentų sąrašų peržiūra. Apmokėjimas už mokslą. Ataskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymas pradinio ugdymo pedagogų veiklojeĮvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų samprata ir esmė. Informacinių technologijų planavimas ir integravimas. Pradinis ugdymas. IT (Informacinių Technologijų) taikymas pradiniame ugdyme. Kompiuteris ir jo panaudojimas pradiniame ugdyme. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymo galimybės ir perspektyvos kriminalinėje policijojeĮvadas. Informacinių technologijų panaudojimo kriminalinėje policijoje galimybės ir perspektyvos. Išvados. Antra dalis: Priežastinių ryšių diagramos sudarymas. Straipsnis aprašantis sistemą. Sistemos aprašymas. Priežastinių ryšių diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinė B2B sistema (verslas verslui)Tema. Įvadas. Tikslas. Dalykinės srities aprašymas. Sistema susidaro. Sistemos struktūra ir funkcijos. Sistemos pagrindinės dalys. Sistemos naudotojų rolės. Sistemos nefunkciniai reikalavimai. Sistemos funkciniai reikalavimai. Katalogo funkcionalumas. Administravimo dalies funkcionalumas. Klientų valdymo modulis. Projekto pagrindimas. Laukiamas įdiegtos sistemos efektas. Rizikos analizė. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Intranetas Šilalės miesto darbo biržojeAnotacija. žodynėlis. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Užduoties formulavimas. Diplominio darbo tikslas. Tikslas – sukurti intranetą Šilalės darbo biržoje. Intraneto kūrimui iškelti uždaviniai. Pagrindinės intraneto funkcijos. Intraneto kūrimas ir vystymas. Sprendimo privalumai. Užduoties analizė. Intraneto sandara. Įmonės puslapis. Įmonės kalendorius. Grafinių rinkmenų biblioteka. Apklausos. Pateikiamos informacijos atranka. Intraneto kūrimas. Intraneto kūrimo priemonės. Tvs pasirinkimas. Intraneto sukūrimas panaudojant microsoft word. Intraneto sukūrimas panaudojant portalo tipo turinio valdymo sistemą (TVS). Intraneto sukūrimas panaudojant wiki tipo turinio valdymo sistemą (TVS). Intraneto turinys. Intraneto panaudojimas įmonėje. Intraneto poreikis ir būtinybė šilalės darbo biržoje. Intraneto pritaikymas kiekvienam vartotojui. Intraneto galimybės Šilalės darbo biržoje. Programinės dalies aprašymas. Įmonės tinklas ir jam keliami reikalavimai. Šilalės duomenų bazių kompiuterinis tinklas. Sistemos serverio ir vartotojų kompiuterių reikalavimai. Programų diegimas. Plone2 programos diegimas. Sistemos lietuvių kalbos nustatymas. Kalendoriaus parametrų sutvarkymas. Sistemos lietuvių kalbos nustatymas. Įdiegto intraneto turinys ir struktūra. Įdiegtos sistemos naudojimas. Instrukcija vartotojui. Prisijungimas prie intraneto. Intraneto puslapių struktūra. Atskiro puslapio elementų struktūra. Intraneto puslapio elementų tvarkymas. Intraneto puslapio elementų redagavimas. Elemento savybių keitimas. Naujo elemento kūrimas. Naujo elemento paskelbimas. Paieškos intranete vykdymas. Aplanko ir turinio elemento redagavimo galimybės. Darbas su nuorodomis (temomis). Renginiai, naujienos ir nuorodos. Kalendorius ir jo naudojimas. Individualus vartotojo meniu. Ekonominis pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1 psl.). Skaityti daugiau
Kompiuterinių nusikaltimų subjektaiĮvadas.Darbo tikslai: kompiuterinių nusikaltimų subjektų analizavimas. Kompiuterinių nusikaltimų samprata. Kompiuterinių nusikaltimų subjektų samprata. Kompiuterinių nusikaltimų subjektai. Hakeriai. Krakeriai. "Tipiniai" nusikaltėliai. Vandalai. Phreakeriai. Carderiai. Warezmanai. Rusijos kompiuterinių nusikaltimų subjektai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Kompiuterinių tinklų klasifikavimas pagal topologojąKompiuterinių tinklų klasifikavimas pagal topologoją. Darbo tikslas - susipažinti su pagrindinėmis vietinių tinklų topologijomis. Bendros teorinės žinios. Pagal naudojimo pobūdį kompiuteriniai tinklai būna. OSI modelis. Fizinė topologija. Loginė topologija. Įvadas. Darbo tikslas - atskleisti ir sukurti viešbučių tinklo informacijos sistemą. Viešbučio "Alanta" veiklos aprašymas. Veiklos proceso modeliai. Aukščiausiojo lygmens DFD. Nulinio lygio DFD. Pirmo lygio DFD. Duomenų struktūrų modeliai. Reikalavimų specifikavimas. Reikalavimų specifikavimo dokumentas. Įvadas. Bendri reikalavimai. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimo apibrėžimas: paslaugų proceso IŠ. Reikalavimai sąsajai. Projekto apribojimai. Kiti nefunkciniai sistemos atributai. Operacinis scenarijus (sistemos veiksmų scenarijus iš vartotojo pozicijų). Duomenų bazės projektas normalizavimas. ER diagrama. DB lentelės. Užklausų lentelės. formos ataskaitos. Išvados. Priedai (9 psl.). Skaityti daugiau
Kompiuterizuota informacinių sistemų (IS) inžinerija CASE paketu Provision WorkbenchProvision Workbench. Užduotis. Įvadas. Analizuojama įmonė UAB "SELECT". CASE paketų rinkos analizė. Kompiuterizuojamos organizacijos veiklos aprašas. Veikos analizės modeliai. Veiklos (biznio) sąveikų modeliai. Įvykių modelis. Darbų sekos modeliai. Organizacijos (struktūros) modelis. Procesų (hierarchijos) modelis. Tikslų modelis. Vietovių modelis. Vartotojo poreikių modeliai. Panaudojimo atvejų modelis. Sistemos modelis. Informacinių sistemų (IS) projekto modeliai. Objektų modelis. Subtipų modelis. Būsenų modelis. Sąveikų modelis. Metodų modelis. Komponentų modelis. Įrangų modelis. Informacinių sistemų (IS) projekto testavimo rezultatai. Informacinių sistemų (IS) prototipo generavimo rezultatai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau