Šperos.lt > Informatika > Informatikos namų darbai
Informatikos namų darbai

(50 darbai)

6 informatikos laboratoriniai darbai6 laboratoriniai darbai. 1 laboratorinis darbas. Plotai Mathcad aplinkoje. 2 laboratorinis darbas. Grafikai Mathcad aplinkoje. 3 laboratorinis darbas. Masyvai Mathcad aplinkoje. 4 laboratorinis darbas. Plotai Matlab aplinkoje. 5 laboratorinis darbas. Grafikai Matlab aplinkoje. 6 laboratorinis darbas. Masyvai Matlab aplinkoje. Pagal pateiktą figūrą ploto skaičiavimai ir algoritmas, Mathcad aplinkoje. Pagal pateiktą brėžinį – 2 pav., funkcijos grafiko sudarymas ir algoritmas Mathcad aplinkoje. Duota sąlyga (Nr. 18): duoti du masyvai A ir B. Į masyvą X surašykite masyvo B elementus didesnius už masyvo A elementų vidutinę reikšmę. Nustatykite masyvo X maksimalų elementą bei jo indeksą. Pagal 1 laboratoriniame darbe pateiktą figūrą, ploto skaičiavimai Matlab aplinkoje. Pagal 2 laboratoriniame darbe pateiktą brėžinį, funkcijos grafiko sudarymas Matlab aplinkoje. Pagal 3 laboratoriniame darbe pateiktą užduotį darbas su masyvais Matlab aplinkoje. Skaityti daugiau
Analoginių baigiamojo darbo sistemų apžvalgaĮvadas. Apžvalgoje pagrindinė problema yra analoginių sistemų nebūvimas arba negalėjimas tinkamai prieiti prie jų. Analoginių sistemų apžvalga. Dizainas. Funkcionalumas. Išvados. Skaityti daugiau
Apkrovų ir įrenginių kiekio telefono tinkle skaičiavimasTelekomunikacinių technologijų pagrindai. Apkrovų ir įrenginių kiekio telefono tinkle skaičiavimas. Pradinių duomenų paruošimas. Surasti vieno abonento sukuriamą vietinio ryšio apkrovos intensyvumą (pagal atskiras kategorijas). Surasti abonentų, įjungtų į ATS bei RSS ir PBX, sukuriamus vietinės, tarpmiestinės bei Internet ryšio apkrovos intensyvumus; 2% nuo vietinės sukuriamos apkrovos skirti spec. tarnyboms. Surasti loginių ryšių apkrovų pasiskirstymo matricą. Surasti jungiamosioms linijoms tenkančius apkrovos intensyvumus, priimant įėjimo apkrovos intensyvumą lygų išėjimo apkrovos intensyvumui bei pagal loginių ryšių matricą. Surasti jungiamosioms linijoms reikalingą kanalų skaičių prie nuostolių 0,001, esant dvipusėms jungiamosioms linijoms, numatyti jų realizavimo galimybes. Surasti ATS ryšiui su GW reikalingą kanalų skaičių prie nuostolių P = 0,01 ir 0,001 reikšmių, esant vienpusėms ir dvipusėms jungiamosioms linijoms, numatyti jų realizavimo galimybes. Surasti reikalingą pralaidumą tinklų sietuvo GW ryšiui su internetu. Išvados. Skaityti daugiau
Darbas su didelėmis tekstinėmis bylomisUžduotis ir jos sprendimas, metodiniai paaiškinimai. 1 Užduotis. Nusikopijuoti į savo grupės katalogą failą tekstas iš interneto neakiv.doc, pakeisti word’o failo pavadinimą, pavadinti savo pavarde ir atsidaryti tą dokumentą. Kaip nukopijuoti? Kaip pakeisti failo pavadinimą? 2 Užduotis. Įjungti nespausdinamų simbolių rodymo režimą. Ištrinti visus nereikalingus šoninius lentelių stulpelius su reklama, reklaminius paveikslėlius (paveikslėlius, kurie iliustruoja teksto turinį, palikite), nuorodas į kitus puslapius Turėtų likti pagrindinis tekstas, esantis viduriniame stulpelyje, jį iliustruojantys paveikslėliai ir skyrelių pavadinimai. Taip pat automatiškai pakeiskite rankinį eilutės laužimą atskiromis pastraipomis. Kaip įjunkti nespausdinamų simbolių rodymo režimą? Kaip ištrinti nereikalingus lentelės stulpelius? Kaip ištrinti nereikalingus paveikslėlius? Kaip automatiškai pakeiskite rankinį eilutės laužimą pastraipos pabaigos ženklu? 3 Užduotis. Eksportuoti tekstą iš lentelių, turi likti tik tekstas. Kaip eksportuoti tekstą iš lentelių? 4 Užduotis. Sutvarkykite tekstą taip, kad visur, kur reikalinga, būtų matomos lietuviškos raidės, o ne "hieroglifai". Kaip pakeisti simbolį į raidę? 5 Užduotis. Nustatyti puslapio parametrus: A4 formatas, paraštės: kairė – 3 cm, dešinė – 1 cm, viršutinė ir apatinė – 2 cm. Kaip nustatyti puslapio parametrus? 6 Užduotis. Visam tekstui nurodyti Times New Roman, 12 pt dydžio šriftą. Išlygiuoti tekstą pagal abu kraštus. Nustatyti pusantro intervalo tarp eilučių. Pirmąją pastraipos eilutę atitraukti 1,5 cm nuo kairio krašto. Nustatyti, kad neliktų papildomų intervalų tarp pastraipų. Kaip visam tekstui nurodyti Times New Roman, 12 pt dydžio šriftą? Kaip išlygiuoti tekstą pagal abu kraštus? Kaip visam tekstui nustatyti pusantro intervalo tarp eilučių? Nustatyti, kad neliktų papildomų intervalų tarp pastraipų. Kaip visame tekste pirmąją pastraipos eilutę atitraukti 1,5 cm nuo kairio krašto? 7 Užduotis. Sukurkite titulinį lapą (pirmą), apipavidalinkite, įkelkite kolegijos logotipą, darbo pavadinimas – Internetinis tekstas. Kaip dokumento pradžioje padaryti tuščią lapą? Kaip surinkti titulinį darbo lapą? 8 Užduotis. Pakeisti antraščių stilių Heading 1 taip: centruotas puslapio plotyje, šriftas Times New Roman, 15 pt dydžio, pastorintas, 1.5 lines tarpas tarp eilučių. Pakeisti antrasčių stilių Heading 2 taip: centruotas puslapio plotyje, šriftas Times New Roman, 13 pt dydžio, pastorintas, pasviręs, 1.5 lines tarpas tarp eilučių. Visiems pavadinimams priskirti pirmo lygio antraščių stilių (Heading 1). Skyriaus "Džiunglės" pavadinimui "Džiunglės" priskirti pirmo lygio antraščių stilių (Heading 1), o jo skyrelių pavadinimams priskirti antro lygio antraščių stilių (Heading 2). Kaip pakeisti antraščių stilių Heading 1? Kaip pavadinimams priskirti antraščių stilių? 9 Užduotis. Sukurti automatinį turinį dokumento pradžioje, antrame lape iš karto už titulinio lapo. Teksto šriftas Times New Roman, 12 pt dydis, pusantro tarpo tarp eilučių. Kaip padaryti tuščią lapą? Kaip sukurti automatinį turinį? 10 Užduotis. Sutvarkykite iliustracijas (nuotraukas). Kiekvienas paveikslas turi būti sunumeruotas ir parašytas pavadinimas. Pavadinimus rašykite bet kokius, sugalvokite patys. Kaip sutvarkyti iliustracijas? Kaip automatiškai sunumeruoti iliustracijas? 11 Užduotis. Sukurti automatinį iliustracijų turinį dokumento pradžioje, antrame lape po automatiniu turiniu. Kaip sukurti automatinį iliustracijų turinį? 12 Užduotis. Antrojo skyrelio "Norvegas užkasė loterijoje laimėtus pinigus" pabaigoje surinkite tokią lentelę. Kaip sukurti lentelę? 13 Užduotis. Surinkite lentelę. 14 Užduotis. Sunumeruokite lenteles. Kaip sunumeruoti lenteles? 15 Užduotis. Sukurti automatinį lentelių turinį dokumento pradžioje, antrame lape po automatiniu iliustracijų turiniu. Kaip sukurti automatinį lentelių turinį? 16 Užduotis. Įterpti puslapio numerius apačioje centre visuose puslapiuose, išskyrus pirmąjį. Kaip įterpti puslapio numerius? 17 Užduotis. Nurodyti kalbos tikrintojui (spelling) lietuvių kalbą, patikrinti ir ištaisyti gramatines klaidas. Kaip nurodyti kalbą? Kaip ištaisyti gramatines klaidas? 18 Užduotis. Pirmame straipsnelyje antroje pastraipoje pirmiems penkiems žodžiams sukurti išnašas numeruojant "žvaigždutėmis". Paaiškinimai – tiesiog užrašas Išnaša1, Išnaša2 ir t.t. Išnašos turi būti puslapio apačioje. Kaip sukurti išnašas? 19 Užduotis. Dokumento pabaigoje, naujame lape, parašykite pavadinimą "Literatūros sąrašas" ir sukurkite literatūros sąrašą, pasirinktinai įrašykite bet kokias 5 knygas. Kaip daryti literatūros sąrašą? 20 Užduotis. Pertvarkykite, kad kiekvienas skyrelio pavadinimas prasidėtų naujame puslapyje. Kaip padaryti, kad kiekvienas skyrelis prasidėtų naujame lape? 21 Užduotis. Atnaujinkite turinį. Kaip padaryti, kad jau padarytame turinyje atsirastų pakeitimai (nauji skyriai ar kiti puslapių numeriai)? 22 Užduotis. Išsaugokite. Kaip išsaugoti pavadinant norimu vardu? Skaityti daugiau
Dokumentų spausdinimas ExcelĮvadas. Nustatyti spausdinimo antraštes. Peržvelgti darbo lapą. Peržvelgti puslapių ribas. Pakeisti puslapių ribas. Pakeisti spausdinimo tvarką. Spausdinti du lapus iš kelių darbo lapų. Spausdinti darbo lapą tam tikrame puslapių skaičiuje. Nustatyti spausdinimo sritį ir patalpinti ją lapo centre. Darbo lape nustatyti kelias spausdinimo sritis. Išvalyti spausdinimo sritis darbo lape. Spausdinti diagramas. Atspausdinti darbo lapą, nespausdinant diagramos jame. Atspausdinti diagramą, nespausdinant darbo lapo. Pakeisti diagramos dydį ir ją atspausdinti. Darbo lapą papildyti viršutiniais ir apatiniais kolontitulais. Sukurti vartotojo pasirinktą viršutinį kolontitulą. Sukurti vartotojo pasirinktą apatinį kolontitulą. Skaityti daugiau
Dokumeto sutvarkymas "Office Worrd 2007"Įvadas. Linijos ir fonas. Pastraipų žymėjimas ir numeravimas. Puslapinės antraštės. Išnašos. Teksto rėmeliai. Rašybos tikrinimas ir taisymas. Programa "Office Word 2007". Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazė: "Drabužiai"Duomenų bazė "Drabužiai". Skaityti daugiau
Duomenų bazės aprašasBiblioteka. Sąvokos susijusios su duomenų baze (DB). Duomenų bazės aprašas organizacija. Atributai. Dvejetainiai ryšiai. Ovalinis duomenų bazės modelis. Konceptualus esybių-ryšių (ER) duomenų bazių modelis. Semantinių objektų modelis. Tinklinis modelis. Hierarchinis modelis. Reliacinis modelis. Duomenų bazės struktūra. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Duomenų bazės ataskaita: kompiuterinės technikos duomenų bazės sudarymasDuomenų bazių (DB) kūrimas vykdomas etapais. Duomenų bazės kūrimas. Ryšių tarp lentelių nustatymas. Užklausa. Skaičiuojamieji laukai. Ataskaitos kūrimas. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Duomenų bazės projektas: automobilių įmonėsDuomenų bazė apie automobilių įmones visame pasaulyje. Lentelės. Užklausos. Formos. Titulinės formos. Ataskaitos. Macro. Skaityti daugiau
Dviejų kintamųjų funkcijos optimalaus sprendinio radimas Koši gradientiniu medotuUžduotis: Z = (1.5-x1(1-x2))2+(2.25-x1(1-x22))2+(2.625-x1(1-x23))2 x1 € (0.5; 4) x2 € (0; 1) Darbo tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninių atsiskaitymų tarptautinės duomenų bazėsElektroninių atsiskaitymų (tarpbankinių operacijų) tarptautinės duomenų bazės (TDB) ir jų analizė. Analizuojamos tarptautinės duomenų bazės: Epso; Global financial data; Visa; Card Web; MasterCard. Patikrinamos šios mano pasirinktos duomenų bazės (DB): European Central Bank; Bank for international settlements; CSA; Banking technology. Kiekvienos duomenų bazės (DB): trumpas apibūdinimas, DB (duomenų bazės) tinklapių apibūdinimas. C dalis. Pasirinktos krypties duomenų bazių (DB) veikimo schemos. Trumpos ataskaitos tipas. Sugretinamoji pasirinktos krypties duomenų bazės (DB) analizė. Lyginamoji pasirinktos krypties duomenų bazės (DB) naudingumo analizė. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Funkcijų diagramosExcel byla. 1 Užduotis: duota X ir Y. Apskaičiuokite y reikšmes pagal y=-2x+5. Nubraižykite diagramą pagal pateiktus duomenis kaip objektą šiame pačiame lape. Diagramos tipas - tiesinė (Line). Nurodykite, kad Y ašis kirstų X ašį ties reikšme 0. Nurodyti, kad X ašis kirstų Y ašį ties reikšme 0. Diagramos ir braižymo sričių fonai - balti. Visi diagramos užrašai -11 pt dydžio šriftu. Visi diagramos užrašai -11 pt dydžio šriftu. Skaityti daugiau
Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemosInformacijos perdavimas. Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemos. Skaityti daugiau
Informacijos technologijų naujovės: "Windows Vista"Windows Vista. Išvaizda. Naujos programos. Windows Callendar. Windows Collaboration. Windows Backup. Windows Photo Gallery. Windows Media Player 11. Media Center. Saugumas. User Account Protection (UAP). Windows XP. Pabaigai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (6)Įvadas. Situacijos analizė: įmonių pristatymas. "Regitra". Vairavimo mokykla "autOKlasė" Situacijos analizė: turinys, SSGG, PEST SSGG analizė. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo silpnybės. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo galimybės. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo grėsmės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo silpnybės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo galimybės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo grėsmės. Siūlomas veiksmų planas. Internetinių projektų SSGG lyginimas. Turinio analizė. PEST analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Problemos ir siūlymai internetinei komunikacijai gerinti. Skaityti daugiau
Informacinės sistemosPagrindinės sąvokos. Informacinė (žinių) visuomenė. Nuotolinis mokymasis. Elektroninis verslas. Informacija. Informacijos technologijos (IT). Duomenys. Bitas. Baitas (B). Kilobaitas (KB). Megabaitas (MB). Gigabaitas (GB). Kompiuterio atminties talpos ir rašytinės atminties palyginimas. Kompiuterių tipai. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Informacijos įvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Informacijos išvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Informacijos kaupikliai ir jų charakteristikos. Sisteminio bloko sandara. Centrinio procesoriaus (CPU) paskirtis ir pagrindinės charakteristikos. Kompiuterio našumą lemiantys veiksniai. Klaviatūros klavišų paskirtis. Kompiuterio programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Operacinė sistema. Operacinės sistemos funkcijos. Taikomoji programinė įranga. Aplankas. Rinkmena. Rinkmenos vardas. Kelias iki rinkmenos. Jūsų profesinėje veikloje naudojama taikomoji programinė įranga ir jos paskirtis. Autorių teisės ir jų apsauga. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų rūšys pagal veikimo plotą. Kas tai yra internetas? Interneto teikiamos paslaugos ir jų trumpas apibūdinimas. Klientas, serveris, kliento – serverio principas. IP adresas. URL adresas. Naršyklė. Naršyklių pavyzdžiai. Tinklapis. Interneto svetainė. Interneto paslaugų tiekėjai. Prisijungimo prie interneto būdai. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos ir socialinių duomenų analizė: Knygyno "R&O" duomenų bazėĮvadas. Knygyno "R&O" aprašymas. Norimų rezultatų įgyvendinimas. Minimalūs kompiuterio programinės ir techninės įrangos reikalavimai. Knygyno "R&O" duomenų bazės struktūra. Lentelės ir ryšiai. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Makrokomandos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos projektas: VŠĮ "Baltijos muzikos projektai"Įvadas. VŠĮ "Baltijos muzikos projektai" sričių, kompiuterizavimo informacinės sistemos projektas. Pagrindinė dalis. Pasirinktosios srities aprašymas. Panaudos atvejų diagrama. Funkciniai reikalavimai. Diagramos. Sukurti prekių katalogą. Prekės užsakymas Vilniuje. Prekės užsakymas ne Vilniuje. Prekės nėra. Apmokėjimas. Apmokėjimui nepakanka pinigų. Apmokėjimas įvedus neteisingą slaptažodį. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (4)Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Informacijos įvesties ir išvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Sisteminio bloko sandara. Centrinio procesoriaus paskirtis ir pagrindinės charakteristikos. Kompiuterio našumą lemiantys veiksniai. Klaviatūros klavišų paskirtis. Kompiuterio programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Operacinė sistema ir jos funkcijos. Operacinių sistemų pavyzdžiai. Taikomoji programinė įranga. Kompiuterių tinklai. Skaityti daugiau