Šperos.lt > Informatika > Informatikos konspektai
Informatikos konspektai

(54 darbai)

Atvirkštinė samprotavimų grandinėAtvirkštinė samprotavimų grandinė. Žinių bazės sukūrimas. Sprendimų medis. Sprendimų medžio transformavimas į taisykles. Taisyklių formavimo algoritmas. Taisyklių sudarymas. Darbas su baze. Loginių išvadų sąrašas. Sąlygos kintamųjų sąrašas. Sąlygos kintamųjų vardų sąrašas. Loginių išvadų stekas. Žinių bazės taikymas. Apibendrintas ASG algoritmas. Skaityti daugiau
Dirbtinio intelekto metodaiProdukcijų sistemos ir dirbtinis intelektas. Euristika, valdovių uždavinys. Sprendinio paieškos strategijos su grįžimais. Kelio radimas iš labirinto, naudojant paieškos į plotį taktiką. Paieška į plotį grafe. Paieška į gylį grafe. Postfiksinė, prefiksinė ir infiksinė medžių apėjimo tvarkos. Pagrindiniai procedūrų GRAPHSEARCH ir BACKTRACK skirtumai, bendra paieškos grafe procedūra GRAPHSEARCH. Valdymas "lipimo į kalną" būdu. Tiesioginė rezoliucija. Ekspertinės sistemos. Algoritmo A* samprata. Tiuringo testas. Priedai: Žirgo uždavinys, Valdovių uždavinys, Kelio radimas iš labirinto, naudojantis paieškos į plotį taktika, Kelio radimas iš labirinto (BACKTRACK1), Dvejetainio medžio apėjimas infiksine, postfiksine ir prefiksine tvarkomis. Darbas iliustruotas lentelėmis, formulėmis, schemomis. Skaityti daugiau
Dirbtinis intelektas (6)Distancinio mokymo aspektai. Distancinio mokymo šakos. Distancinio mokymo dėstytojai sutelkia dėmesį į tokias pažiūras. Visus distancinio mokymo produktus galima suskirstyti į tokias grupes. Distancinio mokymo pavyzdžiai. Dirbtinis intelektas. Tikslai. Faktai ir taisyklės. Supaprastinimas. Išvedimo mechanizmas. Dirbtinio intelekto sistemų projektavimas. Tikslų parinkimas. Faktų nustatymas. Duomenų gavimas. Taisyklės ir išvados. Tikslų verifikavimas išvedimo mechanizmo pagalba. Supaprastinimas. Ekspertinės sistemos. Euristinės taisyklės. Sąlygos kintamųjų vardų sąrašas. Sąlygos kintamųjų sąrašas ir sąlygos kintamųjų rodyklė. Sąlygos kintamųjų rodyklėje. Apibendrintas sistemos darbo algoritmas. Atvirkštinė samprotavimų grandinė. Žinių bazės sukūrimas. Sprendimų medis. Sprendimų medžio transformavimas į taisykles. Taisyklių formavimo algoritmas. Taisyklių sudarymas. Darbas su baze. Loginių išvadų sąrašas. Sąlygos kintamųjų sąrašas. Loginių išvadų stekas. Žinių bazės taikymas. Apibendrintas ASG algoritmas. Tikimybės ir negriežta logika ekspertinėse sistemose. Sąlyginė tikimybė. Negriežta logika. Objektinis programavimas. Svarbiausios sąvokos. Struktūros sukūrimas. Objekto sukūrimas. Darbas su objektais. Procedūrų iškvietimas. Procedūrų iškvietimo būdai. Procedūrų iškvietimo būdai. Struktūros sukūrimas. Objekto sukūrimas. Tiesioginė ir atvirkštinė grandinės. Semantinių tinklų struktūra ir objektai. Semantinio tinklo panaudojimas sistemoje, paremtoje taisyklėmis. Tikrumo koeficientas. TK ribinės reikšmės. Save mokančios sistemos. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (4)Duomenų bazių valdymo sistema Access. Paprasčiausios duomenų bazės sudarymas. "Kompiuterijos" būrelio narių sąrašo lentelė. Laukų duomenų tipai. Lentelės laukų duomenų tipų sąrašas. Lauko Field charakteristikos. Skaitmeninių laukų savybės Field Size galimos reikšmės. Formos. Įrašų paieška ir filtravimas. Įrašų rūšiavimas. Duomenų redagavimas. Užklausos. Užklausos vedlys. Rūšiavimas užklausoje. Ataskaitos. Duomenų bazės su dviem lentelėm. Pirminių raktų kūrimas ir lentelių susiejimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės kūrimasDuomenų bazių kūrimo ciklas. Strateginis duomenų bazių planavimas. Duomenų bazių planavimo būtinumas. Duomenų bazės plano projektas. Gyvybinis duomenų bazės ciklas (GDBC). Duomenų bazės ir valdymo kontrolė. Duomenų bazės projektavimas. Vartotojų apmokymas. Duomenų bazių apsauga ir vientisumo užtikrinimas. Duomenų bazės sistemos greitaeigiškumas. Duomenų bazių nuostoliai ir rizika. Organizaciniai konfliktai. Nesėkmės kuriant projektus. Sistemos "lūžimai". Įdiegimo išlaidos. Aukštos kvalifikacijos personalo poreikis. Loginio ir fizinio duomenų pateikimo skirstymas. Duomenų bazių kūrimas. Įterpimas. Išankstinis planavimas. Įgyvendinamumo patikrinimas. Reikalavimų nustatymas. Konceptualinis projektavimas. Realizacija. Duomenų bazės įvertinimas ir tobulinimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazių organizavimasĮvadas į duomenų bazių organizavimą. Duomenų bazių paskirtis. Duomenų bazių kūrimo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Duomenų bazės loginės schemos sudarymas. Dalykinės srities objektų išskyrimas. Ryšių tarp lentelių nustatymas. Duomenų bazės loginės schemos normalizavimas. Praktinis darbas – DB loginės schemos sudarymas. Duomenų bazės fizinės schemos sudarymas. Praktinis darbas – DB lentelių struktūros aprašymas. Praktinis darbas – pirminių raktų sukūrimas ir lentelių susiejimas. Duomenų bazės užpildymas duomenimis. Praktinis darbas – DB lentelių užpildymas testiniais duomenimis bei lentelių struktūros patikslinimas. Duomenų atrinkimas naudojant užklausas. Praktinis darbas – užklausos sudarymas naudojant meistrą. Formų sudarymas duomenims peržiūrėti, įvesti ir redaguoti. Praktinis darbas – formos sudarymas naudojant meistrą. Ataskaitų sudarymas duomenims peržiūrėti ir spausdinti. Praktinis darbas – ataskaitos sudarymas naudojant meistrą. Skaityti daugiau
Ekonominė informatika (2)Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos, socialinės informacinės visuomenės problemos, politinės informacinės visuomenės problemos, kultūrinės informacijos visuomenės problemos, Lietuvos informacinės visuomenės plėtra, informacijos klasifikavimas, ekonominė informacija, informacijos tikrumas, informacija ir ūkinių procesų valdymas, informacinės sistemos (IS) ir informacinės technologijos (IT) samprata, klasikinis kompiuterinės sistemos modelis, kompiuterinės technikos raidos istorija, šiuolaikinių kompiuterinių sistemų organizavimo būdai, AK operatyvioji atmintis ir spartinančioji (Cache) atmintis, Kietieji magnetiniai diskai, lankstieji magnetiniai diskeliai, kompaktiniai diskai CD-ROM, asmeninio kompiuterio vaizdo sistema, spausdintuvai, duomenų įvedimo įrenginiai, klaviatūra, PĮ sąvoka ir klasifikavimas, operacinės sistemos ir jų paskirtis, vartotojų interfeisai (sąsajos), programavimo sistemos, programavimo kalbų kartos, programavimo tendencijos, taikomosios programos ir taikomųjų programų paketai (TPP), teksto redaktorių paskirtis, elektroninės lentelės (skaičiuokės), prezentacijų kūrimo programos, duomenų perdavimas, tinklų rūšys, vietinis tinklas, jo tipologijos, internetas – globalusis tinklas, ftp, telnet ir www paslaugos, elektroninis paštas, elektroninė komercija, elektroniniai duomenų mainai. Skaityti daugiau
Grafiniai failai ir programosKompiuterinė grafika. Kompiuterinės grafikos taikymo sritys. Kompiuterinės grafikos rūšys pagal vaizdo formavimo būdą. Taškinė. Vektorinė. Fraktalinė. Grafinių failų archyvavimo algoritmai. Failų formatų apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos ieška ir tvarkymasDokumentų klasifikacijų ypatybės. Dokumentinių klasifikacijų raida iki 18a. C. Gesnerio ir G. Leibnico KS. Klasifikavimo sistema: nuo G. Naude iki J. Bruneto. Ikireforminių klasifikavimo sistemų pagrindiniai bruožai. Dokumentinių ir mokslo klasifikacijų tarpusavio priklausomybė. Antikos ir viduramžių mokslų klasifikacijos. 17 ir 18a. mokslų kvalifikacijos: F. Baconas ir prancūzų enciklopedistai. Tipinės 19a. mokslo klasifikavimo sistemos. Pagrindiniai mokslo klasifikavimo principai ir sistemos. Klasifikavimas: samprata ir pagrindiniai terminai. Pagrindiniai klasifikavimo principai. Klasifikavimo taikymas. Dokumentų klasifikavimas – antrinis klasifikavimo būdas. Klasifikavimo sistemų tipai. Nuosekliosios KS. Kombinacinės KS. Fasetinės klasifikacijos, kaip analitinių-sintetinių klasifikavimo sistemos rūšis. Indeksacija ir jos rūšys. Indeksacijos savybės ir funkcijos. Struktūrinės ir nestruktūrinės indeksacijos: privalumai ir trūkumai. Indeksacijų savybės: lankstumas. Indeksacijų savybės: mnemoniškas, trumpas, paprastas, išraiškingumas. M. Dewey dešimtainė klasifikacija. A. Cutterio "Ištęsiamoji klasifikacija". Kongreso bibliotekos klasifikacija. S. R Ranganathano (1892-1972) klasifikacija dvitaškiu. H. E. Bliss (1870-1955). Bibliografinė klasifikacija. UDK Lietuvoje. UDK raida ir ypatybės. UDK konsorciumas ir etalonas. UDK sandara. UDK ženklai ir sudėtinių indeksų sudarymas. DDK ir KIK įtaka tolesnei klasifikavimo sistemų raidai. LNB kompiuterinė UDK versija. Klasifikatoriai ir registrai: apibrėžimas ir samprata. Integruota valstybės registrų sistema ir registruojamos informacijos pobūdis. Valstybės registrų sąrašas. UDK raida ir jos tobulinimas. Skaityti daugiau
Informacijos sistemos ir paieškaParadigminiai santykiai, jų nustatymas ir išraiškos būdai. Koordinatinio indeksavimo loginės operacijos. Tezaurai, jų funkcijos, rūšys. Reikalavimai IPK, jų elementai. Tezauras kaip ideografinis žodynas. Koordinuojamos ir postkoordinuojamos IPK. Deskriptorinės IPK ir koordinatinis indeksavimas. Tezaurų struktūra ir fiksuojami santykiai. Tezaurų rengimo kompiuterizavimas. Sintagminiai santykiniai, fiksavimas, sintagminės kalbos. Kontroliuojamos leksikos naudojimo privalumai, trūkumai. Nekontroliuojamos leksikos naudojimo privalumai, trūkumai. Tezauras kaip paieškos priemonė: privalumai ir trūkumai. Dalykinimas. Dalyko samprata ir dalykinimo metodo naudojimas. Bendros dokumentų dalykinimo taisyklės. Dokumento dalyko nustatymas. Abėcėlinių dalykų klasifikacijų privalumai ir trūkumai. Dalykinių rubrikų ir rubrikėlių rūšys. Indeksavimo kokybė ir ją įtakojantys faktoriai. Cituotos literatūros rodyklės. Nuorodų sistema, nuorodų rūšys. Dalykinės rubrikos sudarymas. Dalykinimo metodai, jų raida. Č.A. Keteris ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongreso bibliotekos dalykinių rubrikų sąrašai. Netradicinės rodyklės ir sąvokų postkoordinavimas. Kategorinis dalykinimo metodas, jo raida. Metaduomenys, jų rūšys. Tezauras/rubrikynas, kaip paieškos priemonė. Taksonomijos. Ontologijos. Tarptautinės metaduomenų iniciatyvos. Natūralios ir kontroliuojamos kalbos. Kontroliuojamų kalbų žodynai. Indeksavimo etapai, jų esmė. Konceptualioji analizė. Specifinė indeksavimo problema – nuoseklumas. Natūralios kalbos kompiuterinis apdorojimas: problemos ir galimybės. Analitiniai kodai ir semantinių kodų IPK. Skaityti daugiau
Informacinės komunikacinės technologijosDuomenų kaupimo įrangos raida. Ryšių įrangos raida. Informacinių technologijų (IT) klasifikacija. Išskirstytų sistemų architektūra. Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros samprata. Duomenų ir informacijos organizavimas. Duomenų struktūrų vienetai. Rekvizitai, įrašai, rinkmenos, bazės. Duomenų santykiai ir struktūros. Duomenų registravimo ir įvedimo technologijos. Neautomatizuotas būdas. Automatizuoti būdai. Automatiniai būdai. Duomenų kontrolės metodai. Automatiniai būdai. Duomenų kontrolės metodai. Duomenų saugojimas. Duomenų bazių sandara ir veikimas. Duomenų perdavimo ir komunikacijos technologijos. Duomenų perdavimo proceso savybės. Skaitmeniniai ir analoginiai signalai. Moduliacija. Duomenų paketai, komutavimas, siaurajuostis ir plačiajuostis ryšys. Duomenų srautų sutankinimas. Asinchroninis ir sinchroninis perdavimas. Simpleksinis, pusiau dupleksinis ir dupleksinis perdavimo metodai. Prieigos prie tinklo metodai. Kabeliai. Duomenų perdavimo techninė įranga. Tinklai ir tinklų technologijos. Kompiuterių tinklų klasifikavimas teritoriniu požiūriu. Kompiuteri tinklų klasifikavimas pagal topologiją. Kompiuterių tinklų modeliai ir standartai. Vietinių tinklų technologijos. Ethernet tinklai. Token Ring. FDDI tinklai. Bevieliai vietiniai tinklai. Globalių tinklų technologijos. Globalinių tinklų technologijos. Kanalų komutacijos tinklai. PSTN. Skirtosios skaitmeninės linijos. ISDN. xDSL. Paketų komutacijos tinklai. X.25 standartas. Kadrų retransliavimas(Frame Relay). Asinchroninis duomenų perdavimas. Naujos globalių tinklų technologijos. SONET. Plačiajuostis ISDN. SMDS. Kabelinė televizija. Vietinių ir globalių tinklų sujungimo būdai. Mobiliosios technologijos. Radijo duomenų sistema. Pranešimų gavikliai. Radialinis ryšys. Korinio ryšio sistemos. Bevielis telefonas. Palydovinio ryšio technologijos. Interneto technologija. Informacijos perdavimas internetu. Interneto teikiamos paslaugos. Elektroninis paštas. Naujienų grupės. Rinkmenų persiuntimas (FTP). Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Pokalbiai (IRC). Garso ir vaizdo konferencijos. Garso ir vaizdo duomenys internete. Interneto telefonija. Virtualūs privatūs tinklai. Biuro sistemų technologijos. Dokumentų rengimo ir valdymo technologijos. Informacijos sklaidos ir grupių darbo technologijos. Procesų valdymo sistemų technologijos. Integruojančių informacinių sistemų technologijos. Informacijos pateikimo technologijos. Pateikiamos informacijos išraiškos formos. Vartotojo interfeisas. Vartotojo kompetencijos lygiai. Intelektualios technologijos ir sistemos. Situacijos ir sprendimai. Internetinės sprendimų paramos sistemos. Grupių paramos sistemos. GSPS technologija. GSPS Programinė įranga. Duomenų gavyba (DG) ir jos architektūra. Žinių išgavimo iš duomenų (ŽID) sistemos. Programiniai agentai. MAS organizacijos struktūra. Ekspertinės sistemos (ES). Ekspertinių sistemų apvalkalai (angl. shells). Išvadų generatoriaus (IG) charakteristikos. Ekspertinių sistemų (ES) klasifikacija. Ekspertinių sistemų (ES) pranašumai ir trūkumai. Neuronų tinklai. Elektroninio verslo ir elektroninės veiklos technologijos. Elektroninio verslo sąvokos, raida, būklė. Elektroninio verslo raida. Elektroninio verslo būklė. Elektroninio verslo infrastruktūra. Tinklinės ekonomikos pagrindai. Marketingas elektroniniame versle. Mobilaus marketingo technologijos. Socialiniai elektroninio verslo aspektai. Visuomenės įtaka elektroniniam verslui. Visuomenės pažangos įtaka. Tarptautinių skirtumų įtaka. Politinės situacijos įtaka. Privati kliento informacija. Naujienos pranešimai spaudai. Viktorinos, konkursai, loterijos. Paieškos sistemų naudojimas ir optimizavimas. Prekės ženklo valdymas. Elektroninio verslo įtaka visuomenės grupėms. Darbo vietos kvalifikacija. Šakos, kuriose prarandamos darbo vietos. Kvalifikaciniai poreikiai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijosInformacinių technologijų dalyko esmė ir pagrindiniai uždaviniai, ūkio valdymo informacinis aspektas, kompiuterizuotų duomenų projektavimas- apdorojimas (KDA), duomenų bankų organizavimo pagrindai, informacinių technologijų taikomieji paketai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (15)Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos. Interneto etiketas. Informacijos apsauga. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Kompiuteris ir sveikata. Kompiuteris kasdieniniame gyvenime. Kompiuteriai, mokymasis bei mokslas. Bibliotekos ir muziejai. Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (20)Informacinių technologijų dalyko objektas ir pagrindinės funkcijos. Informacija, jos matavimo vienetai ir kodavimas. Simbolių ir signalų kodavimo principai. Kompiuterių raidos apžvalga ir vystymosi tendencijos. Kompiuterinės sistemos samprata. Pagrindinės komponentės ir jų paskirtis. Programinio valdymo kompiuterio sandara (architektūra). Asmeninio kompiuterio sisteminio bloko ir pagrindinės plokštės struktūra. CPU (central processing unit). Jo paskirtis, įtaisai ir svarbiausios charakteristikos. Operatyviosios (RAM), pastoviosios (ROM), spartinančios (CACHE) ir vaizdo (VRAM )atmintinių paskirtis, veikimo principas ir charakteristikos. Kompiuterio sąsajos, jų tipai ir paskirtis. Lėtos, vidutinės ir didelės spartos sąsajos. Kompiuterio įvedimo įrenginiai. Klaviatūros ir pelės tipai, jų konstrukcijos. Skeneriai. Veikimo principas, tipai, panaudojimai. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, jų savybės, charakteristikos ir panaudojimas. Spalvoto vaizdo formavimas spausdintuvuose. Monitoriai, jų tipai, charakteristikos ir ypatumai (CRT, LDC). Grafinė plokštė ir jos paskirtis. Informacijos saugojimo įrenginiai. Diskelinių kaupiklių (FD) konstrukcija, charakteristikos ir formavimas. Diskinių (HD) kaupiklių konstrukcija ir pagrindiniai parametrai. Duomenų adresavimas diskiniuose kaupikliuose (FAT/NTFS). Failų tvarkymo ir išdėstymo diskuose optimizavimas. Optiniai kaupikliai. Kompaktinio (CD-R/RW) disko bei įrenginio konstrukcijos, charakteristikos ir panaudojimas. DVD-R/RW optiniai kaupikliai, pagrindinės jų charakteristikos bei panaudojimas. PC sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Jos klasifikavimas ir paskirtis. Programinės įrangos apsauga. Operacinių sistemų šeimos Windows vystymosi raidos apžvalga (MS-DOS, Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista), jų ypatumai ir palyginimas. Duomenų suglaudinimas (archyvavimas) ir jo paskirtis. Suglaudinimo objektai. Suglaudinimo programos WINZIP ir WINRAR, jų panaudojimas ir galimybės. Kompiuterių virusų apibrėžimas ir klasifikavimas. Antivirusinė programinė įranga ir jos panaudojimo būdai. Svarbiausios profilaktinės kovos su virusais priemonės. Taikomųjų programų paketai. Integruota programinė įranga ir jos privalumai. MS Office 2000/XP paketo struktūra. Tekstų redaktorių paskirtis ir pagrindinės funkcijos. Tekstų redaktoriaus MS Word 2000 darbo aplinka. Pagrindiniai tekstinių dokumentų elementai. Teksto įvedimas ir tvarkymas (MS Word 2000/XP). Dokumentų teksto redagavimo ir darbo su lentelėmis principai. Dokumentų simbolių ir pastraipų formavimo MS Word 2000/XP būdai. Tekstų redaktoriaus (MS Word 2000/XP) stiliai, jų taikymas ir panaudojimas. Dokumentų šablonai (MS Word 2000/XP), jų sukūrimas ir naudojimas. Makrokomandos, jų paskirtis, kūrimas ir vykdymas. Elektroninės lentelės ir jų paskirtis. Excel pagrindinės sąvokos ir ir darbo aplinka. Dokumento kūrimo ciklas. MS Excel 2000/XP darbo lapų formatų tvarkymas ir redagavimas. Duomenų vaizdavimo formatai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (3)Informacinių technologijų samprata. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Ar kompiuteris pakeičia žmogų? Informacijos kodavimo principas ir jos matavimo vienetai. Personalinių kompiuterių raidos apžvalga. Personalinių kompiuterių tipai ir charakteristikos. Personalinių kompiuterių pagrindinis procesorius. Svarbiausios charakteristikos. Personalinių kompiuterių operatyvioji, pastovioji ir spartinančioji atmintys. Jų paskirtis ir charakteristikos. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, konstrukcijos ir veikimo principai. Displėjų (CRT, LCD) struktūra ir pagrindinės charakteristikos. Personalinių kompiuterių sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Skaityti daugiau
Informacinės valdymo sistemos (2)Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Skaityti daugiau
Informaciniai resursaiDuomenų bazė. Duomenų bazės valdymo sistema. Reliacinė duomenų bazė. Įrašas. Laukas. Raktas. Pirminis raktas. Išorinis raktas. Sąryšių tipai. Duomenų bazės kūrimo etapai. Reliacinės duomenų bazės objektai. Duomenų normalizacija. Normalinės formos. Microsoft Access. Lentelės struktūros sudarymas. Laukų aprašymas. Laukų tipai. Laukų ilgiai. Duomenų formatai. Duomenų įvedimo šablonai. Duomenų įvedimo kontrolės sąlygą. Užklausos. Atrankos užklausos kūrimas projekto rodinyje Design. Funkcijos. Skaičiuojamieji laukai. Suvestinių duomenų užklausos. Kryžminės suvestinės užklausos. Ataskaitos. Formos. Kodų išrinkimas iš sąrašo. Darbas su lentelėmis. Lotus Notes. Lotus Notes struktūra ir pagrindiniai elementai. Lotus Notes sauga. Darbas su duomenų baze. Skaityti daugiau
Informatika (14)Informatikos klausimai ir atsakymai. Sisteminė programinė įranga. Operacinė sistema. Transliatoriai. Operacinių sistemų apžvalga. Taikomoji programinė įranga. Tekstinis procesorius (TP). Stalinė leidybos sistema (SLS). Skaičiuoklės. Duomenų bazės. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Pranešimų rengimo programinė įranga. Integruota programinė įranga. Paslaugų programos. Failų archyvavimo programos. Kompiuterių virusai. Programavimo kalbų kartos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Objektinės programavimo kalbos. Ketvirtoji ir penktoji kartos. Duomenų perdavimo įrenginiai. Duomenų ryšių linijos. Duomenų perdavimo būdai. Duomenų perdavimo kryptys. Ryšių linijų tipai. Duomenų perdavimo įrenginiai. Ryšių programinė įranga. Tinklai. Tinklų konfigūracija. Internetas. Skaityti daugiau
Informatika (16)Kas yra informacija. Medžiaga, energija, informacija. Informatikos atsiradimas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Informacijos procesai. Pranešimai ir signalai. Ženklai ir abėcėlės. Informacijos kodavimas. Diskretinimas. Informatikos terminų aiškinamasis žodynėlis. Skaityti daugiau
Informatika (17)Kompiuterio techninė įranga. Programinė kompiuterio įranga. Kompiuterių tinklai. Rinkmenos ir aplankai jų tvarkymas ir pakavimas. Kompiuterio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje. Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Veiksmų seka. Veiksmų pasirinkimas programavime. Veiksmų kartojimas. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikavimas. Informacijos procesai. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas. Informacijos apdorojimas kompiuteriu. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Teksto rengimo kompiuteriu pranašumai. Pagrindiniai teksto elementai. Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi. Lentelių kūrimas. Teksto maketavimo pradmenys. Dokumento spausdinimas. Dokumentų saugojimas. Skaitmeninės informacijos tvarkymas skaičiuokle. Pagrindinės darbo su skaičiuokle galimybės. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto samprata. Įvairialypė terpė. Skaityti daugiau