Šperos.lt > Informatika
Svetainės internete kūrimo technologijos (3)Įvadas. Kas yra internetas. Kas yra tinklalapis ir tinklavietė. Interneto tinklalapiai ir svetainės. Tinklalapių kūrimo būdai. Svetainės struktūros projektavimas. Dokumentų struktūros aprašymas. Interneto technologijos ir XML kalba. Vaizdo projektavimo programos. Tinklalapių projektavimo būdai. Populiariausios tinklalapių kūrimo programos. Populiariausios grafikos kūrimo programos. Išvados. Skaityti daugiau
Šakotieji algoritmai (4)3 laboratorinis 12 variantas. Apskaičiuokite funkcijų t, v, reikšmes pagal pateiktas formules. Funkcijos funsk struktūrograma. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Scenarijaus algoritmo stuktūrograma. Duoti trys masyvai. Nustatykite, ar tarp jų yra bent viena pora skaičių, kurių sanglauda didesnė už D. Išspausdinkite tuos skaičius. Stuktūrograma. Scenarijaus tekstas Matlab. Skaityti daugiau
Šiuolaikiniai kompiuteriai ir jų techninė įrangaKompiuterių ir jų techninės įrangos raidos istorija. Kompiuterių rinkos apžvalga. Naujos technologijos mikroelektronikos pramonėje. Asmeninio kompiuterio techninė įranga ir jos vystymosi ypatumai. Kompiuterio technine įranga. Procesoriai. Sąsajos ir jų valdymas. Kompiuterio atmintinės. Išoriniai atmintinės įtaisai (kaupikliai, laikmenos). Įvesties įrenginiai . Išvesties įrenginiai. Prievadai. Modemai. AK vartotojo sveikata ir saugos reikalavimai. Skaityti daugiau
Taikomosios programosExcel byla. Informatikos kryžiažodis. Tema: Taikomosios programos. 16 klausimų su atsakymais. 1. Taikomoji... 2. taikomoji programa (angl.). 15. Pristatymų kūrimo programa. 16. Gaminio modeliavimo programa. Skaityti daugiau
Tarptautinės finansų ir kredito rizikos valdymo duomenų bazėsĮvadas. Tiriamų duomenų bazių sąrašas ir tyrimo planas. Privaloma darbo struktūra. Sugretinamoji pasirinktos krypties DB analizė. Tarptautinių finansų ir kredito rizikos valdymo duomenų bazių analizė. Global Financial Data (GFD). EDGAR. Moody‘s. World'Vest Base Financial Database. Financials. DDCN. Perfect Fillings. Standard & Poor's LossStats. FitchRatings First FitchRisk. FitchRatings Loan Loss Database. Credit Reform. D&B (Dunn & Bradstreet) . Intrum Justitia. Šios krypties DB veikimo schemos. Sugretinamoji šios krypties DB veikimo analizė. Lyginamoji pasirinktos krypties DB analizė. Duomenų bazių paslaugų palyginimas ir vertinimas. Duomenų bazių palyginimas pagal suteikiamos informacijos parametrus, ataskaitas, pateikiamus rodiklius. Duomenų bazių palyginimas pagal pritaikymo sritį. Lyginamoji pasirinktos krypties DB naudingumo analizė. Priedai. Global Financial Data ataskaita, gautų duomenų fragmentas ir paieškos langas. EDGAR Online paieškos langas ir ataskaita. Moody‘s paieškos langas ir pavyzdinė ataskaita. World'Vest Base Financial Database paieškos langas, paieškos rezultatai bei duomenų failo ištrauka. Financials paieškos langas ir ataskaitų pavyzdžiai. DDCN paieškos ir gautų rezultatų pavyzdžiai. Perfect FILINGS paieškos ir ataskaitų pavyzdžiai. Standard & Poor's LossStats ataskaitų pavyzdžiai. FitchRatings First FitchRisk paieškos aplinka ir ataskaitos pavyzdys. FIRST panaudojimo galimybės ir naudingumas. FitchRatings Loan Loss Database pavyzdinės ataskaitos. Credit Reform pavyzdinės ataskaitos. Credit Reform mokumo indekso iliustracija. D&B (Dunn & Bradstreet). Pavyzdinė D&B ataskaita. Skaityti daugiau
TCP/IP protokolų rinkinysĮvadas. TCP/IP protokolo kilmė. TCP/IP steko struktūra. Taikymo lygis. Transporto lygis. Internet (IP) arba tarptinklinis lygis. Tinklo sąsajos lygis. TCP/IP modelio protokolai ir tinklai. TCP ir ip protokolai. TCP protokolas. IP protokolas. TCP/IP adresacija. TCP/IP steko adresų tipai. IP adresų klasifikacija. Potinklio kaukių naudojimas. OSI IR TCP/IP palyginimas. TCP/IP protokolo kritika. Išvados. Skaityti daugiau
TCP/IP protokolų rinkinys (2)PowerPoint pristatymas. TCP/IP protokolas, jo kilmė. TCP/IP steko struktūra. TCP/IP taikymo lygis. TCP/IP transporto lygis. TCP/IP tarptinklinis arba Internet (IP) lygis. TCP/IP tinklo sąsajos lygis. TCP protokolas. TCP protokolas. IP protokolas. TCP/IP adresavimas tinkluose. IP adresų klasifikacija. Potinklio kaukių naudojimas. TCP/IP ir OSI modelių palyginimas. TCP/IP protokolo kritika. Skaityti daugiau
TCP/IP protokolų šeimaBaigiamasis kvalifikacinis darbas. Sutrumpinimų sąrašas. TCP/IP. Taikomasis lygmuo. Transportinis lygmuo. Fizinis lygmuo. Ethernet. Ethernet veikimo principas. Ethernet kadro struktūra. Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet. WiFi technologija. Skaityti daugiau
Technologijų vystymosi raidaInformacija. Aplinkos veiksniai. Simboliai. Didelių informacijos kiekių kaupimas ir saugojimas. Spauda. Vaizdo perdavimas. Informacinių technologijų plitimas. Skaityti daugiau
Technologinis dokumentų apsaugojimasĮvadas. Bendrosios problemos Europos Sąjungoje (ES). Padėtis Lietuvoje. Naujausios apsaugos technologijos. Išvados. Skaityti daugiau
Techology Tracking SystemsDarbas anglų kalba. Užduotis: sukurti informacinę sistemą, ir pritaikyti tam tikrai įmonei. Scope. Executive summary. Problem discussion. Solution discussion. Cost discussion. Implementation discussion. Summary of conclusions and recommendations. Conclusions. Recommendations. Context diagram. Use-case model diagram. Conclusion. Skaityti daugiau
Teisės informatikaInformacinių technologijų panaudojimas teisėje. Teisinė informacija, jos samprata ir klasifikavimas. Teisės informatikos ir informacinių technologijų teisės santykis. Teisės informatikos ir informatikos santykis. Teisės informatikos samprata ir objektas. Teisės informatikos tikslai ir principai. Informacinių technologijų teisinio reglamentavimo principai. Elektroninio parašo požymiai ir jo teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Privatumo samprata ir rūšys. Asmens duomenų apsaugos principai. Asmens duomenų apsaugos samprata ir šaltiniai. Elektroninės komercijos samprata, rūšys ir požymiai. Kompiuterinių nusikaltimų sąvokų įvairovė ir jų daroma žala. Kompiuterinių nusikaltimų subjektai ir jų atlikimo būdai. Prevencinės priemonės kovojant su neteisėtos ir žalingos informacijos platinimu kompiuteriniame tinkle. Skaityti daugiau
Telekomunikacija. Fizinis duomenų perdavimasKas yra telekomunikacija? Jos panaudojimas. Informacijos perdavimo sistema. Informacijos šaltinių signalai, kodavimas. Informacijos perdavimas. Koderiai ir dekoderiai. Telekomunikacijų tinklas. Signalai. Signalai ir trikdžiai. Informacijos šaltiniai. Balso signalai telefono sistemose. Signalų diskretizavimas. Ryšio linijos. Radijo ryšys. Duomenų perdavimas mobiliuoju ryšiu. Trukdžiams atsparaus kodavimo principai. Duomenų perdavimas ryšio linijomis. Skaityti daugiau
TelekomunikacijosKokie pokyčiai veikia darbo vietas? Kas tai yra komunikacijos procesas? Kaip siuntėjas gali koduoti žinutę? Kokie gali būti žinutės perdavimo kanalai? Kaip gavėjas gali dekoduoti informaciją? Kam reikalingas grįžtamas ryšys? Kokie egzistuoja barjerai tarpasmeninei komunikacijai? Kas skatina informacijos supratimą? Kokie barjerai blokuoja informacijos sklidimą organizacijose? Kaip reikia išvengti komunikacijos barjerų? Kaip gali vykti neverbali komunikacija? Kokias vertybes labiausiai vertina amerikiečiai? Kokie reikalavimai keliami žodiniam skirtingų kultūrų asmenų bendravimui? Kokie reikalavimai keliami rašytiniam skirtingų kultūrų asmenų bendravimui? Kaip reikia elgtis bendraujant su skirtingose šalyse esančių kompanijos padalinių darbuotojais? Kokias žinote komunikacijų technologijas? Kokius žinote struktūrinius vienetus verslo organizacijose? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia atlyginimų skaičiavimo skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia pardavimų kontrolės ir apskaitos skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia pirkimų kontrolės ir apskaitos skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia valdymo kontrolės skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia atsargų kontrolės skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia gamybos skyrius? Kokie yra informacijos lygiai? Kaip yra klasifikuojama informacija? Kas apibūdina informacijos kokybę? Apibūdinkite socialines ir kompiuterines sistemas? Kas tai yra valdymo informacinės sistemos? Kas tai yra duomenų bazės? Kam reikalingos duomenų bazių valdymo sistemos? Kaip duomenys laikomi duomenų lentelėse? Kas tai yra duomenų sąryšio modelis? Kokį vaidmenį vaidina telekomunikacijos organizacijose? Kokie yra trys pagrindiniai elementai formuojant duomenų komunikaciją? Kas tai yra tinklas? Kas tai yra kompiuterinis tinklas? Kokias žinote tinklų topologijas? Kas tai yra paketas? Kokia yra didelės apimties kompiuterių tinklo struktūra? Kas tai yra maršrutizavimas? Kokius žinote signalų moduliacijas? Kaip apibūdintumėte amplitudinę moduliaciją? Kaip apibūdintumėte dažninę moduliaciją? Kokias žinote perdavimo terpes? Kas tai yra duomenų suspaudimas ir kam jis reikalingas? Kas apsprendžia kanalo parinkimą? Kokias žinote informacines terpes ir kam jos naudojamos? Kam reikalingi standartai? Kas yra analoginiai ir skaitmeniniai signalai? Kas yra kanalo talpa ir kanalo juostos plotis? Kas tai yra multipleksavimas? Kokias žinote multipleksavimo rūšis, apibūdinkite jas. Kas tai yra protokolai ir kam jie naudojami? Kokie reikalavimai keliami protokolams? Kokias žinote dvi duomenų suspaudimo formas? Kaip skirstomi kompiuteriniai tinklai? Kas tai yra internetas? Kokias paslaugas siūlo internetas? Kaip galima prisijungti prie interneto? Kokie yra elektroninio pašto privalumai? Kokie yra elektroninio pašto trūkumai? Kas tai yra informacija? Kaip koduojamas tekstas? Kam reikalinga struktūrizuota informacija? Kaip koduojamas garsas? Kaip koduojami paveikslai? Kaip koduojama video informacija? Kas tai yra mišri informacija? Kam reikalinga sinchronizacija, perduodant mišrią informaciją Kokie duomenys yra statiniai ir kokie dinaminiai. Pateikite pavyzdžius. Reikalavimai elektroninei komercijai. Kokie yra pagrindiniai kompiuterinių sistemų tikslai ir kokios grėsmės šioms sistemoms egzistuoja? Kokios yra kompiuterinių įsilaužėlių kategorijos? Dėl kokių priežasčių gali būti prarandama informacija? Kuo skiriasi atviras tekstas nuo šifruoto teksto? Kas tai yra vartotojo autentiškumas ir kam tas yra reikalinga? Kokiais būdais gali būti patikrintas vartotojo autentiškumas? Kaip gali būti pažeistas operacinės sistemos saugumas? Kokie yra pagrindiniai principai saugumui pasiekti? Kokie pavojai tyko dirbant tinkluose? Kokie yra virusų veikimo pobūdžiai? Kaip virusai plinta? Kam reikalingos ir kaip funkcionuoja antivirusai ir antivirusinės programos? Skaityti daugiau
Telekomunikacijos LietuvojePowerPoint pristatymas. Ryšių operatoriai. Omnitel. Tele-2. Bite GSM. Teledema. AKN virtualaus ryšio operatorius. Norfos mažmena. Eurocom. Laracijos telekomunikacijos. Lietuvos telekomas. Mobilaus ryšio abonentų skaičiaus kitimas. Fiksuoto telefono linijų skaičius 2004 09. Mobiliojo ryšio abonentų skaičius 2004 09. Išankstinėmis mokėjimo paslaugomis naudojosi. Fiksuoto ir mobilaus ryšio populiarumas Lietuvoje 2004 09. Fiksuoto ryšio rinka 2004 09. Skaityti daugiau
Terpinių paslaugų koncepcijaĮvadas. Terpinių paslaugų koncepcija. Informacijos apdorojimo modelis. Pagrindinės terpinių resursų kategorijos. Maršrutizacijos ir terpinės prieigos įrenginiai. Grupė ir resursai. Resursų charakteristikos. Resursų atributai. Pirminiai ir antriniai resursai. Grupės struktūra. Grupės sudarymas bei paskirtis. Grupės darbas. Grupės konfigūracija. Išvados. Sutrumpinimų sąrašas. Skaityti daugiau
Tinklapių kūrimo nuotolinis kursasĮvadas. Informatikos programa vidurinės mokyklos kurse. Programos tikslas. Uždaviniai. Programos struktūra. Mokomųjų kursų apžvalga. Nuotolinis mokymasis. Nuotolinis mokymasis — nauja mokymosi forma. Nuotolinio mokymosi privalumai. Nuotolinio mokymosi trūkumai. Nuotolinis mokymas Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos. Nuotolinis kursas "tinklapių kūrimas". Kurso paskirtis ir apibūdinimas. Kurso parengimas ir problemų sprendimo būdai. Nuotolinio kurso "tinklapiu kūrimas" vertinimas. Kurso turinys. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (8 skaidrės). Skaityti daugiau
Tinklo etiketasĮvadas. "Netiquette" - kas tai? Teisės ir privilegijos. "Internetas" lietuviškai: "tu" ar "jūs"? Bendravimas "vienas - vienam" (elektroninis paštas, pokalbiai). Patarimai vartotojui. Paštui. Pokalbiams. Administratoriams. Bendravimas "vienas - grupei" (Konferencijos, NetNews). Patarimai vartotojui. Bendri patarimai konferencijoms ir NetNews. Pašto konferencijos (mailing lists). NetNews (usenet, newsgroups). Patarimai administratoriui. Bendri. Pašto konferencijos. NetNews (newsgroups). Elektroninės šypsenos. Skaityti daugiau
Tinklo valdymo sistemos analizėDarbo tikslas: atlikti tinklo valdymo sistemos analizę. Darbo priemonės. Darbo eiga. FortiManager ir FortiAnalizer įrenginių funkcinių galimybių apžvalga. FortiAnalizer ataskaita ir jos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Tinklų ir informacijos saugumasĮvadas. Mobilieji virusai. Priežastys verčiančios nerimauti. Kas yra mobilieji virusai. Mobiliųjų virusų pradžia. Apsisaugojimo priemonės nuo mobiliųjų virusų. Kompiuteriniai virusai. Virusų tikslai. Pagrindiniai virusų tipai. Failų užkratai. Sisteminių sričių užkratai. Makrokomandiniai virusai. "Word" makrovirusai. Netikri virusai. Virusų klasifikacija. Virusų kenksmingumas. Virusai internete. Kaip pasireiškia virusas. Būdai, kaip apsaugoti savo kompiuterį. Penkiolika būdų kaip apsaugoti savo kompiuterį. Apsaugos priemonės (kompiuterinės programos). Kompiuterių tinklo saugumas. Antivirusinės programos. Užkardos. Užkardų programos. "Antispam". "Antispyware" programos. Turinio filtrai. Kompleksinės programos. CERT ir ENISA veikla. Išvados. Skaityti daugiau
...