Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Informatika
Rūšiuoti pagal
 • Fazės rekonstrukcija "Difference map" metodu

  pdf byla. Įvadas. Problema. Sprendimo būdai. "Difference map" metodas. Idėja. Bendra forma. Projekcijos. Reikalavimai projekcijoms. Taško atributai. Atributų teisės ir poerdviai. Atstumas tarp atributų poerdvių. Fiksuoti taškai ir parametrų optimizavimas. Sprendinys ir artimas sprendinys. Optimizuota "Difference map" forma. "Difference map" veikimo principas ir paklaida. Stagnacija ir jos išvengimas. "Difference map" realizacija. Realizavimo priemonės. Veikimo principas. Programos galimybės. Trūkumai. "Difference map" algoritmo veikimo pavyzdžiai. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Formų kūrimas su FrontPage

  PowerPoint darbas apie formų kūrimą FrontPage programoje, su paveikslėliais. Formų kūrimas, panaudojant formų meistrą. Formų kūrimas pagal šabloną. Formų kūrimas patiems nuo pradžių. Temos tikslai. Terminai. Pagrindiniai aspektai. Sąryšiai su kitomis temomis ir moduliais. Temos analizė. Užduotys praktiniam darbui. Užduotys savarankiškam darbui. Mokymosi rezultatų vertinimo būdai. Santrauka ir išvados.
  Informatika, pristatymas(31 skaidrė)
  2006-01-12
 • Fox Pro duomenų bazė

  Įvadas. DB aktualijos ir taikymas. DB savybės. DBVS aktualijos ir taikymas. Kompiuterizuojamos veiklos aprašymas. Pasirinktos DBVS pagrindimas. Kompiuterizuojamos veiklos modeliai. Aukščiausiojo lygmens DFD. Normalizavimas. Lentelės laukų aprašymas. Lentelių laukų savybės. Lentelių ryšių schema. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Duomenų kontrolė. Sudarytos duomenų kontrolės lentelėms. Pagrindiniai vartotojo sąsajos langai. Meniu kūrimas. Taikomosios sistemos kūrimas. Išvados. Lentelių pavyzdžiai. Formų pavyzdžiai. Užklausų pavyzdžiai. Ataskaitų pavyzdžiai. Pagrindinė forma.
  Informatika, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2005-10-16
 • Free Pascal (FP). Procedūros. Vidutinio greičio skaičiavimas

  Free Pascal (FP) laboratorinis darbas. Procedūros. Užduotis: Autobusas iš Vilniaus važiavo į Klaipėdą. Žinome, kokią kelio atkarpą per kiek laiko nuvažiavo, pvz., pirmus 15 km nuvažiavo per 1 val. ir 2 min., kitus 32,25 km nuvažiavo per 2 val. ir 6 min., ir t.t. Koks autobuso judėjimo vidutinis greitis? Skaičiuojant patogu laiką išreikšti tik valandomis arba tik minutėmis. Tam parašykite procedūrą. Rezultatą spausdinkite km per val. (pvz., "vidutinis greitis 52 km/val."). Programos aprašymas. Procedūros aprašymas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų pavyzdys.
  Informatika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-10
 • Free Pascal: masyvo elementai

  Programa parašyta su Free Pascal - sudaro lentelę iš atsitiktinių masyvo elementų, taip pat suranda didžiausią ir mažiausią reikšmę.
  Informatika, pavyzdys
  2006-06-06
 • Funkcijų diagramos

  Excel byla. 1 Užduotis: duota X ir Y. Apskaičiuokite y reikšmes pagal y=-2x+5. Nubraižykite diagramą pagal pateiktus duomenis kaip objektą šiame pačiame lape. Diagramos tipas - tiesinė (Line). Nurodykite, kad Y ašis kirstų X ašį ties reikšme 0. Nurodyti, kad X ašis kirstų Y ašį ties reikšme 0. Diagramos ir braižymo sričių fonai - balti. Visi diagramos užrašai -11 pt dydžio šriftu. Visi diagramos užrašai -11 pt dydžio šriftu.
  Informatika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-13
 • Giant Global Financial produktų duomenų bazės (DB) kūrimo ir integravimo į internetą projektas

  Projekto apžvalga. Projekto rezultatai. Resursų valdymo planas. Biudžeto įvertinimas. Darbų trukmės įvertinimas. Projekto prielaidos. Projekto rizikos. Komunikavimo planas. Projekto uždarymo etapas. Projekto patvirtinimas.
  Informatika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-06-04
 • GPU įdiegimas į daugiavaizdžio stereo lygmens komplektą

  Įvadas. Trimačio vaizdo spartintuvai. Architektūra. Veiksmai ir duomenų srautai GPU. Viršūnių apdorojimas. Trikampių paruošimas, interpoliavimas. Fragmentų apdorojimas. Tekstūrų skaitymas. Spalvų įrašymas. Kas liko nepaminėta. GPU įdiegimas į daugiavaizdžio stereo lygmens komplektą. Pristatymas. Daugiavaizdiniai stereo algoritmai. Bendros paskirties apskaičiavimai GPU. Stereo regėjimo laukas naudojant grafikos įrangą. Formos pakeitimo metodas. Užrašymas. Energijos minimizavimas. Panašūs matavimai. Energijos sumažinimas. Grafinės įrangos įdiegimas. Originalaus įdiegimo analizės. Reprojekcijų ir matomumo kaukių apskaičiavimas. Panašumų paskaičiavimas. Taškų pozicijos skaičiavimas, vaizdavimas, ryškumas ir normalus greitis. Rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Informatika, referatas(26 puslapiai)
  2006-12-22
 • Grafiniai failai ir programos

  Kompiuterinė grafika. Kompiuterinės grafikos taikymo sritys. Kompiuterinės grafikos rūšys pagal vaizdo formavimo būdą. Taškinė. Vektorinė. Fraktalinė. Grafinių failų archyvavimo algoritmai. Failų formatų apžvalga. Išvados.
  Informatika, konspektas(14 puslapių)
  2008-09-24
 • Grafų izomorfizmas (2)

  Grafų izomorfizmas. Žymėtieji grafai. Žymėtųjų grafų skaičius. Izomorfinių grafų skaičius. Grafų izomorfizmo nustatymo uždavinys. Pavyzdžiai. Sąvokos.
  Informatika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-16
 • GSM tinklai

  Įvadas. GSM istorija. GSM tiekiamos paslaugos. GSM architektūra. Mobilioji stotelė. Bazinė stotis. Tinklo posistemė. Radijo ryšys. Daugialypis priėjimas ir kanalo struktūra. Duomenų kanalai. Kontrolės kanalai. Paketinio duomenų apsikeitimo ciklo struktūra. Garsų kodavimas. Kanalo kodavimas ir moduliavimas. Daugiaspindulinė korekcija. Dažnio keitimas. Trūkusis transliavimas. Trūkusis priėmimas. Energijos taupymas. Tinklo aspektai. Radijo resursų valdymo sluoksnis. Perkėlimas. Mobilumo valdymo sluoksnis. Autentifikacija ir saugumas. Ryšio valdymo sluoksnis. Skambučio adresavimas. Išvados.
  Informatika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-04
 • Hiperteksto ir multimedijos samprata

  PowerPoint pristatymas. Hiperteksto apibrėžimas. Hiperteksto privalumai. Hiperteksto trūkumai. Hiperteksto charakteristikos. Hiperteksto savybės. Hiperteksto kūrimas. Hiperterpė. Multimedija. Multimedijos techninė ir programinė įranga.
  Informatika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-03
 • Įmonės duomenų valdymo informacinės sistemos loginis projektavimas

  Sutartinių terminų sąrašas. Anotacija. Summary. Įvadas. Pagrindinė dalis. Užduoties analizė. Įmonių tikslai. Įmonių organizacinė struktūra. Bendroji problematika ir metodika. Funkcinių reikalavimų ruošimo problematika ir metodika. Funkcinių reikalavimų ruošimo eiga bei numatomos grėsmės. Projektinės dalies aprašymas. Sistemos dalyviai. Sistemos panaudojimo atvejai. Informacinės sistemos administravimas. Darbo užduočių valdymas. Projektų valdymas. Klientų administravimas. Buhalterinė apskaita. Dokumentų apskaitos vedimas. Serverių valdymas. Komercinių pasiūlymų administravimas. Viešųjų pirkimų stebėsena. Žinių bazė. Darbuotojų bendravimas. Finansinis informacinių sistemų (IS) pagrindimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (9). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Informatika, diplominis darbas(61 puslapis)
  2008-01-10
 • Įmonės kompiuterizavimas: VĮ "Utenos regiono keliai"

  VĮ veiklos aprašymas. Bendros nuostatos. Įmonės tikslai ir veiklos pobūdis. Schemos. Kompiuterizavimo veiklos žingsniai. Projekto darbai ir jų trukmė. Išteklių valandiniai įkainiai. Technologinės įrangos pasiūla. Taikomosios programos aprašo schema.
  Informatika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-12
 • Įmonės, parduodančios kompiuterius bei jų priedus, duomenų bazė

  Informacijos sistemų ir socialinių duomenų analizės kursinis darbas. Įvadas. Kompiuterizuojamo objekto esama būsena. Kompiuterizuojamo objekto norima būsena. Kompiuterizuojamo objekto norimos būsenos įgyvendinimas. Programinės ir techninės įrangos pagrindimas. DB struktūra. Duomenų įvedimas, kaupimas. Duomenų analizė: užklausos, ataskaitos, priemonės vartotojo darbo palengvinimui. Keliami reikalavimai. DB saugojimo ir apsaugos klausimai. Trumpa instrukcija vartotojui. Išvados. Priedai (6).
  Informatika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-12
 • Informacija ir teisė (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra informacija? Teisiniai informacijos aspektai. Kompiuterių programų nuosavybė. Autoriaus teisės. Duomenų apsauga. Informacijos kontrolė arba cenzūra. Kompiuterinės informacijos apsauga Lietuvoje. Piratavimas.
  Informatika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-05-09
 • Informacijos apsauga įmonėje: UAB "AGA-CAD"

  Įvadas. Informacijos apsauga. Apsaugos priemonės: 4 apsaugos lygiai. 15 patarimų, kaip apsaugoti kompiuterį nuo grėsmių internete. Kompiuteriniu nusikaltėliu gali būti bet kas. Kompiuterinių nusikaltimų požymiai. Nusikaltimai ir piktnaudžiavimai. Informacinio saugumo apsaugos priemonės. Fizinis informacijos apsaugos būdas. Programinis saugumas. Fizinės saugos priemonės. Programinės įrangos pirkimas, įdiegimas bei priežiūra. Kompiuterinių tinklų projektavimas, įdiegimas bei priežiūra. Duomenų apsauga. Personalo apmokymas. IT auditas. Elektroniniai raktai- kompiuterių apsaugai. Fizinė serverio apsauga. Biurų susijungimas į saugų tinklą. Saugiam verslui. Intelektualios informacijos apsauga įmonėje. eSecurity. UAB "AGA- CAD". AGA- CAD informacijos apsaugos vartojimas. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2007-05-15
 • Informacijos duomenų saugojimas. Autorių teisės. Programų ir duomenų apsaugos įstatymai

  PowerPoint pristatymas. Kompiuterių virusai. Pagal kenksmingumo lygį virusai skirstomi į. Antivirusinės programos. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Autorių teisės. Kūrinio autorius turi turtines ir neturtines teises. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Pažeidus autorių teises gresia. Duomenų apsaugos aktai. Informacijos apsaugos akte nurodoma. Užduotis.
  Informatika, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-10-12
 • Informacijos ieška ir tvarkymas

  Dokumentų klasifikacijų ypatybės. Dokumentinių klasifikacijų raida iki 18a. C. Gesnerio ir G. Leibnico KS. Klasifikavimo sistema: nuo G. Naude iki J. Bruneto. Ikireforminių klasifikavimo sistemų pagrindiniai bruožai. Dokumentinių ir mokslo klasifikacijų tarpusavio priklausomybė. Antikos ir viduramžių mokslų klasifikacijos. 17 ir 18a. mokslų kvalifikacijos: F. Baconas ir prancūzų enciklopedistai. Tipinės 19a. mokslo klasifikavimo sistemos. Pagrindiniai mokslo klasifikavimo principai ir sistemos. Klasifikavimas: samprata ir pagrindiniai terminai. Pagrindiniai klasifikavimo principai. Klasifikavimo taikymas. Dokumentų klasifikavimas – antrinis klasifikavimo būdas. Klasifikavimo sistemų tipai. Nuosekliosios KS. Kombinacinės KS. Fasetinės klasifikacijos, kaip analitinių-sintetinių klasifikavimo sistemos rūšis. Indeksacija ir jos rūšys. Indeksacijos savybės ir funkcijos. Struktūrinės ir nestruktūrinės indeksacijos: privalumai ir trūkumai. Indeksacijų savybės: lankstumas. Indeksacijų savybės: mnemoniškas, trumpas, paprastas, išraiškingumas. M. Dewey dešimtainė klasifikacija. A. Cutterio "Ištęsiamoji klasifikacija". Kongreso bibliotekos klasifikacija. S. R Ranganathano (1892-1972) klasifikacija dvitaškiu. H. E. Bliss (1870-1955). Bibliografinė klasifikacija. UDK Lietuvoje. UDK raida ir ypatybės. UDK konsorciumas ir etalonas. UDK sandara. UDK ženklai ir sudėtinių indeksų sudarymas. DDK ir KIK įtaka tolesnei klasifikavimo sistemų raidai. LNB kompiuterinė UDK versija. Klasifikatoriai ir registrai: apibrėžimas ir samprata. Integruota valstybės registrų sistema ir registruojamos informacijos pobūdis. Valstybės registrų sąrašas. UDK raida ir jos tobulinimas.
  Informatika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-25
 • Informacijos kodavimas (4)

  Skaičiavimo sistemos. Pozicinės skaičiavimo sistemos. Dešimtainė skaičiavimo sistema. Dvejetainė skaičiavimo sistema. Aštuonetainė ir šešioliktainė skaičiavimo sistema. Informacijos kodavimas. Kodai. Dvejetainiai – dešimtainiai kodai. Cikliniai kodai. Klaidas aptinkantys ir jas ištaisantys kodai. Kiti kodai. Informacijos kodavimas tinkle. Viešo rakto kodavimo būdas. Kodavimas keliais raktais. Saugaus pašto protokolai.
  Informatika, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-03
Puslapyje rodyti po