Šperos.lt > Informatika
Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemosInformacijos perdavimas. Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemos. Skaityti daugiau
Informacijos konfidencialumasĮvadas. Konfidencialios informacijos sąvoka. Konfidencialios informacijos šaltiniai. Įsiskverbimo į konfidencialią informaciją tikslai. Įsiskverbimo į konfidencialią informaciją tikslų ir jos neteisėtų gavimo būdų ryšys. Konfidencialios informacijos gavimo būdai. Komercinės paslapties samprata. Komercinės paslapties teisinė apsauga. Komercinės paslapties apsaugos teisiniai pagrindai Lietuvoje. Komercinės paslapties teisinė apsauga firmoje. Komercinės paslapties organizacinė apsauga. Personalo formavimas. Dokumentų apsauga. Organizacinė konfidencialių dokumentų apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos paieška (3)PowerPoint pristatymas. Informacijos paieška. Retrospektyvioji informacijos paieška. Einamoji paieška. Naujausia informacija. Paieška pagal cituojamus dokumentus. Informacijos paieškos rūšys. Faktografinė paieška. Peržiūra. Paieškos nuoseklumas. Paieškos procesas. Paieškos priemonės internete. Paieškos stočių apžvalga. Skaityti daugiau
Informacijos paieška (6)PowerPoint pristatymas. Informacijos paieška. Prieš ieškodami atitinkamos informacijos, turime apgalvoti keletą svarbių klausimų. Bendroji informacijos paieškos schema. Reikšminiai žodžiai. Dalykinė rodyklė. Paieškos rūšys. Informacijos paieška internete. Svetainės katalogai. Virtualios bibliotekos. Paieškos sistemos. Kaip ieškoti? Išplėstinė paieška. Skaityti daugiau
Informacijos paieška. Programa Internet Explorer (3)Įvadas. Informacijos paieška. Kas yra informacijos paieška ir kokių ji būna rūšių? Paieškos programos. Paieškos ieškojimo būdai. Vaizdinės informacijos paieška. Kaip rikiuojami paieškos rezultatai?. programa Internet Explorer. Trumpai apie programą. Darbas su Internet Explorer. Tinklalapio įsirašymas. Atskirų puslapio dalių išsaugojimas. Pradinio puslapio nustatymas. Šrifto ir kodavimo parinkimas. Tinklalapių spausdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos pateikimo internete technologijos. E-pinigaiĮvadas. E-pinigų samprata. Elektroninių pinigų sistemos. Apmokėjimas už pirkinį e-pinigais. Lietuvos bendrovių elektroninių atsiskaitymų sistemos. E-galimybių praktiniai pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienyje. Lietuviškos parduotuvės internete. Lietuviškos paslaugos internete. E-parduotuvių modeliai, e-komercijos architektūra. E-pinigų saugumas. Elektroninių pinigų padirbinėjimas. Problemos sprendimo būdai. Elektroninių pinigų plovimas. Elektroninių pinigų efektyvumo problema. Išvados. PowerPoint pristatymas (11 skaidrių). Skaityti daugiau
Informacijos sistemos ir paieškaParadigminiai santykiai, jų nustatymas ir išraiškos būdai. Koordinatinio indeksavimo loginės operacijos. Tezaurai, jų funkcijos, rūšys. Reikalavimai IPK, jų elementai. Tezauras kaip ideografinis žodynas. Koordinuojamos ir postkoordinuojamos IPK. Deskriptorinės IPK ir koordinatinis indeksavimas. Tezaurų struktūra ir fiksuojami santykiai. Tezaurų rengimo kompiuterizavimas. Sintagminiai santykiniai, fiksavimas, sintagminės kalbos. Kontroliuojamos leksikos naudojimo privalumai, trūkumai. Nekontroliuojamos leksikos naudojimo privalumai, trūkumai. Tezauras kaip paieškos priemonė: privalumai ir trūkumai. Dalykinimas. Dalyko samprata ir dalykinimo metodo naudojimas. Bendros dokumentų dalykinimo taisyklės. Dokumento dalyko nustatymas. Abėcėlinių dalykų klasifikacijų privalumai ir trūkumai. Dalykinių rubrikų ir rubrikėlių rūšys. Indeksavimo kokybė ir ją įtakojantys faktoriai. Cituotos literatūros rodyklės. Nuorodų sistema, nuorodų rūšys. Dalykinės rubrikos sudarymas. Dalykinimo metodai, jų raida. Č.A. Keteris ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongreso bibliotekos dalykinių rubrikų sąrašai. Netradicinės rodyklės ir sąvokų postkoordinavimas. Kategorinis dalykinimo metodas, jo raida. Metaduomenys, jų rūšys. Tezauras/rubrikynas, kaip paieškos priemonė. Taksonomijos. Ontologijos. Tarptautinės metaduomenų iniciatyvos. Natūralios ir kontroliuojamos kalbos. Kontroliuojamų kalbų žodynai. Indeksavimo etapai, jų esmė. Konceptualioji analizė. Specifinė indeksavimo problema – nuoseklumas. Natūralios kalbos kompiuterinis apdorojimas: problemos ir galimybės. Analitiniai kodai ir semantinių kodų IPK. Skaityti daugiau
Informacijos šifravimasĮvadas. Kriptografijos samprata, terminai, tikslai. Šifravimo istorija. Simetrinė ir asimetrinė kriptografija. Populiariausi šifravimo algoritmai. RSA šifravimo algoritmas. PGP šifravimo algoritmas. DES šifravimo algoritmas. Šifrų rūšys. Skaitmeniniai parašai. Slaptažodžiai. Kriptoanalizė. Laiškų šifravimo programos. Skaityti daugiau
Informacijos technologijų efektyvumas vertės kūrimo grandinėjeĮžanga. Informacijos technologijos. Vertės grandinė. Efektyvumas. Bendras informacijos technologijų poveikis vertės kūrimo grandinei. IT žmogiškųjų resursų vadyboje. Bendrasis technologinis vystymas. Aprūpinimas. Informacijos technologijų įtaka vertės grandinės pirminėms veikloms. Tiekimas. Operacijos. Realizavimas. Marketingas ir pardavimas. Servisas. Vertės grandinės schemos modifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos technologijų naujovės: "Windows Vista"Windows Vista. Išvaizda. Naujos programos. Windows Callendar. Windows Collaboration. Windows Backup. Windows Photo Gallery. Windows Media Player 11. Media Center. Saugumas. User Account Protection (UAP). Windows XP. Pabaigai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (12)Įvadas. Skaitmeninės visuomenės samprata. Skaitmeninė kultūra. Skaitmeninės (informacinės) visuomenės plėtra Lietuvoje. Pagrindiniai skaitmeninės (informacinės) visuomenės plėtros siekiniai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Kompiuteriai. Internetas. Skaitmeninis raštingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (6)Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės nauda kiekvienam. Informacijos visuomenės projekto biuras (ISPO). Paslaugų prieinamumas. Elektroninės Europos iniciatyva. Elektroninė valdžia. Informacinės technologijos Lietuvoje. Informacinė visuomenė valstybėse kandidatėse. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (6)Įvadas. Situacijos analizė: įmonių pristatymas. "Regitra". Vairavimo mokykla "autOKlasė" Situacijos analizė: turinys, SSGG, PEST SSGG analizė. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo silpnybės. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo galimybės. Pagrindinės "Regitros" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo grėsmės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo silpnybės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo galimybės. Pagrindinės "Autoklasės" internetinės komunikacijos bei informacijos pateikimo grėsmės. Siūlomas veiksmų planas. Internetinių projektų SSGG lyginimas. Turinio analizė. PEST analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Problemos ir siūlymai internetinei komunikacijai gerinti. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos: duomenų bazėsDuomenų bazės užpildymas duomenimis. Lentelės sukūrimas. Laukų savybių nustatymas. Laukų savybių sąrašas. Skaitmeninių laukų savybės field size galimos reikšmės. Sąrašo lauko reikšmėms pasirinkti sudarymas. Lauko reikšmių įvedimo savybių sąrašas. Laukų įterpimas ir šalinimas. Pirminio rakto lauko užregistravimas. Lentelės projekto įsiminimas. Duomenų bazės užpildymas duomenimis. Naujų įrašų įvedimas. Įrašų redagavimas. Įrašų išskyrimas. Įrašų perkėlimas ir kopijavimas. Įrašų šalinimas. Lentelės vaizdo atnaujinimas. Lentelių susiejimas. Apribojimų duomenų pilnumui užtikrinti nustatymas. Lentelių duomenų apjungimo taisyklių nustatymas. Navigacijos duomenų bazėje priemonės. Skaityti daugiau
Informacinėmis technologijomis pagrįstos organizacijosĮvadas. Elektroninio verslo raida. Elektroninio verslo paslaugos. Organizacijų elektroninis verslas. Elektroninio verslo santykių tipai ir modeliai. Įmonių pranašumas. Elektroninė komercija ir informacijos pateikimas. Elektroninės komercijos augimo tempai. Elektroninės komercijos pavyzdžiai ir dalyviai. Elektroninė prekyba. Lietuvos komerciniai bankai. Google ir jos sėkmės priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės komunikacinės technologijosDuomenų kaupimo įrangos raida. Ryšių įrangos raida. Informacinių technologijų (IT) klasifikacija. Išskirstytų sistemų architektūra. Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros samprata. Duomenų ir informacijos organizavimas. Duomenų struktūrų vienetai. Rekvizitai, įrašai, rinkmenos, bazės. Duomenų santykiai ir struktūros. Duomenų registravimo ir įvedimo technologijos. Neautomatizuotas būdas. Automatizuoti būdai. Automatiniai būdai. Duomenų kontrolės metodai. Automatiniai būdai. Duomenų kontrolės metodai. Duomenų saugojimas. Duomenų bazių sandara ir veikimas. Duomenų perdavimo ir komunikacijos technologijos. Duomenų perdavimo proceso savybės. Skaitmeniniai ir analoginiai signalai. Moduliacija. Duomenų paketai, komutavimas, siaurajuostis ir plačiajuostis ryšys. Duomenų srautų sutankinimas. Asinchroninis ir sinchroninis perdavimas. Simpleksinis, pusiau dupleksinis ir dupleksinis perdavimo metodai. Prieigos prie tinklo metodai. Kabeliai. Duomenų perdavimo techninė įranga. Tinklai ir tinklų technologijos. Kompiuterių tinklų klasifikavimas teritoriniu požiūriu. Kompiuteri tinklų klasifikavimas pagal topologiją. Kompiuterių tinklų modeliai ir standartai. Vietinių tinklų technologijos. Ethernet tinklai. Token Ring. FDDI tinklai. Bevieliai vietiniai tinklai. Globalių tinklų technologijos. Globalinių tinklų technologijos. Kanalų komutacijos tinklai. PSTN. Skirtosios skaitmeninės linijos. ISDN. xDSL. Paketų komutacijos tinklai. X.25 standartas. Kadrų retransliavimas(Frame Relay). Asinchroninis duomenų perdavimas. Naujos globalių tinklų technologijos. SONET. Plačiajuostis ISDN. SMDS. Kabelinė televizija. Vietinių ir globalių tinklų sujungimo būdai. Mobiliosios technologijos. Radijo duomenų sistema. Pranešimų gavikliai. Radialinis ryšys. Korinio ryšio sistemos. Bevielis telefonas. Palydovinio ryšio technologijos. Interneto technologija. Informacijos perdavimas internetu. Interneto teikiamos paslaugos. Elektroninis paštas. Naujienų grupės. Rinkmenų persiuntimas (FTP). Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Pokalbiai (IRC). Garso ir vaizdo konferencijos. Garso ir vaizdo duomenys internete. Interneto telefonija. Virtualūs privatūs tinklai. Biuro sistemų technologijos. Dokumentų rengimo ir valdymo technologijos. Informacijos sklaidos ir grupių darbo technologijos. Procesų valdymo sistemų technologijos. Integruojančių informacinių sistemų technologijos. Informacijos pateikimo technologijos. Pateikiamos informacijos išraiškos formos. Vartotojo interfeisas. Vartotojo kompetencijos lygiai. Intelektualios technologijos ir sistemos. Situacijos ir sprendimai. Internetinės sprendimų paramos sistemos. Grupių paramos sistemos. GSPS technologija. GSPS Programinė įranga. Duomenų gavyba (DG) ir jos architektūra. Žinių išgavimo iš duomenų (ŽID) sistemos. Programiniai agentai. MAS organizacijos struktūra. Ekspertinės sistemos (ES). Ekspertinių sistemų apvalkalai (angl. shells). Išvadų generatoriaus (IG) charakteristikos. Ekspertinių sistemų (ES) klasifikacija. Ekspertinių sistemų (ES) pranašumai ir trūkumai. Neuronų tinklai. Elektroninio verslo ir elektroninės veiklos technologijos. Elektroninio verslo sąvokos, raida, būklė. Elektroninio verslo raida. Elektroninio verslo būklė. Elektroninio verslo infrastruktūra. Tinklinės ekonomikos pagrindai. Marketingas elektroniniame versle. Mobilaus marketingo technologijos. Socialiniai elektroninio verslo aspektai. Visuomenės įtaka elektroniniam verslui. Visuomenės pažangos įtaka. Tarptautinių skirtumų įtaka. Politinės situacijos įtaka. Privati kliento informacija. Naujienos pranešimai spaudai. Viktorinos, konkursai, loterijos. Paieškos sistemų naudojimas ir optimizavimas. Prekės ženklo valdymas. Elektroninio verslo įtaka visuomenės grupėms. Darbo vietos kvalifikacija. Šakos, kuriose prarandamos darbo vietos. Kvalifikaciniai poreikiai. Skaityti daugiau
Informacinės sistemosPagrindinės sąvokos. Informacinė (žinių) visuomenė. Nuotolinis mokymasis. Elektroninis verslas. Informacija. Informacijos technologijos (IT). Duomenys. Bitas. Baitas (B). Kilobaitas (KB). Megabaitas (MB). Gigabaitas (GB). Kompiuterio atminties talpos ir rašytinės atminties palyginimas. Kompiuterių tipai. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Informacijos įvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Informacijos išvesties įrenginiai ir jų charakteristikos. Informacijos kaupikliai ir jų charakteristikos. Sisteminio bloko sandara. Centrinio procesoriaus (CPU) paskirtis ir pagrindinės charakteristikos. Kompiuterio našumą lemiantys veiksniai. Klaviatūros klavišų paskirtis. Kompiuterio programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Operacinė sistema. Operacinės sistemos funkcijos. Taikomoji programinė įranga. Aplankas. Rinkmena. Rinkmenos vardas. Kelias iki rinkmenos. Jūsų profesinėje veikloje naudojama taikomoji programinė įranga ir jos paskirtis. Autorių teisės ir jų apsauga. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų rūšys pagal veikimo plotą. Kas tai yra internetas? Interneto teikiamos paslaugos ir jų trumpas apibūdinimas. Klientas, serveris, kliento – serverio principas. IP adresas. URL adresas. Naršyklė. Naršyklių pavyzdžiai. Tinklapis. Interneto svetainė. Interneto paslaugų tiekėjai. Prisijungimo prie interneto būdai. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos ir socialinių duomenų analizė: Knygyno "R&O" duomenų bazėĮvadas. Knygyno "R&O" aprašymas. Norimų rezultatų įgyvendinimas. Minimalūs kompiuterio programinės ir techninės įrangos reikalavimai. Knygyno "R&O" duomenų bazės struktūra. Lentelės ir ryšiai. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Makrokomandos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos projektas: VŠĮ "Baltijos muzikos projektai"Įvadas. VŠĮ "Baltijos muzikos projektai" sričių, kompiuterizavimo informacinės sistemos projektas. Pagrindinė dalis. Pasirinktosios srities aprašymas. Panaudos atvejų diagrama. Funkciniai reikalavimai. Diagramos. Sukurti prekių katalogą. Prekės užsakymas Vilniuje. Prekės užsakymas ne Vilniuje. Prekės nėra. Apmokėjimas. Apmokėjimui nepakanka pinigų. Apmokėjimas įvedus neteisingą slaptažodį. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos taikymas įmonės verslo procesuose: reklamos agentūra "Reklamos etalonas"Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės istorija ir veikla. Pagrindiniai įmonėje vykdomi verslo procesai. Elektroninio verslo principų taikymas. Informacinės sistemos aprašymas. Informacinės sistemos pasirinkimas. Informacinės sistemos moduliai. Informacinė sistema "Reklamos etalonas" įmonės veiklos procesuose. Informacinės sistemos modulių naudojimas įmonės verslo procesuose. Informacinės sistemos teikiami privalumai įmonei. Informacinės sistemos trūkumai. Įmonei reikalinga papildoma informacinė sistema. Išvados. Skaityti daugiau
......