Šperos.lt > Informatika
Informacinės valdymo sistemos (2)Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Skaityti daugiau
Informacinės valdymo sistemos (3)Sistemos valdymas kibernetiniu požiūriu. Valdymo proceso esmė. Organizacinės sistemos valdymo ypatumai. Sistemos tikslai. Sistemos komponentės. Sistemos ribos. Apribojimas. Susietumas. Sistemos elgsena. Sistemos funkcionavimas. Gynyba. Vystymasis. Pusiausvyra ir specializacija. Atstatančios funkcionavimą celės. Gynybos celės. Aprūpinančios celės. Valdymo arba kontroliuojančios celės. Bendroji sistemų teorija. Sistemų teorijos požiūris. Organizacija kaip sistema. Pagrindinės sistemos teorijos sąvokos. Sistemos analizė. Pagrindiniai bendrosios sistemos teorijos uždaviniai. Bendros sistemos teorijos privalumai. Organizacinės sistemos savybės informatikos požiūriu. Sistemos parametrai. Procesų tipai. Informacijos vaidmuo sudėtingoje sistemoje. Ryšio tarp informacijos aspektų analizė. Informacijos vertė. Sisteminė gamybos proceso analizė. Gamybos proceso pusė. Medžiaginė energetinė visuma. Informacinė valdymo pusė. Periodai gamybos procese instrumentų naudojimas. Mašinizavimas. Automatizavimas. Kibernetizavimas. Informacinės visuomenės kūrimas. Nuo 1990 ir ateitis. Sistemos apibrėžtumo esmė. Sistemos formulavimo principai. Skaityti daugiau
Informacinės valdymo sistemos (5)Vadyba, valdymo sprendimai ir informacinė sistema. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų struktūros formavimas. Sprendimų parama ir jų derinimas. Informacijos vartotojų sąveika. Skaityti daugiau
Informaciniai resursaiDuomenų bazė. Duomenų bazės valdymo sistema. Reliacinė duomenų bazė. Įrašas. Laukas. Raktas. Pirminis raktas. Išorinis raktas. Sąryšių tipai. Duomenų bazės kūrimo etapai. Reliacinės duomenų bazės objektai. Duomenų normalizacija. Normalinės formos. Microsoft Access. Lentelės struktūros sudarymas. Laukų aprašymas. Laukų tipai. Laukų ilgiai. Duomenų formatai. Duomenų įvedimo šablonai. Duomenų įvedimo kontrolės sąlygą. Užklausos. Atrankos užklausos kūrimas projekto rodinyje Design. Funkcijos. Skaičiuojamieji laukai. Suvestinių duomenų užklausos. Kryžminės suvestinės užklausos. Ataskaitos. Formos. Kodų išrinkimas iš sąrašo. Darbas su lentelėmis. Lotus Notes. Lotus Notes struktūra ir pagrindiniai elementai. Lotus Notes sauga. Darbas su duomenų baze. Skaityti daugiau
Informacinių sistemų analizė Alytaus kolegijos vadybos ir administravimo fakulteteĮvadas. Pažintis su įstaigos sukūrimo istorija. Vizija. Misija. Alytaus kolegijos vidinė aplinka. Įstaigos valdymo struktūra. Microsoft Word. Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint. Microsoft Access. Microsoft Outlook. Elektroninis paštas (e – paštas). E - pašto valdymas. Internetas. Prisijungimas prie serverių. Multimedia. Duomenų bazės. Studento programa. Programos iškvietimas. Studentų kortelės. Studentų sąrašų peržiūra. Apmokėjimas už mokslą. Ataskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių sistemų apsaugaĮvadas. Statistika. Intelektualios informacijos apsauga informacinėse sistemose. Įsilaužimų motyvacija. Slaptažodžiai. Apsauga valstybės institucijose. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių sistemų įtakaĮvadas. Informacinių sistemų sąvoka. Informacinių sistemų įdiegimas. Informacinių sistemų įtaka. Pabaiga. Skaityti daugiau
Informacinių sistemų technologijosDešimties klausimų informacinių sistemų technologijų testas su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Informacinių sistemų tipaiĮvadas. Darbo tikslas ir būtų apžvelgti įvairius informacinių sistemų tipus, jų klasifikavimo būdus. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų kūrimo gyvavimo ciklo modeliai. Informacinių sistemų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų atsiradimo prielaidosĮvadas. Pagrindinės informacinių technologijų (IT) atsiradimo prielaidos Informacijos saugojimas – kaupimas. Informacijos apdorojimo poreikis. Informacijos perdavimas. Didėjančios informacinių technologijų taikymo sritys. Informacinių technologijų paplitimas. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų pagrindaiUžduotis G1. Atlikite 1.4 užduotį iš mokomosios knygos [1] skyriaus (10,11 psl.). Sudarykite algoritmo schemą, ja nubrėžti su MS Visio, algoritmo realizacijai paruoskite m-failą Matlabe. Užduotis G1. Duota funkcija y grafikas, kuris aprašytas tokia matematine išraiška. Užduotis G1. Apskaičiuokite užbrūkšniuotos figūros plotą. Reikiamas elementarių figūrų (stačiakampio, trikampio, skritulio) plotams apskaičiuoti naudokite jau sudarytas tipinėje užduotyje atskiras funkcijas (stačiakampio ploto skaičiavimui sudarykite patys). Bendro užbrūkšniuotos figūros ploto skaičiavimui sudarykite programą, naudojančią kreipinius į elementarių figūrų ploto apskaičiavimo funkcijas (tipinė užduotis 5 pvz.). Užduotis G2. Sudarykite su MS Visio algoritmo schema: Sukurkite m_faile scenarijų naujo masyvo formavimui, įvedant duomenis iš klaviatūros; Paruoškite duotų masyvų atskirus duomenų tekstinius failus; Sukurkite naują m_failo scenarijaus versiją masyvo formavimui, įvedant duomenis iš paruoštų failų ir išvedant suformuoto masyvo rezultatą į failą. Sudarykite su MS Visio bendro algoritmo schemą su kreipiniais į atskiras funkcijas (Π- sandauga, - suma). Sukurkite m_faile pagrindinį scenarijų reiškinio T apskaičiavimui pagal bendro algoritmo schemą, rezultatai išvedami ekrane. Užduotis G3. Užduoties sąlyga. Duota matrica E(n,m) sudaryta iš teigiamų ir neigiamų skaičių ir stulpelis k. Nurodyto k matricos stulpelio elementus pakeiskite teigiamų elementų skaičių sandauga, o paskutiniojo – nurodytu skaičiumi d. Scenarijuje (remiantis tipine_G3 pavyzdys5 ) būtina naudoti funkcijas (sandradimas, sukeitimas), duomenų nuskaitymo iš failo ir rezultatų išvedimo į failus funkcijas. Užduotis G4. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų panaudojimas versleĮvadas. ITT ir globalizacija. ITT poveikis įmonių konkurencingumui. ITT naudojimas įmonės veikloje. Kompiuterinės ryšių sistemos versle. ITT įtaka organizacinėms struktūroms. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų raida (10)Raida. Uoloje iškaltos piramidės statyba. Priėmėjas. Siuntėjas. Mainų kanalas. Išvada. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų raida (7)Įvadas. Dėstymas. Simboliai. Išvada. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų raida (8)Įvadas. Pirmykštis žmogus. Informacijos perdavimas raštu. Informacijos mainai telegrafu ir telefonu. Radijas ir televizija. Mainų kanalas. Elektroninės skaičiavimo mašinos. Kompiuteriai. Internetas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų sąvokosPagrindinės sąvokos. Informacinė (žinių) visuomenė. Nuotolinis mokymasis. Elektroninis verslas. Informacija. Informacijos technologija. Duomenys. Bitas. Baitas. Kilobaitas. Megabaitas. Gigabaitas. Kompiuterio atminties talpos ir rašytinės atminties palyginimas. Kompiuterių tipai. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Informacijos įvesties įrenginiai ir jų charakteristika. Informacijos išvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Informacijos kaupikliai ir jų charakteristika. Sisteminio bloko sandara. Centrinio procesoriaus (CPU) paskirtis ir pagrindinės charakteristikos. Vidinės atminties įrenginiai ir jų charakteristikos. Kompiuterio našumą lemiantys veiksniai. Klaviatūros klavišų paskirtis. Kompiuterio programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Operacinė sistema. Operacinių sistemų pavyzdžiai. Taikomoji programinė įranga. Aplankas. Rinkmena. Rinkmenos vardas. Autorių teisės ir jų apsauga. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų rūšys pagal veikimo plotą. Kas tai yra internetas? Interneto teikiamos paslaugos ir jų trumpas apibūdinimas. Klientas. Serveris. Kliento serverio principas. IP adresas. URL adresas. Naršyklė. Naršyklių pavyzdžiai. Tinklalapis. Interneto svetainė. Interneto paslaugų tiekėjai. Prisijungimo prie interneto būdai. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymas pradinio ugdymo pedagogų veiklojeĮvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų samprata ir esmė. Informacinių technologijų planavimas ir integravimas. Pradinis ugdymas. IT (Informacinių Technologijų) taikymas pradiniame ugdyme. Kompiuteris ir jo panaudojimas pradiniame ugdyme. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų taikymo galimybės ir perspektyvos kriminalinėje policijojeĮvadas. Informacinių technologijų panaudojimo kriminalinėje policijoje galimybės ir perspektyvos. Išvados. Antra dalis: Priežastinių ryšių diagramos sudarymas. Straipsnis aprašantis sistemą. Sistemos aprašymas. Priežastinių ryšių diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
InformaticsInformatikos paruoštukė anglų kalba. Mathematical software. Purpose and main features of MathCAD package. The MathCAD main screen and objects. Functions, Built-in string functions. Calculation of expressions in MathCAD. Creating vectors and matrices. Solving of equations in MathCAD. Solving and optimizing overview. MathCAD graphs 2D. Symbolic calculations in MathCAD. Data base, DBMS main features. Data base models. Access main features. Data base tables, structure. Creating and changing data base. Sorting, filtering data base. Data base table editing. Access expresions and functions. Related databases. Access queries. Access reports. Access forms. Access applications. Characteristics of data transmissions. Data transmission media. Data coomunication hardware. Communication networks. OSI model. LAN protocols. Networking hardware. Modems. Digital communication lines. Lan Software. Data stream and network control. Global System for Mobile Communication (GSM). GSM history. The GSM Network, its features. GSM Subscriber Services. 3G third-generation technology. The Global Positioning System (GPS). Wireless networks and their protocols. WAN. History of internet. Addressing system. Internet protocols. Routing. Internet services. World Wide Web. Web protocols, servers. Internet Explorer. Information search tools. Skaityti daugiau
InformatikaABC, ENIAC, PCMCIA, Duomenų įvestis, Skaičiavimo sistemos, Kodavimo sistemos, Atminties sistemos, bitas, baitas, MB, KB, GB, TR, PB, EB ,ZB, YB, Duomenų išsaugojimas, Optinių diskų grupės ir jų talpa, Kalbos sintezavimas. Skaityti daugiau
......