Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Informatikos kursiniai darbai

Informatikos kursiniai darbai (29 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterizuotos informacinės sistemos projektas: UAB "Video nuoma"

  Organizacijos veiklos aprašas. Veiklos proceso modeliai (DFD modelių hierarchija). Reikalavimų specifikavimo dokumentas. DB projektas. Normalizavimas (3NF). ER diagrama. DB lentelės (Access). Vartotojo sąsajos projektas. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Duomenų kontrolės logika. Pagrindiniai informacinės sistemos (IS) vartotojo sąsajos langai. Bandomosios eksploatacijos rezultatų aprašymas (vartotojo pastabos ir pastebėtų klaidų aprašymas). Išvados. Priedai.
  Informatika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-03-01
 • Lošėjų aptarnavimo sistema: lažybų bendrovė UAB "Orakulas"

  Įvadas. Bendroji dalis. Reikalavimų sistemai analizė. Vartojimo atvejų (Use Case) diagrama. Scenarijų (Activity) diagrama. Būsenų (State) diagrama. Sekų (Sequence) diagrama. Bendradarbiavimo (Colloboration) diagrama. Komponentų diagrama. Deployment diagrama. Klasių diagrama. Rezultatai ir išvados.
  Informatika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-05-03
 • Machine translation

  Darbas anglų kalba apie kompiuterinį vertimą. Introduction. The history of machine translation. Before the computer. The pioneers, 1947-1954. The decade of optimism, 1954-1966. The aftermath of the ALPAC report, 1966-1980. The 1980s. The early 1990s. The late 1990s. Machine translation engines. Basic machine translation systems. Direct translation. Interlingua based MT. Transfer-based MT. Corpus-based MT. Statistics-based MT. Example-based MT. Grammar-based machine translation. Knowledge-based MT. Memory-based machine translation. Hybrid System. Principles-based MT. Dialogue-based MT. Comparison of human and machine translation. Problems, which machine translation faces. Prospects of machine translation. Conclusions. Appendix.
  Informatika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-01-27
 • Mobilioji galerija

  Įvadas. Informacinės sistemos sukūrimo tikslas, atliekamos funkcijos, sistemos vartotojų kategorijos ir taikomi apribojimai. Informacinės sistemos analogų analizė. Procesų ir operacijų diagramų sudarymas ir aiškinimas. Informacinės sistemos duomenų bazės loginis modelis. Operacijų ir DB struktūros specifikavimas. Vartotojo darbo scenarijaus kiekvienai jam numatytai operacijai grafinis pavaizdavimas aprašant įvedamus duomenis ir gaunamus rezultatus. Užklausų formų ir pateikiamų rezultatų formatai. Numatomos sistemos saugumo užtikrinimo priemonės, apsauga nuo neteisėto prisijungimo, apsauga nuo klaidingų duomenų įvedimo. Sistemos URL, registruoti vartotojai ir jų slaptažodžiai. Testavimas. Santrumpų paaiškinimas
  Informatika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Mobilių technologijų taikymo sričių analizė

  Įvadas. Mobilus ryšys. Pirmosios kartos (1G) ryšys. Antrosios kartos (2G) ryšys. Trečiosios kartos (3G) ryšys. Trečiosios kartos (3G) ryšys Lietuvoje. Mobilus internetas. Mobilus verslas. Mobilaus verslo teikiamos galimybės. "Visada prisijungęs" ir "Visada pasiekiamas". Mobilaus verslo taikymo sritys. Mobilios įmonės duomenų valdymo sprendimai. Mobili televizija. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-01
 • Nesudėtingų simbolių atpažinimas. Skaičiai

  Įžanga. Nesudėtingų simbolių atpažinimo metodas. Paskirtis. Pradinės sąlygos. Ką mes turime turėti? Metodo veikimas. Privalumai. Trūkumai. Nesudėtingų simbolių – skaičių atpažinimas. Metodo realizavimas. Programos veikimo ribos. Instrukcija vartotojui. Techninė dokumentacija. Priedai (26 bylų).
  Informatika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2008-04-24
 • Transporto priemonės greičio nustatymas pagal filmuotą vaizdą

  Įvadas. Greičio nustatymas policijoje. Transporto stebėjimo sistemos. Transporto priemonių sekimo strategijos. 3D modeliais pagrįstas sekimas. Regionais pagrįstas sekimas. Aktyvus kontūrų sekimo būdas. Požymiais pagrįstas sekimo būdas. Roadwatch sistemos veikimo principas. Sistemos paruošimas darbui. Sistemos veikimas. Užduoties atlikimas. Greičio nustatymo algoritmo struktūra. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-01-09
 • Veiklos modeliavimas ir informacinių poreikių specifikavimas: Šakynos pagrindinė Mokykla

  Anotacija. Santrumpų žodynėlis. Terminų žodynėlis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Organizacijos veiklos aprašas. Lentelių "Organizacijos veiklos aprašas" ir "Esybių ir procesų suvestinė" sudarymas. Duomenų struktūrų diagrama. Veiklos analizė objektiniu metodu. Veiklos sąveikų modelis. Vietovių modelis. Organizacijos (struktūros) modelis. Tikslų modelis. Įvykių modelis. Naudotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Veiklos uždavinių modelis. Naudotojų informacinių reikalavimų specifikavimo modeliai ir jų aprašymas. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Verslo sistemos modeliavimas. Įmonės raiškusis paveikslėlis (pilnas vaizdas). Įmonės verslo sistemos koncepcinis modelis. Įmonės tikslų modelis. Verslo procesų modeliai. Informacinės sistemos modeliavimas. Interneto samprata. Žiniatinklio samprata. Modeliavimo aplinkų savybių apibūdinimas. Microsoft Visio 2007 ir Provision Workbench v3.1 Enterprise Edition. Koncepcinis žemėlapis. Programinės dalies aprašymas. Programinės įrangos, reikalingos informacinės sistemos įgyvendinimui, parinkimas. Naudotojo dokumentacija. Naudotojo vadovas. Licencija ir platforma. Valdyti ir administruoti svetainę. Prenumerata. Lengvai keičiami skyrelių adresai. Komunikacija su kitomis svetainėmis. Pritaikymas ir dizainas. Šablonais paremtas dizainas. Archyvai. Diskusijos ir komentarai. Pranešimas. Išvados
  Informatika, kursinis darbas(61 puslapis)
  2011-05-18
 • Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) leidyklos leidinio sąmatos skaičiuoklės analizė

  Įvadas. Uždavinys suprojektuoti optimalią duomenų bazę, skirtą sąmatos skaičiuoklei, kuri turėtų svarbiausias duomenų bazių savybes. Sąmatos skaičiuoklės funkcionalumas. Duomenų organizavimo modeliai. Reliacinio duomenų organizavimo modeliai. ypatumai. Sąmatos skaičiuoklės duomenų bazės loginės struktūros projektavimas. Normalinės formos ir duomenų normalizavimas. Sąmatos skaičiuoklės duomenų normalizavimas. Normalizuotos sąmatos skaičiuoklės DB reliacinė schema. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-04-03
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po