Šperos.lt > Informatika
Informatikos mokslo objektas. Informacija ir informacinės sistemosInformatikos krypties apžvalga. Informatikos mokslo objektas. Informacija. Informacijos savybės. Informacinės technologijos. Informacinės sistemos. Informacinių sistemų įvairovė. Sistemų struktūra ir klasifikavimas. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinės sistemos kokybės reikalavimai. Informacinėms sistemoms keliami reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Informatikos nauda vadybaiValdymo informacinės sistemos (MIS). Elektroninis duomenų apdorojimas. Duomenų bazė. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas. Skaityti daugiau
Informatikos praktikos darbų ataskaitaInformatikos praktikos darbų ataskaita. Firmos darbo užmokesčio ataskaita. Firmos veiklos grafinė analizė. Darbas su firmos sąrašais. Vizitinės kortelės kūrimo makrokomandos. Lankstinuko sudarymas. Praktikos darbo grafinės analizės pristatymas. Praktikos darbų ataskaita. Skaityti daugiau
Informatikos raidaInformacija. Entropija. Informatika. Kompiuteris. Kompiuterių kartos. Ateities kompiuteriai. Kompiuterių klasės (pagal pagrindines galimybes ir taikymo sritis). Asmeniniai kompiuteriai (AK). Kompiuterių sistema. Sisteminis blokas. Įvesties įrenginiai. Duomenų saugojimo atminties įrenginiai. Pagrindiniai failų tipai. Duomenų saugojimo atminties įrenginiai. Mechaninis duomenų saugojimo būdas. Duomenų apdorojimo įrenginiai. Skaityti daugiau
Informatikos uždaviniaiElektroninis laikrodis rodo laiką: valandas, minutes, sekundes (h, m, s). Sudarykite programą, kuri nustatytų, kiek laiko rodys laikrodis po sekundės. Pirmos lietuviškos centų monetos išėjo 1925 metais. Tai buvo 50, 20, 10, 5, 2 ir 1 cento vertės bronzinės monetos. Duotą pinigų sumą litais ir centais (Lt, Cnt) pakeiskite nurodytomis monetomis. Skaičius sudaromas iš reikšminių ir nereikšminių (nulių) skaitmenų. Nustatykite, kiek natūraliajame keturženkliame skaičiuje yra reikšminių ir nereikšminių skaitmenų. Skaičius, sudarytas iš trijų skaitmenų, vadinamas Armstrongo skaičiumi, jei jo skaitmenų, pakeltų 3-uoju laipsniu, suma lygi pačiam skaičiui. Pvz.: 153=13+53+33. Nustatykite, ar triženklis skaičius N yra Armstrongo. Loterijos bilietą sudaro šešiaženklis numeris. Loterijoje laimi tas bilietas, kurio numerio skaitmenų suma dalosi iš 4. Nustatykite, ar loterijos bilietas yra laimingas. Nustatykite, kuriame ketvirtyje yra plokštumos taškas A(x, y)? Paskutinis knygos puslapis pažymėtas skaičiumi 1915. Kiek reikia skaitmenų knygos puslapiams sunumeruoti (numeracija pradedama nuo vieneto)? Beždžionė šeriama taip: pirmą dieną jai duodama B bananų, o kiekvieną kitą dieną P % bananų mažiau, negu ankstesnę dieną ir dar plius S bananų. Po kelių dienų ištuštės bananų dėžė, jeigu iš pradžių buvo 2,5 karto daugiau, negu sušėrė pirmą dieną? Duotas natūralusis skaičius N. Nustatykite, ar jame yra skaitmuo K. Jei yra, tai kiek kartų kartojasi duotame skaičiuje? Skaičius yra sudaromas iš reikšminių ir nereikšminių skaitmenų (nulių). Nustatykite, kiek natūraliajame skaičiuje N yra reikšminių ir nereikšminių skaičių. Skaityti daugiau
IntelektikaIntelektikos tyrimo objektas ir kūrybinio mąstymo modeliavimo galimybės. Intelektualiosios elgsenos modeliavimo galimybės. Intelektualiąją elgseną modeliuojančios procedūros. Būsenų erdvė ir paieškos medis. Sprendinių paieška "gilyn" ir "platyn". Palyginkite. Sprendinių paieška "gilyn", "platyn" ir abipusis variantas. Sprendinių paieškos strategijos perrinkimo uždaviniuose. Sprendinių paieška kryptingo perrinkimo strategijos kontekste. Sprendinių paieškos strategijų palyginimas. Saiko mato dedamųjų charakteristika. Saikingas perrinkimas. Perrinkimo metodų sulyginimas. Uždavinių skaidymas į po uždavinius. IR-ARBA grafai. Semiotikos tyrimo objektas. Semiotikos pagrindinės sąvokos. Denotato ir koncepto santykis. Frege trikampis. Sintaktika, semantika ir pragmatika. Semantika. Semantikos sąvoka ženklų sistemose. Pragmatika ir giluminė semantika. Tekstas, pranešimas ir žinios. Semiotinio valdymo modelis. Sklaidžiųjų aibių sąvoka. Sklaidos funkcijos sąvoka. Sklaidos funkcijos reikšmių sritis. Objektų savybių išraiška lingvistiniais kintamaisiais netikslų reikšmių intervalą. Operacijos su sklaidžiosiomis aibėmis. Jungties ir sankirtos operacijos sklaidžiose aibėse. Jungties operacijos procedūriniai realizavimo atvejai sklaidžiose aibėse. Koncentracijos operacija su lingvistiniais kintamaisiais. Sklaidos funkcijų sudarymo būdai. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymo principas. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas vieno eksperto atveju. Semantinių diferencialų metodas. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas grupės ekspertų atveju. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymo būdas. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas vieno eksperto atveju. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas grupės ekspertų atveju. Žinių inžinerijos objektas. Faktų užrašymo būdai klasikinės logikos kontekste. Mainai žinių bazėse. Žinių apibendrinimo būdai. Deklaratyviųjų ir procedūrinių žinių pateikimo būdai. Deklaratyviosios žinios. Freimai egzemplioriai ir prototipai. Slotų reikšmė ir statusas. Freimų ir slotų įvardijimo taisyklės. Ryšio ir nutylėjimo slotai. Freimų tinklo realizavimo galimybės. Operacijos su freimais. Produkcijų taisyklės struktūra. Produkcijos branduolio vykdymo būdai. Atvejai sprendimo išvedimo procese. Produkcinių taisyklių frontas. Produkcijos aktyvinimo prioritetų nustatymo strategijos. Sprendinio išvedimo strategijos. Sprendimų lentos architektūriniai principai. Žinių šaltinių funkcijos sprendimų priėmimo lentos architektūroje. Valdymo bloko funkcijos sprendinių lentos architektūroje. Sprendinių lentos privalumai ir trūkumai. Žinių neapibrėžties kategorijos. Nedeterminuotas išvedimo proceso valdymas ir euristinės žinios. Daugiareikšmiškumo mažinimo būdai. Nepatikimos žinios ir išvados. Neapibrėžtumo valdymas sprendinių paieškos uždaviniuose. Relaksacijos principas ir jo taikymo sritis. Taisyklių interpretacija su IR, ARBA ir KOMB ryšiais. Monotoninė ir nemonotoninė logika. Žinių gavybos būdai. Pokalbių vieta. Alternatyvūs žinių gavybos būdai. Pokalbių laikas ir trukmė. Atviri ir tiesūs klausimai. Žinių dokumentavimo būdai. Įgytos informacijos užrašymas. Psichologiniai ekspertų asmenybės bruožai. Žinių gavimas iš "sunkių" ekspertų. "Output-input-middle" metodas. Paskirstyto intelekto sistemos. Intelektualūs agentai. Ontologizuotas mokymosi valdymas. Skaityti daugiau
Intelektikos praktikaIntelektikos praktikos darbų ataskaita. Pirmosios pratybos su Jess. Pitagoro teorema. Trapecijos plotas. Funkcijos Jess‘e. Sferos plotas. Atstumas tarp dviejų taškų. Sferos plotas iš konsolės. Atstumas tarp dviejų taškų iš konsolės. Faktai ir taisyklės. Programos studentai.clp kodo fragmentai. Programa studentai.clp papildoma naujais faktais, bei taisyklėmis. Sistema skaičiuojanti skritulio plotą, bei palyginanti ar tai didelis, ar tai mažas plotas. Tiesioginis išvedimas. Atbulinis išvedimas. Sukurti ekspertinę sistemą (ES), naudojant sistemą Jess. Europos Sąjungos (ES) sistemoje "Atostogos" naudojamas tiesioginį išvedimo būdas. Skaityti daugiau
Intelektualios sistemosInformacinės intelektualios sistemos veikimas ir planavimas. Planavimas pagal būsenas. Planavimas pagal būsenas. Planavimas loginio išvedimo pagalba. Programiniai agentai ir jų taikymas informacinėje sistemoje. Agentų tipai, savybės ir architektūrų variantai. Agentų savybės. Bendradarbiaujantys agentai. Aplinkos agentai. Mobilūs agentai. Informaciniai/Internetiniai agentai. Reaguojantys agentai. Mišrūs agentai. Inžineriniai programavimo uždaviniai. Skaityti daugiau
Intelektualizuotos transporto sistemosKas yra intelektualizuotos transporto sistemos? Intelektualizuotų transporto sistemų pavyzdžiai. Intelektualizuotos kelių transporto valdymo sistemos. Unikali kelių apmokestinimo sistema Švedijoje. Intelektualizuotas geležinkelių transporto eismo valdymas. Iešmų ir signalų centralizacijos sistemos. Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė. Eismo valdymo centralizacijos sistemos (valdymo postai). Pervažų signalizacijos įrenginiai. Lokomotyvų valdymo automatizavimo sistemos. Automatinės riedmenų būklės kontrolės sistemos. Elektrinis iešmų šildymas. Trys ETKS "lygiai". Navigacinės sistemos. GPS navigacinė sistema. GALILEO navigacinė sistema. Transporto kontrolės sistemos. Intelektualizuoto transporto plėtros politika Europos sąjungoje. Skaityti daugiau
Intelektualusis namasKompanijos NORDX/CDT gyvenamojo namo tinklas. Skaitmeninių paslaugų instaliacija. Video įrangos instaliacija. Siemon kompanijos kabelinė sistema. Intelektualiojo namo filosofinė esmė. Sampratos "intelektualusis namas" turinys. Intelektualumo matas. Intelekto nauda. Visi už intelektualųjį namą. Atsirandantys sunkumai. Kelias į intelektualųjį namą. Intelektualaus namo kabelinės sistemos realizacijos principai. Praktiniai patarimai struktūrizuotos kabelinės sistemos įrengimui. Skaityti daugiau
Internet paieškų sistemos: šešėlinės ekonomikos tarptautinė analizėĮvadas. Internet paieškų sistemų apžvalga. Kaip paieškos sistema dirba. Crawled-based paieškos sistema. Crawler-based paieškos sistemos etapai. Human-powered directories (žmogaus įtakotas sąrašas). Maišytos paieškos sistemos. Kaip paieškos sistemos vertína internetinius puslapius. Vieta, vieta, vieta... ir dažnumas. Prieskonio receptas. Puslapio faktoriai. Paieškų sistemų patalpinimo tipai. Žodžių junginio pasirinkimas. Raktinio žodžio pozicija. "Svarbaus" turinio turėjimas. Vengimas paieškos sistemos kliūčių. Nuorodų/sąsajų kūrimas. Tiesiog "ne" paieškos sistemų "spamming". Pateikti pagrindinius puslapius. Pasitikrinti sąrašą ir išsilaikyti jame. Kaip naudoti HTML meta korteles. Rastų dokumentų sąraše būti pirmam alternatyva. Paieškų sistemų ypatybės. Euroseek bei raging search paieškų sistemų detalus nagrinėjimas. Šešėlinės ekonomikos tarptautinė analizė. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinė ekonomika Europoje. Nustatyti faktoriai. Veiklos generatoriai. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Internetas ir elektroninis paštasTestas iš interneto ir elektroninio pašto su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Internetinė B2B sistema (verslas verslui)Tema. Įvadas. Tikslas. Dalykinės srities aprašymas. Sistema susidaro. Sistemos struktūra ir funkcijos. Sistemos pagrindinės dalys. Sistemos naudotojų rolės. Sistemos nefunkciniai reikalavimai. Sistemos funkciniai reikalavimai. Katalogo funkcionalumas. Administravimo dalies funkcionalumas. Klientų valdymo modulis. Projekto pagrindimas. Laukiamas įdiegtos sistemos efektas. Rizikos analizė. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Internetinės bibliotekos ir knygynaiPowerPoint pristatymas. Sąvokos. Lietuvos Nacionalinė Biblioteka (NLB). Lietuvos bibliotekų suvestinis katalogas (LIBIS). eLIBRARY.LT. Adam ir Gabriel. Elektroninės bibliotekos sistema. Lietuvos bibliotekų palyginimas. Tarptautinių bibliotekų palyginimas. Books.lt. Knygininkas. ComputerManuals ir Amazon.com. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinės technologijos: ASP (Active Server Pages)Kas yra ASP (Active Server Pages)? ASP vystymosi istorija. Pirmasis ASP technologijos vystymosi etapas. ASP ir .NET technologija. ASP.NET privalumai ir trūkumai. ASP ir ASP.NET pagrindiniai objektai. ASP 3.0 technologijos objektai ASP.NET esminiai pasikeitimai, lyginant su ASP. ASP.NET pagrindiniai grafiniai komponentai. ASP architektūra ir veikimo principas. ASP ir analogiškos technologijos. Išvados. Priedai (20 ps.). PowerPoint pristatymas (22 skaidrės). Skaityti daugiau
Intranetas Šilalės miesto darbo biržojeAnotacija. žodynėlis. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Užduoties formulavimas. Diplominio darbo tikslas. Tikslas – sukurti intranetą Šilalės darbo biržoje. Intraneto kūrimui iškelti uždaviniai. Pagrindinės intraneto funkcijos. Intraneto kūrimas ir vystymas. Sprendimo privalumai. Užduoties analizė. Intraneto sandara. Įmonės puslapis. Įmonės kalendorius. Grafinių rinkmenų biblioteka. Apklausos. Pateikiamos informacijos atranka. Intraneto kūrimas. Intraneto kūrimo priemonės. Tvs pasirinkimas. Intraneto sukūrimas panaudojant microsoft word. Intraneto sukūrimas panaudojant portalo tipo turinio valdymo sistemą (TVS). Intraneto sukūrimas panaudojant wiki tipo turinio valdymo sistemą (TVS). Intraneto turinys. Intraneto panaudojimas įmonėje. Intraneto poreikis ir būtinybė šilalės darbo biržoje. Intraneto pritaikymas kiekvienam vartotojui. Intraneto galimybės Šilalės darbo biržoje. Programinės dalies aprašymas. Įmonės tinklas ir jam keliami reikalavimai. Šilalės duomenų bazių kompiuterinis tinklas. Sistemos serverio ir vartotojų kompiuterių reikalavimai. Programų diegimas. Plone2 programos diegimas. Sistemos lietuvių kalbos nustatymas. Kalendoriaus parametrų sutvarkymas. Sistemos lietuvių kalbos nustatymas. Įdiegto intraneto turinys ir struktūra. Įdiegtos sistemos naudojimas. Instrukcija vartotojui. Prisijungimas prie intraneto. Intraneto puslapių struktūra. Atskiro puslapio elementų struktūra. Intraneto puslapio elementų tvarkymas. Intraneto puslapio elementų redagavimas. Elemento savybių keitimas. Naujo elemento kūrimas. Naujo elemento paskelbimas. Paieškos intranete vykdymas. Aplanko ir turinio elemento redagavimo galimybės. Darbas su nuorodomis (temomis). Renginiai, naujienos ir nuorodos. Kalendorius ir jo naudojimas. Individualus vartotojo meniu. Ekonominis pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1 psl.). Skaityti daugiau
Investicijų analizės sistemų programinės įrangos analizėĮvadas. Investicijų analizės teoriniai aspektai. Interneto paieškos sistemų apžvalga. Paieškų sistemų detalus nagrinėjimas. Investicijų analizės sistemos "Metastock" analizė. Investicijų analizės vystymasis, aktualumas, svarba. Darbo tikslai ir uždaviniai. Atliktos paieškos. techninės analizės produkto "Metastock" paskirtis. Kiti produkto duomenys. Produkto analizės išvados. Išvados. Priedai (16 psl.). Skaityti daugiau
IP spoofingKas yra IP spoofingas, Sutinkamos problemos atliekant IP spoofingą, Tinklų pagrindai susiję su IP spoofingu. Lietuvių ir anglų kalbomis. Skaityti daugiau
Įsilaužimas į serverius ir apsaugaĮsilaužimas į serverius ir apsauga Įžanga. Serveriai, jų tipai bei platformos. Interneto servisas. Įsilaužimai į serverius, jų būdai. Įsilaužėlių tipai. Pavyzdinė (tutorial) įsilaužimo į serverį schema. Apsauga. Slaptažodžio saugumas. Informacijos kodavimas tinkle. Įsilaužimas į serverius ir apsauga. Įžanga. Serveriai, jų tipai bei platformos. Interneto servisas. Įsilaužimai į serverius, jų būdai. Įsilaužėlių tipai. Pavyzdinė (tutorial) įsilaužimo į serverį schema. Apsauga. Slaptažodžio saugumas. Informacijos kodavimas tinkle. Viešo rakto kodavimo būdas. Kodavimas keliais raktais. Firewall priemonių komponentės. Vartai. Pridengiantis maršrutizatorius. Įtvirtinta mašina. Dvigubi vartai. Pridengiančios mašinos. Pridengiantis potinklis. Programiniai vartai. Hibridiniai vartai. Medaus puodynės. Vietoje išvadų. Išnašos. Skaityti daugiau
Išorinių atminčių sistema - optiniai kaupikliaiTrumpai apie optinius kaupiklius, jų raidą. Šiuolaikiniai optiniai kaupikliai. Optinių kaupiklių struktūra, savybės, techniniai duomenys. Optinių kaupiklių sudedamosios dalys. Optinių kaupiklių veikimo principas. Lęšio fokusavimas. Takelio sekimas. Optinių kaupiklių įrašymo ir nuskaitymo į diskus charakteristikos, palaikomi formatai, optinių diskų savybės, standartai. Optinių diskų sandara. CD standartai ir specifikacijos. Kiti susiję standartai. Red Book - Raudonoji knyga. CD-DA (Compact Disk-Digital Audio). Yellow Book – Geltonoji knyga. CD-ROM (Read-Only-Memory). CD-ROM XA (for eXtended Architecture). Orange Book – Oranžinė knyga. CD-MO (Magneto-Optical). CD-R (Compact Disk, recordable). CD-RW (Compact Disk, rewriteable). White Book – Baltoji knyga. CD-Bridge, video CD. Green Book – Žalioji knyga. CD-i (Compact disc - interactive). Blue Book – Mėlynoji knyga. Enhanced CD. Scarlet Book – Skaisčiai raudona knyga. Super Audio CD (SACD). Purple Book – Violetinė knyga. Double Density CD (DDCD). ISO 9660. Joliet. Rock Ride Standart. ISO/IEC 13490-1:1995. ISO/IEC 13490-2:1995. LightScribe. DVD Standartai ir specifikacijos. Failų standartas MicroUDF (UDF). DVD versijos ir diskų talpa. DVD Regional Codes – Regioniniai kodai. DVD Forum – DVD forumas. DVD formatai ir specifikacijos. Pagrindiniai DVD diskų parametrai. Artimiausiu metu prekyboje pasirodysiantys naujos kartos optiniai kaupikliai, ateities planai, technologijos, specifikacijos. Skaityti daugiau
......