Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Informatikos konspektai

Informatikos konspektai (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterinė braižyba

  Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba. Tikslai. Priemonės. AutoCAD koordinačių sistemos. Matavimo vienetai. Brėžinio ribos. AutoCAD brėžinio struktūra. Bendrosios grafinių objektų savybės ir jų keitimas. Grafinių objektų vaizdavimo (Zoom ir Pan) būdai. Grafinių objektų taškų įvedimo būdai. Kampai, atstumai ir postūmiai. Braižymo režimų nustatymo komandos (SNAP, GRID, ORTHO). Informacinės komandos (TOOLS/INQUIRY). Grafinių objektų brėžimas. Atkarpos, kreivės, ir t.t. Tekstas ir jo charakteristikos. Matmenys ir jų stiliai. Polilinijų (POLYLINE) braižymas ir redagavimas. Grafinių objektų redagavimas. Grafinių objektų kopijavimo komandos (Copy, Array, Offset, Mirror). Blokai. Atributai. Išorinės nuorodos. Koordinačių sistemų keitimas trimatėje erdvėje. Žiūrėjimo taško (projektavimo krypties) nustatymo metodai. Popieriaus ir modelio erdvės. Geometrinio modelio projektavimo metodika. Trimačiai geometriniai modeliai. Grafiniai vaizdai ir jų keitimas. Trimačiai paviršių modeliai. Kietakūniai modeliai ir jų redagavimas. Kietakūnių modelių paviršių ir briaunų redagavimas. Geometrinio modelio vaizdų generavimas. Trimatės grafikos redagavimo komandos (3DROTATE, 3DARRAY, 3DMIRROR, ALIGN). Trimačių modelių spalvinimas.
  Informatika, konspektas(12 puslapių)
  2007-02-28
 • Kompiuterinė grafika (5)

  Kompiuterinė grafika. Kompiuterinės grafikos tipai ir formatai. Kompiuterinės grafikos programų apžvalga. Programų paketas CorelDRAW 11. CorelDRAW 11. Bendrieji darbo programoje principai. CorelDRAW 11. Standartinių objektų formavimas. Manipuliavimas grafiniais objektais. Šrifto simboliai, jų naudojimas programoje CorelDRAW. CorelDRAW 11. Objektų kontūro linijų nustatymai ir foniniai užpildai.
  Informatika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-10-18
 • Kompiuterinė komunikacija

  Informatika, informacija, informacijos teorija, informacijos reikšmės istoriniai faktoriai ir pokyčiai. Internet, apibrėžimas, turinys. Internet terminologija, istorija, faktai, dabartis, ateitis. Internet bendri taikymai ir kiti panaudojimai. Intranetas, Extranetas. Internet 2, (I2). Paslaugų tiekėjai, protokolai, struktūros pavyzdys. Adresai ir jų klasifikacija, IPv4, IPv6 versijos, jų privalumai ir trūkumai, pavyzdžiai, panaudojimas. Domenai, valstybiniai, tarptautiniai aukščiausio lygio bendri ir naujesni. WWW ir jo principai, informacijos unikalus adresas URL. Internet dabartis ir perspektyvos. Informacija Internete. Paieškos būdai ir įrankiai. Paieškos formulavimo principai, operatoriai, frazės, reikšminiai. Paieškos sistemų pavyzdžiai. Išplėstinė, daugialypė ir teminės paieškos. Teminės paieškos, pavyzdžiai. Telekomunikacinių tinklų modelis. Kompiuterinio tinklo operacinės sistemos, serverio ir vartotojo (kliento) programinė įranga. Kompiuterinių tinklų topologijos (Network topology). Komunikacinis OSI modelis, apjungtumas. Lygiai, jų funkcijos. Duomenų perdavimo principas. Žmonių ir organizacijų informacijos komunikavimo modelių OSI analogai. Informacinė visuomenė, apibrėžimai, žmonijos vystymosi modelis. Informacinės visuomenės sampratos ir jų turinys. Gyvenimas, kūrimo socialiniai pavojai, informacijos technologijų (IT) sistemos. Informacinė visuomenė: Europos sąjungos (ES) iššūkiai, plėtra Lietuvoje ir politika. Žinių visuomenės kūrimo finansiniai aspektai, E- valdžia. Skirtumų, tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos inovacijų ir informacinės visuomenės, vertinimai. Slapukas (angl. cookie) ir podėlis/polis/skatinančioji atmintis (angl. cache). Elektroninio verslo raida, atsiradimo veiksniai. Elektroninio verslo sandara ir verslo funkcijos. E - reiškiniai (verslas, komercija), apibrėžimai, pagrindinės sąvokos, terminai, jų prasmė ir esmė. Grandininio valdymo pagrindinės taisyklės. Elektroninės komercijos taikymai ir E-paslaugų lygiai. E - mokėjimų sistemos: kortelės, pinigai, čekiai, pavedimai. Užsakymų kontrolė ir vartotojų registracija. Elektroninis duomenų pasikeitimas. E - verslo, komercijos kategorijos (modeliai), pavyzdžiai, panaudojimas ir poreikių tenkinimo formos. Veiksmų seka pirkimo – pardavimo sandoriuose Internete, jų loginės schemos. E – verslo moduliai pagal produktus ir paslaugas. E – verslo duomenų apsaugos būdai ir jų esmė, biometrika, saugumo problemos. OSI modelio analogas E-komercijoje (sluoksninė architektūra) ir pagrindinės E- komercijos problemos. Tinklinės ekonomikos pagrindai. Kvalifikaciniai poreikiai. Skaitmeniniai sertifikatai/elektroninis parašas: terminai ir sąvokos. Elektroninis parašas, formavimas, įranga, veikimas, savybės (ką užtikrina). Raktai, jų tipai, kriptografija, pasirašymo procesas, jo algoritmai. Sertifikatų klasės ir jų funkcijos, jų veikimo principas, išdavimo procesas. Skaitmeniniai sertifikatai/elektroninis parašas: valstybės politika, konkrečios panaudojimo sritys ir galimybės elektroninėje erdvėje.
  Informatika, konspektas(29 puslapiai)
  2008-02-22
 • Kompiuteriniai nusikaltimai (2)

  Kompiuteriniai tinklai . Informacinių technologijų sferoje atliekamos nusikalstamos veiklos. Duomenų trynimas. Gadinimas. Nelegalus talpinimas. Trojos arklys. Klastingos durys. Vagystės iš sąskaitų. Piratavimas. Kompiuterinis virusas. Spam. Padėtis Lietuvoje. Lietuvos "hakerių" nusikaltimai. Prognozės.
  Informatika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-21
 • Kompiuteriniai tinklai (4)

  Prielaidos kompiuteriu tinklams atsirasti. Duomenų perdavimo tinklai ir pagrindinės koncepcijos. Lokalių tinklų konfigūracija ir servisai. Lokalaus tinklo tam tikrai darbuotojų grupei planavimas. NOVEL NETWARE (savybės ir atmintis). Protokolai (IPX, SPX, NCP, RIP IR SAP). Lokalių tinklų serveriai ir planavimas. Lokalių tinklų komponentai (MAC, CSMA/CD). Ethernet. Kolizija. Fizinės topologijos (magistralė, žvaigždė ir dvitaškis jungimas). Žiedinė topologija. Modemai (Null modemai). Duomenų perdavimo terpėse naudojamos elektromagnetinės bangos. Lan sujungimas į didesnį tinklą. Lanų tarpusavio jungimas. Kartotuvai (HUBS). Tiltai.
  Informatika, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-07
 • Kompiuterinis raštingumas

  Kompiuterinis raštingumas. Kompiuterinės sistemos samprata. Techninė įranga. Programinė įranga. Personalinis kompiuteris. Personalinio kompiuterio sukūrimo pagrindai. Personalinio kompiuterio programinė įranga. Operacinės sistemos. Taikomoji programinė įranga. Integruota programinė įranga. Operacinė sistema Windows. Windows darbalaukis. Meniu.
  Informatika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-12-22
 • Kompiuterio programinė įranga. Svarbiausios sąvokos

  Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Kompiuterio programinė įranga. Kompiuterių tinklai.
  Informatika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-13
 • Kompiuterio testavimo ir aptarnavimo programos

  Kompiuterių testavimo ir aptarnavimo programos. POST testai. BIOS optimizavimas. BIOS parametrų nustatymai. Išorinės BIOS valdymo priemonės. BIOS atnaujinimas. Virtualios atminties valdymas. Atminties paskirstymo kontrolė. Darbo aplinkos valdymas. Hibernacija. Kieto disko parametrų optimizavimas. Windows OS rejestras. Operacinės sistemos atstatymas. Vidinės ir išorinės kompiuterio darbo testavimo priemonės. Įrangos diagnostikos ir testavimo priemonės. Išoriniai testai. Winstone, Winbench, Wintune. Registrų tvarkymas. Sistemos našumo testai. Tinklų įrangos gedimų diagnostika. Tinklų testavimas operacinių sistemų vidinėmis priemonėmis. Tinklo komandos. Išorinės tinklų testavimo ir monitoringo programos. Techninė tinklų diagnostika. Virusai ir antivirusinės programos. Informacijos apsauga kompiuterių tinkluose. Duomenų atstatymas kompiuteriuose.
  Informatika, konspektas(46 puslapiai)
  2008-04-22
 • Komunikavimas (2)

  Apibrėžimai. Komunikavimo funkcijos, klasifikavimas. Komunikavimas panaudojant kompiuterius. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Elektroninis paštas. FTP servisas. Forumai ir pokalbiai.
  Informatika, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • LPT sąsajos

  Lygiagreti sąsaja (LPT). Standartinis LPT prievadas (SPP). IEEE 1284 standartas. Režimas EPP (Enchanced Parallel Port). LPT prievado panaudojimas. LPT prievado programavimas. COM signalų tipai. Perdavimo protokolo valdymas. Nuoseklaus prievado registrai. Klaviatūros ir PS/2 portai.
  Informatika, konspektas(12 puslapių)
  2006-09-29
 • Šiuolaikiniai kompiuteriai ir jų techninė įranga

  Kompiuterių ir jų techninės įrangos raidos istorija. Kompiuterių rinkos apžvalga. Naujos technologijos mikroelektronikos pramonėje. Asmeninio kompiuterio techninė įranga ir jos vystymosi ypatumai. Kompiuterio technine įranga. Procesoriai. Sąsajos ir jų valdymas. Kompiuterio atmintinės. Išoriniai atmintinės įtaisai (kaupikliai, laikmenos). Įvesties įrenginiai . Išvesties įrenginiai. Prievadai. Modemai. AK vartotojo sveikata ir saugos reikalavimai.
  Informatika, konspektas(23 puslapiai)
  2007-01-27
 • Teisės informatika

  Informacinių technologijų panaudojimas teisėje. Teisinė informacija, jos samprata ir klasifikavimas. Teisės informatikos ir informacinių technologijų teisės santykis. Teisės informatikos ir informatikos santykis. Teisės informatikos samprata ir objektas. Teisės informatikos tikslai ir principai. Informacinių technologijų teisinio reglamentavimo principai. Elektroninio parašo požymiai ir jo teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Privatumo samprata ir rūšys. Asmens duomenų apsaugos principai. Asmens duomenų apsaugos samprata ir šaltiniai. Elektroninės komercijos samprata, rūšys ir požymiai. Kompiuterinių nusikaltimų sąvokų įvairovė ir jų daroma žala. Kompiuterinių nusikaltimų subjektai ir jų atlikimo būdai. Prevencinės priemonės kovojant su neteisėtos ir žalingos informacijos platinimu kompiuteriniame tinkle.
  Informatika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-05-09
 • Verslo informatika

  Informatika. Informacija. Informacijos sąvoka. Informacijos savybės. Informaciniai procesai. Informacijos ir ekonomikos santykis. Informacija – ketvirtasis ekonominis išteklius, informacija – prekė. Informacijos kaip ištekliaus ypatybės. Informacijos produktai ir paslaugos. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacija ir valdymas. Ekonominė informacija. Ekonominės informacijos matavimo vienetai. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacijos ir komunikacijos technologijos ir informacinės sistemos. Informacijos ir komunikacijos technologijos. IKT raida. Informacinės sistemos, jų tipai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Informacijos apsauga. Asmeninio kompiuterio įrenginiai. Duomenų įvedimo įrenginiai. Duomenų saugojimo įrenginiai. Duomenų apdorojimo įrenginiai. Duomenų pateikimo įrenginiai. Duomenų perdavimas. Ryšio linijos ir signalai. Duomenų perdavimo būdai ir kryptys. Vietiniai ir globalūs tinklai. Tinklų topologija. Tinklo protokolai. Duomenų perdavimo techninė įranga. Ryšių programinė įranga. Prieiga prie nutolusių tinklų. Mobiliosios technologijos. Informacijos apsauga kompiuterių tinkluose.
  Informatika, konspektas(107 puslapiai)
  2006-02-01
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika

  Žmogaus - kompiuterio sąveika (angl. human-computer interaction). Sąsaja. Vartotojo sąsajos kūrimas. Vartotojo sąsajos modelis. Objektinė vartotojo sąsaja. Objektinio suvokimo panaudojimas vartotojo sąsajoje. Objektai ir jų simboliai. Multimedia raštingumas. Skaitytojo ir multimedia informacijos elementų (teksto, garso, vaizdo) santykis. Ženklai ir jų reikšmių dekodavimas. Postmodernus mąstymas, kaip atsvara ieškant hipertekstinės informacijos reikšmės. Postmodernistinis požiūris: prielaidos ir prieštaros. Ugdymasis, multimedia ir postmodernizmas. Naujosios technologijos ir postmodernizmas. Hipertekstinės literatūrinės kombinacijos. Hiperfikcija ir kiti menai. Hiperfikcijos rūšys. Interaktyvumo iliuzijos. Išsišakojantys keliai ir sintetinės erdvės. Kultūros paveldas multimedia programose. Teorijos ir informacijos technologijos. Ugdymo teorijos. Gyvenimas besikeičiančios visuomenės sąlygomis. Kognityvinė teorija: 3 veiksmingo pažinimo aspektai. Ugdymo teorijų ir informacijos technologijų sąveika. Konstruktyvizmas ir hipertekstinė aplinka. Hipertekstinės aplinkos (kaip kompiuterinio teksto) privalumai. Kompiuteriniai tekstai: prielaidos ir prieštaravimai. Naudingumas kaip veiksnys, nulemiantis kūrinio priimtinumą (angl. acceptability). Naudingumas. Programos kūrimas. Ergonominė perspektyva į hiperteksto kūrimą, naudojimą ir vertinimą. Informacijos klasifikavimas pagal panaudojimo kontekstą. Informacijos technologijų poveikis - argumentai prieš ir už. MM įtaigumas: Informacijos technologijos ir požiūrio pasikeitimas. Nuostatos keitimo modelį sudaro siūlymai. Ar informacijos technologija keičia, kaip mes mąstome?
  Informatika, konspektas(21 puslapis)
  2006-10-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po