Šperos.lt > Informatika > Informatikos diplominiai darbai
Informatikos diplominiai darbai

(13 darbai)

Dažnų sekų paieškos tikimybinio algoritmo tyrimasApžvalga. Įžanga. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Dažnų rinkinių (sekų, fragmentų) paieška. Algoritmų apžvalga. Apriori algoritmas. AprioriTid algoritmas. ECLAT algoritmas. Tiesioginės paieškos algoritmas. GSP algoritmas. Rekursinis algoritmas. Tikimybinis algoritmas. Praktinė dalis. Testinės duomenų bazės. Eksperimentai. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (Programos kodas Pascal programavimo kalba. Programos, sukurtos Delphi programavimo kalba, kodas). Skaityti daugiau
Dienraščio telekomunikacijų tinklas: UAB "Po saule"Įmonė UAB "Po saule" užsiima dienraščio "Po saule" leidyba. Įvadas. Firmos apibūdinimas. Firmos ir jos telekomunikacijų tinklo priešistorė. Duomenys apie firmą. Duomenys apie darbuotojus. Teikiamos elektroninės paslaugos. Interneto svetainės struktūra. Mokamos elektroninės paslaugos. Elektroninių paslaugų privalumai. Informacinių ir telekomunikacinių paslaugos. vartojimo poreikio analizė. Informacijos srautai firmoje. Informacijos srautų analizė. Informacijos srautai firmos viduje. Informacijos mainai su išore. Duomenų bazės. Duomenų apsauga. Videokonferencinis ir audiokonferencinis ryšys. Informatikos ir telekomunikacinių priemonių parinkimas. Asmeninės ryšio priemonių parinkimas. Grupinio naudojimo priemonių parinkimas. Kitų įrenginių parinkimas. Tinklų parinkimas. Vidinio tinklo organizavimas. Tarpfilialinio ryšio sudarymas. Interneto ryšio prijungimas. Tinklų apkrovimas. Fiksuoto telefono ryšio abonentų sukuriama apkrova. Duomenų perdavimo technologijoms tenkama apkrova. Įrenginių numeracija. Ekonominiai skaičiavimai. Išlaidos už fiksuotą telefoninį ryšį. Išlaidos už pokalbius mobiliuoju ryšiu. Išlaidos už internetą. Išlaidos už duomenų perdavimą mobiliuoju ryšiu. Bendros mėnesio išlaidos telekomunikacijoms. Epilogas. Išvados. Priedai (10 psl.). Skaityti daugiau
Duomenų bazių taikymas VGTU internetiniame tinklapyjeĮvadas. Problemos aktualumas, keliami tikslai. Duomenų bazės. Kas yra duomenų bazė. Duomenų bazių privalumai. Priėjimo priemonių unifikavimas. Našumo padidėjimas. Vientisumo sustiprinimas. Duomenų bazių trūkumai. DBVS. Duomenų bazių tipai. Rinkmenų valdymo sistemos. Hierarchinės duomenų bazės. Reliacinės duomenų bazės. Reliacinis modelis. Duomenų bazės ir internetas. Duomenų bazių valdymo sistemos naudotinos Interneto technologijose. MySQL. PostgreSQL. MSSQL Server. Duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas. MySQL prieš PostgreSQL. ACID testas. SQL dialektai. Kurią rinktis? MySQL privalumai. Web-aplikacijų kūrimo technologijos. ASP (Active Server Pages). Perl. Python. ColdFusion. PHP. Web-aplikacijų kūrimo technologijų palyginimas. PHP prieš Perl. Panašumai. Skirtumai. PHP prieš ASP. Greitis. Atminties valdymas. Kaina. Duomenų bazės. Klaidos. Mobilumas. PHP prieš ColdFusion. Palaikomos platformos. Kalbų skirtumai. DBVS palaikymas. Technologijos pasirinkimas. VGTU dinaminio turinio valdymo sistemos modeliavimas. Principinė prisijungimo prie sistemos schema. Svetainės valdymo sistemos modulių schema. Valdymo sistemos veikimas. Sistemos saugumas. Pagrindiniai pavojai. Saugumo priemonės. Apache serveris. Slaptažodžių kodavimas. Saugus prisijungimas prie duomenų bazės. VGTU svetainės turinio valdymo sistemos sukūrimas. Duomenų bazės struktūra. Lentelė "istorija". Lentelė "senatas". Lentelė "admins". Moduliai. Modulis "Istorija". Modulis "Senatas". Prisijungimo kontrolės (PK) modulis. Modulis "Vartotojai". Submoduliai. Vartotojų administravimo (VA) submodulis. TIK submodulis. GIK submodulis. Duomenų vaizdavimas svetainėje. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės duomenų valdymo informacinės sistemos loginis projektavimasSutartinių terminų sąrašas. Anotacija. Summary. Įvadas. Pagrindinė dalis. Užduoties analizė. Įmonių tikslai. Įmonių organizacinė struktūra. Bendroji problematika ir metodika. Funkcinių reikalavimų ruošimo problematika ir metodika. Funkcinių reikalavimų ruošimo eiga bei numatomos grėsmės. Projektinės dalies aprašymas. Sistemos dalyviai. Sistemos panaudojimo atvejai. Informacinės sistemos administravimas. Darbo užduočių valdymas. Projektų valdymas. Klientų administravimas. Buhalterinė apskaita. Dokumentų apskaitos vedimas. Serverių valdymas. Komercinių pasiūlymų administravimas. Viešųjų pirkimų stebėsena. Žinių bazė. Darbuotojų bendravimas. Finansinis informacinių sistemų (IS) pagrindimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (9). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos mokant matematikosĮvadas. Informacinių technologijų panaudojimas mokant matematikos. Informacijos paieška. Bibliotekų katalogai. Elektroninės enciklopedijos. Keitimasis informacija. Elektroninis paštas. Intranetas. Ekstranetas. Mokymui ir mokymuisi skirta informacija. Mokomosios programos. Mokomųjų programų skirstymas. Demonstravimo programos. Eksperimentavimo ir modeliavimo programos. Konstravimo ir eksperimentavimo programos. Pratybų ir kontroliuojančios programos. Kontroliuojančios programos. Savarankiško mokymosi programos. Mokomieji žaidimai. Pagalbinės mokymo programos. Kompiuterinė mokymo terpė. Mokomųjų programų skirstymas pagal klases. 5–8 klasės. 9–12 klasės. Kai kurių mokomųjų programų panaudojimas matematikos pamokose. Mokomųjų programų panaudojimas 5–8 klasėse. Mokomųjų programų panaudojimas 9-12 klasėse. Grafikas. Grafikai. Wingeom. Winplot. Dinaminė geometrija. "Stereo" ir "vaizdai". Trigonometrija ir trigonometry. Geometry. Standartinės bendrosios programos. Skaičiuoklė (Excel). PowerPoint. Kompiuterinis grafikų skaičiuotuvas: kas tai? Skaičiuotuvo išorė. Skaičiuotuvo pagrindinė panaudojimo galimybė. Papildomos skaičiuotuvo panaudojimo galimybės. Programos konstantų naudojimas ir savų konstantų įvedimas. Matavimo vienetų keitimas. Mygtukai ekrane. Meniu komandos. Kompiuterio privalumai mokymo procese. Pamokų planai internete. Puslapiai mokytojams. Pamokų planų pavyzdžiai. Pamokos "Funkcijos f(x)=kx grafikas ir jos savybės" planas 9 klasei. Pamokos "Nelygybės sinx ≥ a, sinx ≤a, cosx ≥ a, cosx ≤ a uždavinių sprendimas" planas 11 klasei. Pamokos "Funkcijų grafikų transformacijos" planas 11 klasei. Pamokos "Vektorių atimtis ir sudėtis" planas 11 klasei. Pamokos "Funkcijos f(x) transformacijos" planas 11 klasei. Kitos naudingos nuorodos. Metodinių darbų bazės. Informacinių technologijų reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje. MIMIO for Windows ir MIMIO Xi. Pamokos vedimas MIMIO pagalba. Projektai. Projektų pavyzdžiai. Darbas kompiuterių klasėje. Išvados. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklo įsilaužimo detektoriaus ("Medaus puodynės") įdiegimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinkleĮvadas. Kompiuterių tinklai. Vietinis kompiuterių tinklas. Tinklo topologijos. Sąveikos eterio paskirstymas. Kreipimosi valdymas. Municipalinis kompiuterių tinklas. Globalinis kompiuterių tinklas. Kompiuterių tinklų technologijos. Pagrindinė kompiuterių tinklų įranga. OSI ir TCP/IP baziniai modeliai. OSI modelis. TCP/IP modelis. IP protokolas. Tinklų saugumas. Pagrindiniai tinklų saugumo principai ir grėsmės. Tinklų saugumo paslaugos. Tinklų apsaugos priemonės. Ugniasienės. Programų lygmens tinklų sietuvas. Užkardos kaina ir veiksmingumas. "Medaus puodynės". VGTU kompiuterių tinklas. VGTU kompiuterių tinklo saugumo užtikrinimo priemonės. Centrinis maršrutizatorius. Ugniasienės. IP grandinės. IP lentelės. Duomenų srauto registravimo ir įsilaužimų aptikimo sistemos. "Medaus puodynės" diegimas. HoneyPerl. Darbo rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklo projektavimas: Ramygalos vidurinė mokyklaRamygalos vidurinės mokyklos kompiuterių tinklo projektavimas. Įvadas. Tikslas: Suprojektuoti Ramygalos vidurinės mokyklos kompiuterių tinklą. Analitinė dalis. Organizacijos veikla. Pagrindiniai kompiuterių tinklų projektavimo principai. Tinklų struktūrizavimas. Tinklo valdymas. Aparatinės tinklo palaikymo priemonės. Serveriai. Tiriamoji dalis. Organizacijos kompiuterinė ir programinė įranga Bendrieji nuostatai. Pastatų išsidėstymas. Koncepcinė ir loginė mokyklos vietinio tinklo schemos. Pagrindiniai tinklo komponentai. Vietinio tinklo rengimas ir projektavimas. Tinklo plokščių parinkimas, diegimas ir konfigūravimas. Komutatorių parinkimas, maršrutizatoriaus parinkimas ir konfigūravimas serverių kūrimas. Ftp serverio kūrimas. Spausdinimo serverio kūrimas. Ekonominis įvertinimas. Darbų sauga. Išvados ir siūlymai. Sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (4). PowerPoint pristatymas (7 skaidrės). Skaityti daugiau
Neuroniniai tinklai ir genetiniai algoritmaiĮvadas. Neuroniniai tinklai. Neuroninių tinklų struktūra ir veikimo principas. Neuroninių tinklų mokymas. Genetiniai algoritmai. Įvadas. Sprendimų paieškos erdvė. Biologinis pagrindas. Genetinis algoritmas. Chromosomos kodavimas. Kryžminimas ir mutacija. Selekcija. Pastovios būsenos selekcija ir elitizmas. Genetinio algoritmo pritaikymas neuroniniam tinklui. Chromosomų kodavimas, operatoriai ir algoritmo realizavimas. Uždaviniai ir eksperimentavimo metodika. Uždaviniai. Eksperimentavimo metodai. Eksperimentai. Bandymai su XOR problema. Bandymai su IRIS duomenimis. Bandymai su skaičių atpažinimu. Išvados. Skaityti daugiau
Neuronų tinklų panaudojimas bioinformatikojeĮvadas. Bioinformatika. Tipai. SOM algoritmas. Kontekstiniai žemėlapiai. Darbo tikslai. Programos aprašymas. Skaityti daugiau
Objektinių modelių transformacijų XSLT ir QVT palyginimasPdf. Summary. Įvadas. MDA architektūra. Agregatinės sistemos. XSLT. XSLT transformacijos. Modelių transformacijos. Elemento Operacija transformacija. Elemento Sujungimas transformacija. Elemento Pranešimas transformacija. Elemento Eile transformacija. Elemento Būsena transformacija. Elemento Agregatas transformacija. XSLT transformacijos apibendrinimas. QVT. QVT standartas. Transformacijos. Modelių transformacijos. Elemento Operacija transformacija. Elemento Sujungimas transformacija. Elemento Pranešimas transformacija. Elemento Eile transformacija. Elemento Būsena transformacija. Elemento Agregatas transformacija. QVT transformacijos apibendrinimas. Išvados. Terminų ir santrumpų žodynas. Priedai (7). Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslais. Skaityti daugiau
Sveikatos priežiūros priemonių kūrimas pasitelkiant informacines technologijas: apšvietimo valdymasAnotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas: sukurti apšvietimo sistemą neįgaliesiems. Mikrovaldiklių ir jų programatorių apžvalga. Procesoriniai mikrovaldikliai. PIC mikrovaldikliai. AVR mikrovaldikliai. ARM mikrovaldikliai. Pasirinkto mikrovaldiklio ATmega8 aprašymas. ATmega8 mikrovaldiklio sąsajų su kompiuteriu apžvalga. Programatorių apžvalga mikrovaldikliui ATmega8. Naudojamų komponentų veikimo principų analizė. Judesio jutiklių ir dalyvavimo jutiklių palyginimas. Analoginis-skaitmeninis keitiklis. Fotorezistoriai. Impulso pločio moduliacija. Optronai. Apšvietimo valdymo projektinė dalis. Dalyvavimo jutiklis. Valdymo blokas. Apšvietimo reguliavimo plokštė. Programinė įranga. Programos struktūrinė schema. Apšvietimo valdymo blokinė schema. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Tinklapių kūrimo nuotolinis kursasĮvadas. Informatikos programa vidurinės mokyklos kurse. Programos tikslas. Uždaviniai. Programos struktūra. Mokomųjų kursų apžvalga. Nuotolinis mokymasis. Nuotolinis mokymasis — nauja mokymosi forma. Nuotolinio mokymosi privalumai. Nuotolinio mokymosi trūkumai. Nuotolinis mokymas Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos. Nuotolinis kursas "tinklapių kūrimas". Kurso paskirtis ir apibūdinimas. Kurso parengimas ir problemų sprendimo būdai. Nuotolinio kurso "tinklapiu kūrimas" vertinimas. Kurso turinys. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (8 skaidrės). Skaityti daugiau
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos (VLVK) tvarkaraščių sudarymo sistemos projektasĮvadas. Tvarkaraščių sudarymo sistemų kūrėjų problemos ir matematiniai sprendimai MTSP‘os sprendimas Brazilijoje. Problemos apibrėžimas. Naujas būdas modeliuoti MTSP. Sprendimo pristatymas. Kaimynystės. Objektyvioji funkcija. GRASP strategija MTSP‘ai. Konstravimo procedūra. Vietinės paieškos procedūra. Nauja kelio-perjungimo strategija MTSP‘ai. Skyriaus apibendrinimas. VLVK tvarkaraščių sudarytojų vizija. VLVK resursai ir TS aplikacijos poreikis. Srautinių paskaitų planavimas. Paskaitų, padalintų į grupeles, organizavimas. Tvarkaraščių konvertavimas į įvairius formatus. Individualių tvarkaraščių publikavimas (internete). Lietuvoje ir pasaulyje paplitusių TS sistemų palyginimas. "aSc Tvarkaraščiai" TS sistemos galimybių tyrimas. Paprastas duomenų įvedimas. Reikalavimai kompiuteriui bei produkto kaina. "Mimosa" tvarkaraščių sudarymo sistemos analizė. Planuoti nėra lengva, bet tik ne su "Mimosa". "Mimosa" talpumas, suderinamumas ir kaina. "Rector" TS programos galimybių analizė. Kaip įsigyti licenciją darbui su programa? Atviro kodo tvarkaraščių sudarymo aplikacijos "FET" tyrimas. "FET" suderinamumas ir talpa. Laiko ir erdvės apribojimai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau