Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Informatikos konspektai

Informatikos konspektai (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informatika (19)

  Informatikos konspektai anglų kalba. Purpose and main features of MathCAD package. The MathCAD main screen and objects. Built-in string functions. Calculation of expressions in MathCAD. Creating vectors and matrices. Solving of equations in MathCAD. Solving and optimizing overview. MathCAD graphs. Symbolic calculations in MathCAD. DB main features. DB models. Access main features. Creating & changing DB. Sorting DB. DB table editing. Access expresions and functions. Related databases. Access queries. Access reports. Access forms. Simple types of data: in Pascal. Arithmetic operations in Pascal. Arithmetic standard functions in Pascal. Logical operations in Pascal. Complex expressions in Pascal. Assignment statement in Pascal. Input and output in Pascal. While statement in Pascal. For statement in Pascal. IF statement in Pascal. CASE statement in Pascal. Array type in Pascal. String type. Typed files. Text files. Pascal procedures. Pascal functions. Characteristics of data transmissions. Data transmission media. Data coomunication hardware. Communication networks. Internet services. World Wide Web. WWW Browsers.
  Informatika, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-15
 • Informatika (2)

  Vidurinės mokyklos informatikos egzamino pagrindinės teorinės medžiagos konspektas. Informacijos ir informatikos samprata, Pranešimai ir signalai, Diskretieji ir tolydieji dydžiai, Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės, Informacijos matavimas, matavimo vienetai, Informacijos kiekis, Informacijos kodavimas, Informacinio modeliavimo samprata, Informacinės technologijos raida, Kompiuteris ir informacinė visuomenė, Kompiuterio atmintinė, jos talpa ir matavimo vienetai, Kompiuterio programinė įranga, Jos paskirtis, klasifikacija, Operacinės sistemos ir jų paskirtis, Taikomoji programinė įranga, Algoritmo sąvoka ir savybės, Uždavinių sprendimo kompiuteriu etapai, Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai.
  Informatika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-03-10
 • Informatika (20)

  Teoriniai klausimai. Techninė kompiuterio įranga (procesorius, atmintinė, klaviatūra, pelė, vaizduoklis, spausdintuvas). Programinė kompiuterio įranga (OS samprata, grafinė terpė, piktogramos, programos atvėrimas, veiksmai su langais, taikomoji programinė įranga, mokomosios programos, transliatoriaus samprata). Kompiuterių tinklai (vietiniai, visuotiniai). Bylos ir aplankai (katalogai), jų tvarkymas, pakavimas. Kompiuterinio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje (kompiuterių virusai ir antivirusinės programos, duomenų apsauga, įsilaužimai). Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Pagrindinės valdymo komandos: veiksmų seka, veiksmų pasirinkimas, veiksmų kartojimas. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikacija (pagal apdorojimo pobūdį, pagal perdavimo šaltinį ir kt.). Informacijos procesai (kaupimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas, paieška). Informacijos saugyklos ir šaltiniai. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas: ženklai, abėcėlės, kodų lentelės, dvejetainė skaičiavimo sistema. Informacijos (tekstinės, skaitmeninės, grafinės, garsinės) apdorojimas kompiuteriu. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai (autorių teisės, jų apsauga, piratavimas, darbo su informacijos ir komunikacijos technologija etika). Informacinės visuomenės samprata. Teksto rengimo kompiuteriu pranašumai. Pagrindiniai teksto elementai (simbolis, pastraipa, įtrauka, antraštė, puslapis). Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi (teksto fragmento įterpimas, kopijavimas, perkėlimas, šalinimas, paieška, pakeitimas). Lentelių kūrimas. Teksto maketavimo pradmenys (puslapio dydžio ir paraščių nustatymas, šriftų parinkimas, teksto formatų tvarkymas, iliustracijų įterpimas). Dokumento spausdinimas. Dokumentų saugojimas. Skaitmeninės informacijos tvarkymas skaičiuokle. Pagrindinės darbo su skaičiuokle galimybės: lentelių kūrimas, grafinis rezultatų vaizdavimas. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto ir įvairialypės terpės (multimedijos) samprata.
  Informatika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-09-13
 • Informatika (21)

  Informatikos termino kilmė ir apibrėžimai. Informacija, duomenys, žinios. Informacijos klasifikavimas. Informacijos savybės. Ekonominės informacijos ypatybės, kiekio (apimties) vienetai. Visuomenės raida. Informacinės visuomenės samprata. Pagrindiniai gyvenimo informacinėje visuomenėje bruožai. Informacinės technologijos. Svarbiausių informacijos technologijų priemonių raida. Bendra IT apžvalga (iš vartotojo pozicijų). Informacijos procesai. Informacijos ir informatikos raidos etapai. Kompiuterių kartos. Informacijos mainai. Tolydžioji ir diskrečioji informacija (signalai). Bendrieji šiuolaikinių kompiuterių kūrimo principai. Funkcinė ir struktūrinė kompiuterio organizacija. Programinis kompiuterio veikimo principas. Kompiuterinės sistemos. Techninė asmeninio kompiuterio įranga. Centriniai įrenginiai. Duomenų kaupikliai. Išoriniai įrenginiai ir jų valdymas. Daugialypės terpės įrenginiai. Asmeninių kompiuterių techniniai duomenys ir jų klasifikavimas. Kompiuterių įtaka vartotojui ir aplinkai. Sauga kompiuterizuotoje darbo vietoje. Kompiuterių programinė įranga ir programavimas. Sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga. Atvirojo kodo programos. Operacinės sistemos, jų paskirtis ir struktūra. Vartotojo aplinka. Grafinės vartotojo sąsajos. Duomenų saugojimas diskuose. Fizinės ir loginės duomenų struktūros. Failai. Failų sistemos. Duomenų sauga. Duomenų suspaudimas (suglaudinimas) bei rezervinis kopijavimas, tai atliekančios programos. Kompiuteriniai virusai. Antivirusinės programos. Informacijos apsauga nuo nesankcionuoto jos naudojimo.
  Informatika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-11-25
 • Informatika (25)

  Informacijos samprata. Bendrosios žinios apie kompiuterius. Skaičiuoklės. Pateiktys. Pateikčių ruošimo programos. Archyvatoriai. Kompiuteriniai virusai ir antivirusinės programos. Kompiuterių tinklai. Internetas.
  Informatika, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Informatika (27)

  Algoritmai ir objektinis programavimas. Visual Basic. Uždavinio paruošimas sprendimui kompiuteriu. Kompiuteris yra sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Algoritmų schemos. Algoritmų tipai. Tiesūs algoritmai. Šakoti algoritmai. Cikliniai algoritmai. Funkcijos reikšmių skaičiavimas su paprastais kintamaisiais. Ciklo darbinė dalis susidės iš dviejų veiksmų. Funkcijos reikšmių skaičiavimas su indeksuotais kintamaisiais. Programos paleidimas. Meniu komanda Format. Meniu komanda Edit. Meniu komanda View. Meniu komanda Debug. Meniu komanda Project. Meniu komanda Run. Programos pultas Form. Mygtukų rinkinys ToolBox. Objekto parametrų langas Properties. Projekto langas Project. Programos kodo langas. Kaip Visual Basic rengti programą. Objektinis programavimas – kas tai.Visual Basic pagrindinės sąvokos. Visual Basic kintamieji ir pagrindinės instrukcijos. Kintamasis Variable. Kintamųjų įvedimas. Duomenų tipai. Konstantos. VB išraiškos ir operatoriai. Operatorių vykdymo tvarka. Standartinių Visual Basic objektų savybės. Bendros valdymo elementų savybės. Bendri valdymo elementų metodai. Bendri valdymo elementų įvykiai. Valdymo elementas "Įvedimo laukas". Valdymo elementas Label - Užrašas. Valdymo elementas CommandButton - Mygtukas. Dažniausiai vartojamos Mygtuko (CommandButton) savybės. Valdymo elementas OptionButton – Parametrų jungiklis. Valdymo elementas CheckBox – Vėlevėlė, Žymės laukas. Valdymo elementas ListBox – Sąrašo laukas. Dažniausiai vartojamos sąrašo lauko (ListBox) savybės. Valdymo elementas ComboBox – Kombinuotas laukas. Valdymo elementas ScrollBar – Šliaužiklis. Šliaužiklio (ScrollBar) savybės. Valdymo elementas Frame – Rėmelis. Valdymo elementas Image – Paveikslėlio laukas. Valdymo elementas Shape – Geometrinė figūra. Geometrinės figūros (Shape) savybės. Valdymo elementas PictureBox – Grafikos laukas. Grafikos lauko (PictureBox) savybės. Valdymo elementas Timer – Taimeris, Laikmatis. Dažniausiai vartojamos Failų sąrašo (FileListBox) savybės.
  Informatika, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-31
 • Informatika (28)

  Skaičiuoklių (išskleidžiamų lentelių) technologija. Skaičiuoklių technologijos pagrindai. Dokumento redagavimas, spausdinimas ir išsaugojimas. Duomenų analizės priemonės. Scenarijai. Sąrašai ir duomenų bazių technologijos elementai. Suminių ir suvestinių ataskaitų sudarymas. Diagramos ir statistinės analizės priemonės. Multimedia. Multimedia technologijos ypatumai. Multimedia techninė ir programinė įranga. Hipertekstas ir hipermedia. Integruoti dokumentai ir pristatymai (prezentacijos). Integruotų dokumentų kūrimas. Pristatymų kūrimo programos. Pristatymų kūrimas programa Microsoft PowerPoint. Duomenų bazės. Didelių informacijos srautų struktūrizavimas. Duomenų bazių valdymo sistemos Microsoft Access ypatumai. Interneto įvadas. Interneto mazgai ir adresai. Prisijungimo prie Interneto būdai. Interneto ryšio paslaugos. Interneto informacijos paslaugos. Asmeninio kompiuterio techninė įranga. Duomenys ir programos. Informacijos paslaugų organizavimas. Tekstų tvarkymas. Specialios dokumentų redagavimo ir tvarkymo priemonės.
  Informatika, konspektas(50 puslapių)
  2008-01-17
 • Informatika (29)

  Kas yra informacija. Informatikos atsiradimas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Rašymas ir skaitymas. Informacijos mainai ir dalyviai.
  Informatika, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-29
 • Informatika (34)

  Kompiuterinės duomenų bazės. Jų savybės ir paskirtis, pagrindinės sąvokos. Duomenų bazių struktūra ir modeliai. Duomenų Bazių valdymo sistemos (DBVS). Svarbiausios funkcijos, kūrimo etapai. Duomenų Bazių valdymo sistema (DBVS) MS Access ir jos ypatumai. Pagrindiniai objektai. MS Access lentelės. Laukai, jų tipai ir savybės. Lentelių susiejimo ir redagavimo principai (MS Access). Užklausų tipai. Duomenų paieškos kriterijai. Formų sudarymas ir jų panaudojimas duomenims įvesti bei redaguoti. Ataskaitos, jų paskirtis ir sudarymo rėžimai. Integruoti dokumentai, jų paskirtis ir kūrimo principai. Objektų susiejimo ir įterpimo technologija (OLE) ir jos taikymai. Prezentacijų ruošimo programa MS PowerPoint. Darbo aplinka ir pristatymų kūrimo būdai. Telekomunikacinių technologijų vystymosi raida, svarbiausi etapai ir išradimai. Telekomunikacinių tinklų skaitmeninio keitimo tendencijos ir ryšio signalų privalumai. Telekomunikaciniai tinklai ir pagrindinės jų funkcijos. Duomenų paskirstymo metodai (linijų ir paketų komutavimas). Informacijos perdavimo sistemų laidinės ir radijo ryšio linijos, jų ypatumai. Telekomunikacinės optinio ryšio sistemos, jų struktūra, galimybės, pagrindiniai parametrai ir privalumai. Kompiuterių tinklai. Jų paskirtis, klasifikavimas ir suteikiamos galimybės. Vietiniai kompiuterių tinklai (LAN). Jų privalumai ir panaudojimas. Vietinių kompiuterių tinklų tipologijos. Vietinių kompiuterių tinklų technologijos. Arbitražo metodai. Vietinių kompiuterio tinklų įranga (serveriai, adapteriai, tiltai, maršrutizatoriai). Globalieji (WAN) tinklai ir jų organizavimo principai. Interneto istorija ir veikimo principas. Interneto protokolas (TCP ir IP). Simbolinė adresavimo sistema (DNS). Interneto išteklių naudojimas. Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Failų persiuntimo protokolas (FTP). Galimybės, duomenų perdavimas ir informacijos paieška serveriuose. Pasaulinis voratinklis (WWW) ir jo veikimo principas. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto klientinės programos. Mobilios komunikacijos ir jų vystymasis. Naujos duomenų perdavimo paslaugos. Bevieliai (Wi-Fi) ir trečios kartos ryšio tinklai. Interneto naršykles (browsers) duomenų pardavimo protokolai. Informacijos paieška interneto tinkle. Instrumentai ir jų apžvalga.
  Informatika, konspektas(18 puslapių)
  2008-12-29
 • Informatika (37)

  Duomenų bazės (DB). Reliacinis (sąryšinis) mod. DBVS (Duomenų bazių valdymo sistemos). Kliento ir serverio architektūra. SQL kalba. Indeksai. Normalizacija. Normalinė forma. DB modeliavimas. Koncepcinis duom.m. Loginis d.m. Fizinis duom.m. Ryšių darnos palaikymas. Kompiuterių tinklas. OSI tinklo modelis. Tinklo topologija. FDDI. Token ring. Ethernet. Koaksialinis kabelis. Vytos poros kabeliai. Optinės skaidulos (šviesolaidžiai). Tinklo kortos. Tinklo aparatūra. Šakotuvai (koncentratoriai, hubs). Tiltai. Tiltai. Komutatoriai. Maršrutizatoriai. Moduliacija. Modemų tipai. ISDN. DSL. ADSL. xDSL. Kabelinis modemas. Mobilieji ryšiai. GSM. Bevieliai tinklai. Protokolas. Internetas. TCP/IP. Telnet. FTP. WWW. www naršyklės. www serveris. Hipertekstiniai dokumentai. HTML. URL. Proxy. Paieška internete. El.paštas. IRC. Matematiniai paketai.
  Informatika, konspektas(3 puslapiai)
  2009-11-17
 • Informatika (39)

  Technologija. Pagrindinės informatikos sąvokos ir apibrėžimai: informacija, duomenys, žinios. Informacijos klasifikavimas. Bendrieji informacijos dėsniai ir savybės. Informacijos procesai (kaupimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas) ir raidos etapai. Visuomenės raida (agrarinė, industrinė, informacinė). Informacinės visuomenės samprata (technologinė, ekonominė, profesinė, erdvinė, kultūrinė). Pagrindiniai gyvenimo informacinėje visuomenėje bruožai (mokymasis ir darbas, e-verslas, elektroninė demokratija). Informacijos mainai. Pranešimai ir signalai. Skaitmeniniai ir analoginiai signalai. Informacijos mainai. Kompiuterių vystymosi kartos ir jų ypatumai. Informacinių technologijų raidos etapai. Skaičiavimo sistemos. Pozicinės 10-2-8-16-tainės skaičiavimo sistemos, jų ypatumai. Informacijos kodavimas. Informacijos kiekio vienetai. Nacionalinių rašmenų, grafinių duomenų ir garso informacijos kodavimo principai. Loginiai kompiuterio pagrindai. Logikos algebra. Loginės operacijos (NE, ARBA, IR) ir loginiai elementai (tranzistoriai). Funkcinė kompiuterio organizacija. Pagrindinės funkcijos. Kompiuterinės sistemos. Techninė ir programinė įranga. Kompiuterių klasės. Asmeninių (AK) kompiuterių grupės ir jų ypatumai. Sisteminis AK blokas ir jo struktūra. Korpusas, maitinimo blokas, sisteminė plokštė ir jos komponentai, atminties įrenginiai, jungtys, papildomos dalys. Centrinis procesorius (CPU). Paskirtis, struktūra, parametrai. Operatyvioji atmintis (RAM). Paskirtis, sudėtis, SDRAM tipai. Atminties įrenginiai. Magnetiniai diskai. Optiniai kaupikliai (CD, DVD). Veikimo principas ir pagrindiniai parametrai. Įvedimo įrenginiai (klaviatūra, pelė, skeneriai). Tipai ir veikimo principas. OCR programos. Monitoriai. CRT ir LCD monitorių veikimo principai, parametrai, privalumai ir trūkumai. Spausdintuvai. Adatinių, rašalinių ir lazerinių spausdintuvų veikimo principai charakteristikos ir ypatumai. Kompiuterių programinė įranga ir jos paskirtis. Sisteminės programinės įrangos grupės ir jų paskirtis. Taikomoji programinė įranga. Operacinės sistemos, jų paskirtis ir pagrindiniai atliekami veiksmai. Operacinių sistemų tipai (pagal užduočių skaičių, procesorių skaičių, sąveiką su vartotoju). Operacinių sistemų šeimos ir jų vystymasis. Windows, UNIX, Linux ir Mac operacinių sistemų ypatumai. Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga. Programinės įrangos apsauga. Duomenų sauga ir jos aktualumas. Duomenų archyvavimo (suglaudinimo) principas, objektai ir būdai. Programų WinZIP ir WinRAR funkcijos ir panaudojimo būdai. Kompiuterių virusai ir jų klasifikavimas. Pagrindinės virusų grupės. Kompiuterių užkrėtimo būdai. Antivirusinė programinė įranga. Populiariausios programos. Tikrinimo būdai ir virusų valymo būdai. Kovos su virusais profilaktinės priemonės. Skaičiuoklės ir jų paskirtis. Pagrindinės MS Excel sąvokos ir darbo aplinka. MS Excel formatavimas ir redagavimas. Formatavimo komandos. Pagrindiniai skaitmeninių duomenų vaizdavimo formatai. Formulės. Jų sudarymas, operatoriai, koordinatės (reliatyvi, absoliuti, mišri). Formulių rašymo taisyklės. Funkcijos. Jų paskirtis, grupės, sintaksė. Populiariausios funkcijos ir jų panaudojimas. Diagramos skaičiuoklėse. Tipai, paskirtis ir redagavimas. Sąrašai ir duomenų analizė. Sąrašams keliami reikalavimai. Pagrindiniai veiksmai su Excel sąrašais (rikiavimas, filtravimas, duomenų grupių apskaita). Sukiniai ir jų panaudojimas. Duomenų bazės ir jų savybės. Duomenų elementai. Loginiai duomenų bazių modeliai (hierarchinis, tinklo, objektinis, reliacinis). Duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS). Svarbiausios funkcijos ir darbo etapai. DBVS Access privalumai ir struktūra (pagrindiniai objektai). Duomenų bazės projektavimo reikalavimai ir taisyklės. DBVS lentelės. Laukai ir duomenų tipai. Pagrindinės laukų savybės. Užklausos. Pagrindiniai tipai (atrankos, parametrinės, kryžminės, pakeitimo). Skaičiuojamosios užklausos ir jų sudarymo principai. Formos. Jų paskirtis ir sudarymas. Ataskaitos. Jų paskirtis ir kūrimo režimai.
  Informatika, konspektas(66 puslapiai)
  2010-05-11
 • Informatika (4)

  Aplanko kūrimas. Bylos kūrimas. Pagrindiniai bylų tipai. Bylų ar aplankų žymėjimas. Bylų ar aplankų pervardinimas. Bylų ar aplankų kopijavimas. Bylų ar aplankų iškirpimas. Bylų ar aplankų įterpimas. Bylų ar aplankų trynimas. Ištrintų bylų ar aplankų atstatymas. Bylų ir aplankų išdėstymas. Internetas: bendros žinios, elektroninis paštas, ftp serveris, Telnet serveris, WWW serveris, IRC serveris. Interneto teikiamos paslaugos. Išvesties įrenginiai. Informacija. Informacijos technologija. Duomenys ir jų kodavimas. Kompiuterių tinklai. Vietiniai kompiuterių tinklai. Visuotiniai kompiuterių tinklai. Ryšio linijų tipai. Analoginiai tinklai(PSDN). Skaitmeniniai tinklai (ISDN). Elektroninės konferencijos ir diskusijos USENET. Bylų persiuntimas FTP. ARCHIE. GOPHER. TELNET. IRC - pokalbių retransliavimas internete. Informacijos laikmenų raida. Laikmenos. Personalinio kompiuterio atminties rūšys. Vidinės skirstymas. Procesoriai. Centriniai procesoriai. Taikomoji programinė įranga. Tekstų apdorojimo įranga. Skaičiuoklės. Duomenų bazių valdymo sistemos. Grupinio darbo sistemos. Įvairialypės terpės (multimedijos) sistemos. Integruota programinė įranga. Techninė ir programinė įranga. Kompiuterio techninė įranga. Sisteminis blokas. Įvesties ir išvesties įtaisai. Išorinės laikmenos. Programinė įranga. Sisteminė programinė įranga. Operacinės sistemos. Windows operacinė sistema. Kitos operacinės sistemos. Pagrindinės operacinių sistemų funkcijos. Vietinis tinklas. Jungimo į tinklą būdai.
  Informatika, konspektas(20 puslapių)
  2005-10-03
 • Informatika (40)

  Informacijos pateikimas kompiuteryje ir duomenų formatai. Aritmetiniai ESM pagrindai. Loginiai kompiuterio pagrindai. Bendrieji šiuolaikinių kompiuterių kūrimo principai: funkcinė ir struktūrinė kompiuterio organizacija. Programinis kompiuterio veikimo principas. Kompiuterinės sistemos. Centriniai įrenginiai. Maitinimo blokas. Sisteminė plokštė. Taktų generatorius. Centrinis procesorius. Pagrindinė ir spartinančioji atmintys. Sisteminės plokštės mikroschemų rinkinys. Pertraukimo kontrolė (IRQ – interupt request). BIOS. Magistralės (Bus). Lanksčių diskų įtaisai. Kietojo magnetinio disko įtaisas (Hard disc drive). Kompaktiniai diskai. Jungtys. Išorinių įtaisų valdymo įranga. Asmeninių kompiuterių techniniai duomenys. Kompiuterių klasifikavimas. Kompiuterių įtaka vartotojui ir aplinkai. Sauga kompiuterizuotoje darbo vietoje.
  Informatika, konspektas(25 puslapiai)
  2010-09-20
 • Informatika (6)

  Informatikos samprata. Kompiuterių raida. Kompiuterių kartos. Ateities kompiuteriai. Kompiuterių klasės. Kompiuterinė sistema. Techninė įranga. Sisteminis blokas. Įvesties įrenginiai. Duomenų atvaizdavimas. Duomenų loginė hierarchinė struktūra. Failų tipai. Duomenų įrašymas ir paieška. Duomenų saugojimo atminties įrenginių klasifikavimas. Mechaninis duomenų saugojimo būdas.
  Informatika, konspektas(10 puslapių)
  2005-11-28
 • Informatika (7)

  Programinė įranga. Sisteminė programinė įranga. Operacinių sistemų raida. Asmeninių kompiuterių OS. Serverių operacinės sistemos. Nešiojamųjų asmeninių kišeninių kompiuterių, asmeninių skaitmeninių asistentų ir kitų mobiliųjų įtaisų OS. Taikomoji programinė įranga. Tekstų apdorojimo programinė įranga. Elektroninės skaičiuoklės. Duomenų bazės. Duomenų bazių modeliai. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Multimedija. Pranešimų pateikimo programinė įranga. Integruota programinė įranga. Paslaugų programos. Failų archyvavimo programos. Failų žymės. Kompiuterių virusai.
  Informatika, konspektas(16 puslapių)
  2005-11-28
 • Informatika (8)

  Klausimai ir atsakymai. Kas sudaro kompiuterinę sistemą? Kokias dvi pagrindines funkcijas atlieka centrinis procesorius? Kas yra lygiagretūs veiksmai ar procesai kompiuteryje? Kokie operacinių sistemų klasifikavimo kriterijai? Kokios pagrindinės programų rengimo įrangos dalys? Kokiais pagrindiniais aspektais galima palyginti OS? Kaip perkelti langą į kitą darbo lauko vietą? Kaip perkelti failą iš vieno katalogo į kitą? Kokios pagrindinės darbo su archyvu komandos? Antivirusinių programų filtrų pagrindiniai trūkumai ir privalumai? Palyginkite teksto įterpimo ir pakeitimo režimus. Kada patogiau naudoti teksto pakeitimo režimą? Apibūdinkite tris pagalbinius teksto redaktoriaus elementus – teksto įvedimo žymeklį, pelės žymeklį ir teksto pabaigos požymį? Kaip su pele pažymėti simbolių seką? Kas yra celių blokas? Kas gali būti funkcijos argumentai? Kas yra makrokomanda ir kaip jos kuriamos? Kokius jūs pasirinktumėte ryšių tarp DE tipus duotoje ovalinėje diagramoje? Kas yra duomenų bazių valdymo sistema? Kokie yra kompiuterinių tinklų tipai? Kokia IP adreso struktūra? Nurodykite kelis IP adresus.
  Informatika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Informatikos raida

  Informacija. Entropija. Informatika. Kompiuteris. Kompiuterių kartos. Ateities kompiuteriai. Kompiuterių klasės (pagal pagrindines galimybes ir taikymo sritis). Asmeniniai kompiuteriai (AK). Kompiuterių sistema. Sisteminis blokas. Įvesties įrenginiai. Duomenų saugojimo atminties įrenginiai. Pagrindiniai failų tipai. Duomenų saugojimo atminties įrenginiai. Mechaninis duomenų saugojimo būdas. Duomenų apdorojimo įrenginiai.
  Informatika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-12
 • Intelektualios sistemos

  Informacinės intelektualios sistemos veikimas ir planavimas. Planavimas pagal būsenas. Planavimas pagal būsenas. Planavimas loginio išvedimo pagalba. Programiniai agentai ir jų taikymas informacinėje sistemoje. Agentų tipai, savybės ir architektūrų variantai. Agentų savybės. Bendradarbiaujantys agentai. Aplinkos agentai. Mobilūs agentai. Informaciniai/Internetiniai agentai. Reaguojantys agentai. Mišrūs agentai. Inžineriniai programavimo uždaviniai.
  Informatika, konspektas(14 puslapių)
  2008-02-25
 • Intelektualizuotos transporto sistemos

  Kas yra intelektualizuotos transporto sistemos? Intelektualizuotų transporto sistemų pavyzdžiai. Intelektualizuotos kelių transporto valdymo sistemos. Unikali kelių apmokestinimo sistema Švedijoje. Intelektualizuotas geležinkelių transporto eismo valdymas. Iešmų ir signalų centralizacijos sistemos. Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė. Eismo valdymo centralizacijos sistemos (valdymo postai). Pervažų signalizacijos įrenginiai. Lokomotyvų valdymo automatizavimo sistemos. Automatinės riedmenų būklės kontrolės sistemos. Elektrinis iešmų šildymas. Trys ETKS "lygiai". Navigacinės sistemos. GPS navigacinė sistema. GALILEO navigacinė sistema. Transporto kontrolės sistemos. Intelektualizuoto transporto plėtros politika Europos sąjungoje.
  Informatika, konspektas(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Intelektualusis namas

  Kompanijos NORDX/CDT gyvenamojo namo tinklas. Skaitmeninių paslaugų instaliacija. Video įrangos instaliacija. Siemon kompanijos kabelinė sistema. Intelektualiojo namo filosofinė esmė. Sampratos "intelektualusis namas" turinys. Intelektualumo matas. Intelekto nauda. Visi už intelektualųjį namą. Atsirandantys sunkumai. Kelias į intelektualųjį namą. Intelektualaus namo kabelinės sistemos realizacijos principai. Praktiniai patarimai struktūrizuotos kabelinės sistemos įrengimui.
  Informatika, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-21
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po