Šperos.lt > Informatika
Informacinės technologijosInformacinių technologijų dalyko esmė ir pagrindiniai uždaviniai, ūkio valdymo informacinis aspektas, kompiuterizuotų duomenų projektavimas- apdorojimas (KDA), duomenų bankų organizavimo pagrindai, informacinių technologijų taikomieji paketai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (10)Informacinių technologijų testas, teisingi atsakymai pažymėti žvaigždute. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (13)DB, jų apibrėžimas, paskirtis ir savybės. DB struktūra ir modeliai. DB valdymo sistemos. Svarbiausios funkcijos. DB laukai.Jų sąvoka ir tipai. DBVS Microsoft Access 97, 2000. Galimybės ir ypatumai. DBVS Access lentelės.Jų susiejimas ir redagavimas. DBVS Access užklausos.Jų sudarymas ir paieškos kriterijai. DBVS Access formų sudarymas ir panaudojimas. DBVS Access ataskaitos ir ir jų sudarymo principai. Integruoti dokumentai, jų kūrimas ir panaudojimas. Objektų susiejimo ir įterpimo technologijos OLE samprata. MS Power Point 97,2000, jos paskirtis ir panaudojimas. MS PowerPoint darbo aplinka ir pristatymų kūrimo būdai. Telekomunikacijų vystymosi eiga ir svarbiausi išradimai. Informacijos perdavimo sistemose naudojami signalai ir jų moduliavimo būdai (nenutrūkstama, impulsinė, impulsinė-kodinė moduliacija). Skaitmeninio ryšio signalai ir skaitmeninės komunikacijos principas. Informacijos sutankinimas. Dažninis, laikinis, kodinis sutankinimas. Telekomunikaciniai tinklai ir pagrindinės jų funkcijos. Pagrindinių duomenų paskirstymo metodai telekomunikacijos tinkluose-linijų ir paketų komutavimas. Informacijos perdavimo sistemų ryšio linijos ir klasifikavimas. Kabelinės ryšio linijos. Radijo ryšio panaudojimas telekomunikacijose. Palydovinis ryšys. Skaidulinis optinis ryšys. Pagrindiniai parametrai ir privalumai. Šviesolaidžių sandara ir veikimo samprata. Telekomunikacija optinių ryšio sistemų perspektyvos. Kompų tinklai. Paskirtis, klasifikavimas ir suteikiamos galimybės. Vietiniai kompų tinklai (LAN). Privalumai, panaudojimas. Vietinių kompų tinklų topologijos ir technologijos. Arbitražas. Vietinių kompų tinklų įranga. Adapteriai, kartotuvai, tiltai, maršrutizatoriai. Globalieji tinklai (WAN). Apibrėžimas, struktūra, veikimo samprata. Interneto istorija. Kliento-serverio principo taikymas. Interneto protokolas TCP/IP. Simbolinė adresavimo sistema (DNS). Interneto išteklių naudojimas. Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Failų persiuntimo protokolas (FTP). Galimybės. Duomenų perdavimas ir paieška serveryje. Pasaulinis voratinklis WWW. Hipertekstiniai dokumentai. Pagrindiniai protokolai. WWW adresavimo sistema-universalus resursų vietos aprašymas (URL). Voratinklio naršyklės browsers). Paskirtis, ypatumai. Informacijos paieška interneto tinkle. Vorai, katalogai, meta instrumentai. Populiariausi paieškos serveriai ir žinynai. Užklausų formavimas naudojant operacinius ženklus. Elektroninis paštas. Ypatumai. El. pašto klientinės programos. Laiškų adresavimas. Pašto serverio ir dėžutės samprata. Laiškų priedai. Virusų plitimas el. paštu. Faksimilinių pranešimų siuntimas per internetą (FaxSav). Mobiliojo ryšio ir interneto susiliejimas. GPRS ypatumai. 3 kartos mobilaus ryšio standartas (IMT-2000/UMTS). Perspektyvos. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (15)Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos. Interneto etiketas. Informacijos apsauga. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Kompiuteris ir sveikata. Kompiuteris kasdieniniame gyvenime. Kompiuteriai, mokymasis bei mokslas. Bibliotekos ir muziejai. Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (16)Kas yra informacinė sistema? Informacinių sistemų klasifikacija. Informacinių sistemų informacinė įranga. IS programinės įrangos klasifikacija. Bendroji programinė įranga. Specialioji programinė įranga. Kompiuteriniai virusai. Virusų tipai, jų veikimas. Internetas, jo pagrindiniai elementai. Pagrindinės interneto teikiamos paslaugos. Elektroninis paštas. Geografinė informacinė sistema (GIS). Map Info programa bei kitos GIS pagrindu sukurtos programos. Transporto sistemos IS funkcinės posistemės. Krovinių vežimo valdymo IS posistemėje. Keleivių vežimo valdymo IS posistemė. Autobusų eismo, autobusų stočių dispečerinės valdymo sistemos. Taksi eismo dispečerinė valdymo sistema. Buhalterinės apskaitos IS funkcinės posistemės. Riedmenų techninio aptarnavimo ir einamojo remonto AIS posistemė. Ekspedicinės firmos AIS. Transporto apskaitos kompiuterinės programos bei taikomieji paketai. Kompiuterinės programos bei taikomieji programiniai paketai, naudojami įvairiai apskaitai atlikti informacinėse sistemose. IS projektavimas. IS ekonominis efektyvumas. Transporto priemonių lokacijos ir sekimo sistemos. Informacinių sistemų plėtra. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (17)Laboratoriniai darbai. Stiliaus šablono pasirinkimas. Formulių rašymas. Paveikslėlių piešimas ir sujungimas. Kolontitulai. Informacijos paieška. Programa Netscape Navigator. Informacijos paieška internete. Internete siūlomos paslaugos. Naršyklės. Paieškos sistemos internete. Programa Netscape Navigator. Operacinių sistemų aptarnavimas. Paketas. Naujausioji naršyklės versija Netscape 7.01. Pavadinimas ir logo. Privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (18)Informacinių technologijų dalykų objektas. Informacija, jos matavimo vienetai ir kodavimas. Kompiuterių kartos, jų raidos apžvalga. Kompiuterinės sistemos samprata. Pagrindinės komponentės ir jų paskirtis. Programinio valdymo kompiuterio sandara (architektūra). PC sisteminio bloko ir pagr. plokštės struktūra. CPU (integrinė mikroschema, išdėstyta viename puslaidininkio kristale). Operatyviosios RAM, pastoviosios ROM, spartinančiosios ir vaizdo atmintinių paskirtis, veikimo principas ir charakteristikos. Kompiuterių sąsajos, jų tipai ir paskirtis. Kompiuterio įvedimo įrenginiai. Klaviatūros ir pelės tipai, jų konstrukcijos. Skeneriai. Jų veikimo principas, tipai ir panaudojimas. Info išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, jų savybės, charakteristikos ir panaudojimas. Spalvoto vaizdo formavimas spausdintuvuose. Monitoriai, jų tipai, charakteristikos ir ypatumai (CRT, LCD). Grafinė plokštė ir jos paskirtis. Informacijos saugojimo įrenginiai. Diskelinių kaupiklių (FD) konstrukcija, charakteristikos ir formavimas. Diskinių (HD) kaupiklių konstrukcija ir pagrindiniai parametrai. Duomenų adresavimas diskiniuose kaupikliuose (FAT, NTFS). Failų tvarkymo ir išdėstymo diskuose optimizavimas. Optiniai kaupikliai. Kompaktinio (CD-R/RW) disko bei įrenginio konstrukcijos, charakteristikos ir panaudojimas. PC sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Jos klasifikavimas ir paskirtis. Operacinių sistemų vystymosi apžvalga (MS-DOS, Win95, Win NT 4.0, Win 98, Win 2000, Win 2000, WinXP), jų ypatumai ir palyginimas. Duomenų suglaudinimas (archyvavimas) ir jo paskirtis. Suglaudinimo objektai. Suglaudinimo programos WinRar ir WinZip, jų panaudojimas ir galimybės. Kompiuterių virusų apibrėžimas ir klasifikavimas. Antivirusinė programinė įranga ir jos panaudojimo būdai. Taikomųjų programų paketai. Integruota programinė įranga ir jos privalumai. Ms Office 2000/XP paketo struktūra. Tekstų redaktorių paskirtis ir pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai tekstinių dokumentų elementai. Teksto įvedimas ir tvarkymas (Ms Word 2000/XP). Dokumento simbolių ir pastraipų formavimo MS Word 2000/XP būdai. Tekstų redaktoriaus stiliai, jų paskirtis, taikymas ir panaudojimas. Dokumentų šablonai, jų sukūrimas ir naudojimas. Makrokomandos tekstų redaktoriuje, jų paskirtis, kūrimas ir vykdymas. Elektroninės lentelės ir jų paskirtis. Pagrindinės sąvokos ir darbo aplinka. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (19)Kompiuterinės duomenų bazės. Duomenų bazių struktūra ir modeliai. DBVS. Svarbiausios funkcijos ir kūrimo etapai. DBVSMS Access 2000/2003 ir jos ypatumai. Pagrindiniai objektai. MS Access 2000/2003 lentelės. Laukai, jų tipai ir savybės. Lentelių susiejimo ir redagavimo principai. Užklausų tipai. Duomenų paieškos kriterijai. Formų sudarymas bei jų panaudojimas duomenims įvesti bei redaguoti. Ataskaitos, jų paskirtis ir sudarymo režimai. Integruoti dokumentai, jų paskirtis ir kūrimo principai. Objektų susiejimo ir įterpimo technologija (OLE) ir jos taikymai. 1Prezentacijų ruošimo programa MS PowerPoint 2000/2003. Darbo aplinka ir pristatymų kūrimo būdai. Telekomunikacinių technologijų vystymosi raida, svarbiausi etapai ir išradimai. Telekomunikacinių tinklų skaitmeninio keitimo tendencijos ir ryšio signalų privalumai. Telekomunikaciniai tinklai ir pagrindinės jų funkcijos. Informacijos perdavimo sistemų laidinės ir radijo ryšio linijos ir jų ypatumai. Telekomunikacinės optinio ryšio sistemos, jų struktūra, galimybės, pagrindiniai parametrai ir privalumai. Kompiuteriniai tinklai. Jų paskirtis, klasifikavimas ir suteikiamos galimybės. Vietiniai kompiuterių tinklai (LAN). Jų privalumai ir panaudojimas. Tinklo topologija – jo geometrinė forma ir PC išsidėstymas vienas kito atžvilgiu. Vietinių kompiuterių tinklų technologijos. Arbitražo modeliai. Vietinių kompiuterių tinklų įranga (serveriai, adapteriai, tiltai, maršrutizatoriai). Globalieji (WAN) tinklai ir jų organizavimo principai. Interneto istorija ir veikimo principas. Interneto protokolai (TCP ir IP). Simbolinė adresavimo sistema. Interneto išteklių naudojimas. Prijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Failų persiuntimo protokolas (FTP). Galimybės, duomenų perdavimas ir informacijos paieška serveriuose. Mobilios komunikacijos ir jų vystymasis. Naujos duomenų perdavimo paslaugos. Bevieliai (Wi – Fi) ir trečios kartos mobilaus. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (2)194 klausimai su atsakymais apie informacines technologijas. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (20)Informacinių technologijų dalyko objektas ir pagrindinės funkcijos. Informacija, jos matavimo vienetai ir kodavimas. Simbolių ir signalų kodavimo principai. Kompiuterių raidos apžvalga ir vystymosi tendencijos. Kompiuterinės sistemos samprata. Pagrindinės komponentės ir jų paskirtis. Programinio valdymo kompiuterio sandara (architektūra). Asmeninio kompiuterio sisteminio bloko ir pagrindinės plokštės struktūra. CPU (central processing unit). Jo paskirtis, įtaisai ir svarbiausios charakteristikos. Operatyviosios (RAM), pastoviosios (ROM), spartinančios (CACHE) ir vaizdo (VRAM )atmintinių paskirtis, veikimo principas ir charakteristikos. Kompiuterio sąsajos, jų tipai ir paskirtis. Lėtos, vidutinės ir didelės spartos sąsajos. Kompiuterio įvedimo įrenginiai. Klaviatūros ir pelės tipai, jų konstrukcijos. Skeneriai. Veikimo principas, tipai, panaudojimai. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, jų savybės, charakteristikos ir panaudojimas. Spalvoto vaizdo formavimas spausdintuvuose. Monitoriai, jų tipai, charakteristikos ir ypatumai (CRT, LDC). Grafinė plokštė ir jos paskirtis. Informacijos saugojimo įrenginiai. Diskelinių kaupiklių (FD) konstrukcija, charakteristikos ir formavimas. Diskinių (HD) kaupiklių konstrukcija ir pagrindiniai parametrai. Duomenų adresavimas diskiniuose kaupikliuose (FAT/NTFS). Failų tvarkymo ir išdėstymo diskuose optimizavimas. Optiniai kaupikliai. Kompaktinio (CD-R/RW) disko bei įrenginio konstrukcijos, charakteristikos ir panaudojimas. DVD-R/RW optiniai kaupikliai, pagrindinės jų charakteristikos bei panaudojimas. PC sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Jos klasifikavimas ir paskirtis. Programinės įrangos apsauga. Operacinių sistemų šeimos Windows vystymosi raidos apžvalga (MS-DOS, Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista), jų ypatumai ir palyginimas. Duomenų suglaudinimas (archyvavimas) ir jo paskirtis. Suglaudinimo objektai. Suglaudinimo programos WINZIP ir WINRAR, jų panaudojimas ir galimybės. Kompiuterių virusų apibrėžimas ir klasifikavimas. Antivirusinė programinė įranga ir jos panaudojimo būdai. Svarbiausios profilaktinės kovos su virusais priemonės. Taikomųjų programų paketai. Integruota programinė įranga ir jos privalumai. MS Office 2000/XP paketo struktūra. Tekstų redaktorių paskirtis ir pagrindinės funkcijos. Tekstų redaktoriaus MS Word 2000 darbo aplinka. Pagrindiniai tekstinių dokumentų elementai. Teksto įvedimas ir tvarkymas (MS Word 2000/XP). Dokumentų teksto redagavimo ir darbo su lentelėmis principai. Dokumentų simbolių ir pastraipų formavimo MS Word 2000/XP būdai. Tekstų redaktoriaus (MS Word 2000/XP) stiliai, jų taikymas ir panaudojimas. Dokumentų šablonai (MS Word 2000/XP), jų sukūrimas ir naudojimas. Makrokomandos, jų paskirtis, kūrimas ir vykdymas. Elektroninės lentelės ir jų paskirtis. Excel pagrindinės sąvokos ir ir darbo aplinka. Dokumento kūrimo ciklas. MS Excel 2000/XP darbo lapų formatų tvarkymas ir redagavimas. Duomenų vaizdavimo formatai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (3)Informacinių technologijų samprata. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Ar kompiuteris pakeičia žmogų? Informacijos kodavimo principas ir jos matavimo vienetai. Personalinių kompiuterių raidos apžvalga. Personalinių kompiuterių tipai ir charakteristikos. Personalinių kompiuterių pagrindinis procesorius. Svarbiausios charakteristikos. Personalinių kompiuterių operatyvioji, pastovioji ir spartinančioji atmintys. Jų paskirtis ir charakteristikos. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, konstrukcijos ir veikimo principai. Displėjų (CRT, LCD) struktūra ir pagrindinės charakteristikos. Personalinių kompiuterių sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (4)Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Informacijos įvesties ir išvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Sisteminio bloko sandara. Centrinio procesoriaus paskirtis ir pagrindinės charakteristikos. Kompiuterio našumą lemiantys veiksniai. Klaviatūros klavišų paskirtis. Kompiuterio programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Operacinė sistema ir jos funkcijos. Operacinių sistemų pavyzdžiai. Taikomoji programinė įranga. Kompiuterių tinklai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (5)Įvadas. Internetas. Interneto paslaugos. Laikraščiams dar liko gyventi maždaug dvidešimt metų. Moksleiviai kuria elektroninės mokyklos modelį. El. mokyklos idėja. Telefonai. MP3 grotuvai. Skaitmeniniai fotoaparatai. Skaitmeninės vaizdo kameros. Mažieji kompiuteriai. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (6)Informacinės technologijos. Informacinė visuomenė. Internetas. Nauji mokymo metodai. Interneto mazgų kaita. Kompiuteriai šiuolaikiniame gyvenime. Mobiliojo ryšio telefonai. Televizorius. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (7)Lentelių sąrašas. Įvadas. Kas gi tas tinklas? Globalūs kompiuterio tinklai. Internetas. Interneto adresai ir kompiuterių vardai. Prisijungimas prie interneto. Interneto ryšio paslaugos ir interneto informacinės paslaugos. Verta žinoti. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (9)Duomenų struktūros. Struktūriniai duomenų tipai. Informacinis modeliavimas. Ryšių tarp objektų (DE) tipai. Duomenų bazės samprata. Reliacinės DB. Duomenų bazių valdymo sistemos, jų funkcijos. DBVS. DB kūrimas ir redagavimas. DB užklausos ir ataskaitos. Paieškos priemonės. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos kasdieniniame gyvenimePowerPoint pristatymas. Internetas. Mobilieji telefonai. MP3 grotuvai. Skaitmeniniai foto aparatai. Delniniai kompiuteriai. Elektroninė bankininkystė. Elektroninė komercija. Palydovinės navigacijos sistemos (GPS). Nanotechnologijos. Robotai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos LietuvojeĮvadas. Informacinių technologijų sektorius Lietuvoje. Informacinių technologijų sektoriaus produkcija ir pridėtinė vertė. Informacinių technologijų gamyba. Informacinių technologijų prekių eksportas ir importas. Informacinių technologijų sektoriaus įmonės ir darbuotojai. Telekomunikacijų ir audiovizualinė rinka Lietuvoje. Fiksuotas ir judrusis ryšys. Interneto prieiga. Audiovizualinė rinka. Namų ūkių ir gyventojų naudojamos informacinės technologijos. Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose. Gyventojų naudojamos informacinės technologijos. Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse. Informacinių technologijų panaudojimas finansinio tarpininkavimo įmonėse. Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose. Informacinės technologijos švietimui ir kultūrai. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose. Žinių visuomenės link. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos mokant matematikosĮvadas. Informacinių technologijų panaudojimas mokant matematikos. Informacijos paieška. Bibliotekų katalogai. Elektroninės enciklopedijos. Keitimasis informacija. Elektroninis paštas. Intranetas. Ekstranetas. Mokymui ir mokymuisi skirta informacija. Mokomosios programos. Mokomųjų programų skirstymas. Demonstravimo programos. Eksperimentavimo ir modeliavimo programos. Konstravimo ir eksperimentavimo programos. Pratybų ir kontroliuojančios programos. Kontroliuojančios programos. Savarankiško mokymosi programos. Mokomieji žaidimai. Pagalbinės mokymo programos. Kompiuterinė mokymo terpė. Mokomųjų programų skirstymas pagal klases. 5–8 klasės. 9–12 klasės. Kai kurių mokomųjų programų panaudojimas matematikos pamokose. Mokomųjų programų panaudojimas 5–8 klasėse. Mokomųjų programų panaudojimas 9-12 klasėse. Grafikas. Grafikai. Wingeom. Winplot. Dinaminė geometrija. "Stereo" ir "vaizdai". Trigonometrija ir trigonometry. Geometry. Standartinės bendrosios programos. Skaičiuoklė (Excel). PowerPoint. Kompiuterinis grafikų skaičiuotuvas: kas tai? Skaičiuotuvo išorė. Skaičiuotuvo pagrindinė panaudojimo galimybė. Papildomos skaičiuotuvo panaudojimo galimybės. Programos konstantų naudojimas ir savų konstantų įvedimas. Matavimo vienetų keitimas. Mygtukai ekrane. Meniu komandos. Kompiuterio privalumai mokymo procese. Pamokų planai internete. Puslapiai mokytojams. Pamokų planų pavyzdžiai. Pamokos "Funkcijos f(x)=kx grafikas ir jos savybės" planas 9 klasei. Pamokos "Nelygybės sinx ≥ a, sinx ≤a, cosx ≥ a, cosx ≤ a uždavinių sprendimas" planas 11 klasei. Pamokos "Funkcijų grafikų transformacijos" planas 11 klasei. Pamokos "Vektorių atimtis ir sudėtis" planas 11 klasei. Pamokos "Funkcijos f(x) transformacijos" planas 11 klasei. Kitos naudingos nuorodos. Metodinių darbų bazės. Informacinių technologijų reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje. MIMIO for Windows ir MIMIO Xi. Pamokos vedimas MIMIO pagalba. Projektai. Projektų pavyzdžiai. Darbas kompiuterių klasėje. Išvados. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos viešajame administravimeĮvadas. Informacinės sistemos viešajame administravime. Kompiuterinės sistemos. Naujos komunikacijos galimybės. Internetas. E valdžia. E valdžios samprata. E valdžios paslaugos. "Valdžios elektroniniai vartai". Išvados. Skaityti daugiau
......