Šperos.lt > Informatika
DMA, pertraukčių sistema, skaičių pateikimo sistemosPertraukimų sistema. Pertraukimai, iššaukiami komanda INT n. Žingsninio režimo pertraukimas. Kontrolinio taško pertraukimas. Įvesties/ išvesties posistemio moduliai. Modulio funkcionavimas. Įvesties/ išvesties modulio struktūra. Programinė įvestis/išvestis. Programinio įvesties/išvesties metodo funkcijos. Įvesties/išvesties komandos. Pertraukčių valdoma įvestis/išvestis. Programinės ir pertraukčių valdomos įvesties/išvesties trūkumai. Tiesioginės kreipties į atmintį mechanizmas. Įvesties/ išvesties kanalų charakteristikos. Dešimtainė skaičiavimo sistema. Dvejetainė skaičiavimo sistema. Dvejetainių skaičių pervedimas į dešimtaine sistemą ir atvirkščiai. Dvejetainių skaičių sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Aštuonetainė skaičiavimo sistema. Šešioliktainė skaičiavimo sistema. Skaityti daugiau
Dokumentų spausdinimas ExcelĮvadas. Nustatyti spausdinimo antraštes. Peržvelgti darbo lapą. Peržvelgti puslapių ribas. Pakeisti puslapių ribas. Pakeisti spausdinimo tvarką. Spausdinti du lapus iš kelių darbo lapų. Spausdinti darbo lapą tam tikrame puslapių skaičiuje. Nustatyti spausdinimo sritį ir patalpinti ją lapo centre. Darbo lape nustatyti kelias spausdinimo sritis. Išvalyti spausdinimo sritis darbo lape. Spausdinti diagramas. Atspausdinti darbo lapą, nespausdinant diagramos jame. Atspausdinti diagramą, nespausdinant darbo lapo. Pakeisti diagramos dydį ir ją atspausdinti. Darbo lapą papildyti viršutiniais ir apatiniais kolontitulais. Sukurti vartotojo pasirinktą viršutinį kolontitulą. Sukurti vartotojo pasirinktą apatinį kolontitulą. Skaityti daugiau
Dokumeto sutvarkymas "Office Worrd 2007"Įvadas. Linijos ir fonas. Pastraipų žymėjimas ir numeravimas. Puslapinės antraštės. Išnašos. Teksto rėmeliai. Rašybos tikrinimas ir taisymas. Programa "Office Word 2007". Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Duomenimis grįsta analizėPranešimas. Įvadas. Business Area analizės dalys. Dalykinės srities analizės veiklos. Dalykinių funkcijų dekompozicija. Procesų priklausomybės diagramų (PPD) sudarymas. Procesų duomenų srautų diagramos (PDSD) sudarymas. Esybių/procesų matricos sudarymas ir analizė. Skaityti daugiau
Duomenys ir žinios, jų tarpusavio ryšys. Žinių klasifikavimasŽinios ir duomenys. Žinių klasifikavimas. Aprašomosios žinios (declarative). Procedūrinės žinios (procedural). Semantinės žinios (semantic). Atsitiktinės-Epizodinės žinios (Episodic). Metažinios (Metaknowledge). Žinių vaizdavimo būdai. Produkcinis modelis (taip vaizduojamos procedūrinės žinios). Freimai (taip vaizduojamos deklaratyvios- aprašomosios žinios). Semantiniai tinklai. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų apsauga (3)Įvadas. Saugumas. Administracinis - techninis saugumas. Fizinis saugumas. Teisinis reglamentavimas. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų saugos priemonės. Skaitmeninis parašas. Autorių teisių apsauga. Duomenų apsaugos aktai. Duomenų apsaugos priežiūra Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų apsauga ir autorių teisėsKompiuterinių virusų istorija. Bendra informacija apie virusus. Pagrindiniai virusų tipai. Virusai. Apsauga nuo virusų. Antivirusinių programų efektyvumas. Antivirusinė programinė įranga. Autorių teisės. Elektroninių laiškų rašymo ir siuntimo etiniai principai. Skaityti daugiau
Duomenų atnaujinimo spartinančiojoje atmintyje algoritmų modeliavimas ir tyrimasKompiuterizuotų sistemų laboratorija. 4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus, ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui, bei išnagrinėti spartinančiosios atminties eilučių keitimo algoritmus. Ištirti spartinančiosios atminties, turinčios atskirą instrukcijų ir duomenų sandarą, našumą. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų bazė (2)Mdb byla. Duomenų bazės pavyzdys. Skaityti daugiau
Duomenų bazė: "Drabužiai"Duomenų bazė "Drabužiai". Skaityti daugiau
Duomenų bazė: Europos Sąjungos valstybės narėsĮvadas. Duomenų bazės struktūra . Lentelės (Tables). Tarplenteliniai ryšiai (Relationships). Formos (Forms). Užklausos (Queries). Ataskaitos (Reports). Naudojimosi instrukcija. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (10)Įvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazių evoliucija. Loginių duomenų vaizdavimas. Duomenų organizavimo modeliai. Duomenų normalizavimas ir normalinės formos. Duomenų bazių valdymo sistemos. Duomenų bazės kūrimas ir redagavimas. Navigacijos duomenų bazėje priemonės. Duomenų bazės rikiavimas ir indeksiniai. failai. Paieška duomenų bazėje. Filtrai. Ryšys su kitomis programomis. Duomenų bazių taikymas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (3)Informatikos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (4)Duomenų bazių valdymo sistema Access. Paprasčiausios duomenų bazės sudarymas. "Kompiuterijos" būrelio narių sąrašo lentelė. Laukų duomenų tipai. Lentelės laukų duomenų tipų sąrašas. Lauko Field charakteristikos. Skaitmeninių laukų savybės Field Size galimos reikšmės. Formos. Įrašų paieška ir filtravimas. Įrašų rūšiavimas. Duomenų redagavimas. Užklausos. Užklausos vedlys. Rūšiavimas užklausoje. Ataskaitos. Duomenų bazės su dviem lentelėm. Pirminių raktų kūrimas ir lentelių susiejimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės aprašasBiblioteka. Sąvokos susijusios su duomenų baze (DB). Duomenų bazės aprašas organizacija. Atributai. Dvejetainiai ryšiai. Ovalinis duomenų bazės modelis. Konceptualus esybių-ryšių (ER) duomenų bazių modelis. Semantinių objektų modelis. Tinklinis modelis. Hierarchinis modelis. Reliacinis modelis. Duomenų bazės struktūra. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Duomenų bazės ataskaita: kompiuterinės technikos duomenų bazės sudarymasDuomenų bazių (DB) kūrimas vykdomas etapais. Duomenų bazės kūrimas. Ryšių tarp lentelių nustatymas. Užklausa. Skaičiuojamieji laukai. Ataskaitos kūrimas. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Duomenų bazės ir informacijos sistemosPowerPoint pristatymas. 1 paskaita. Kas yra informacijos sistema. Organizacijos veiklos efektyvumui svarbios informacinės technologijos (1). Organizacijos veiklos efektyvumui svarbios informacinės technologijos (2). Informacinių technologijų įtaka veiklai. Kodėl reikia informacijos sistemos. Globalizavimas. Industrinės ekonomikos pokyčiai. Veiklos pokyčiai. Informacijos sistemų inžinerijos sąsajos su kitomis mokslo sritimis. Organizacijos dalių sąsaja su informacinėmis technologijom. Informacinių technologijų apibūdinimas. Informacinių technologijų dalys. Kas yra informacinė sistema funkciniu požiūriu. Naujų informacinių technologijų vystymosi kryptys. Kompiuteriniai tinklai ir informacijos sistemos. Kompiuterinių tinklų topologija. Magistralės topologija. Žvaigždės topologija. Žiedo topologija. Mesh topologija. Informacinių sistemų klasifikavimas. Informacinių sistemų klasifikacija pagal organizacinės struktūros lygmenis. Klasifikacija pagal veiklos funkcines sritis. Klasifikacija pagal pagalbos pobūdį. Informacinių sistemų klasifikacija pagal architektūrą. Klasifikacija pagal veiklos valdymo lygmenį. Informacijos sistemos sudėtis. Informacinės sistemos sudėtis ir sąsaja su organizacija. Informacinių sistemų programinės įrangos tipai. Skaityti daugiau
Duomenų bazės ir informacijos sistemos (2)PowerPoint pristatymas. 2 paskaita. Sistemos gyvavimo ciklas. Informacinės sistemos kūrimo proceso gyvavimo ciklų modeliai. Tradicinis "krioklio tipo" informacinių sistemų kūrimo gyvavimo ciklas. Informacinių sistemų gyvavimo ciklų etapų pavadinimai. Tradicinio informacinių sistemų gyvavimo ciklo trūkumai. Spiralės tipo gyvavimo ciklo modelis. "Fontano" tipo informacinių sistemų gyvavimo ciklo modelis. Organizacijos informacinė architektūra. Informacinės architektūros sudėtis. Organizacijos informacinė architektūra. Informacinės architektūros pagrindinės dalys. Organizacijos informacinė infrastruktūra. Informacinės architektūros dalys. Funkcinės informacinės sistemos (IS) ir inf. architektūra. Transakcijų informacinės sistemos (TPS) ir valdymo informacinės sistemos (MIS). Žinių informacinės sistemos (KWS). Informacinių sistemų integravimas. Informacijos sistemų klasifikavimas pagal integravimo laipsnį. Informacinių sistemų evoliucija. Skaityti daugiau
Duomenų bazės ir jų kūrimasĮvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazės sąvoka, pagrindinės funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos ir jų funkcijos. Duomenų bazės projektavimas. Duomenų bazių modulių tipai. SQL kalba. Reliacinės duomenų bazės modulis. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės kūrimo žingsniai. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų bazės kūrimasDuomenų bazių kūrimo ciklas. Strateginis duomenų bazių planavimas. Duomenų bazių planavimo būtinumas. Duomenų bazės plano projektas. Gyvybinis duomenų bazės ciklas (GDBC). Duomenų bazės ir valdymo kontrolė. Duomenų bazės projektavimas. Vartotojų apmokymas. Duomenų bazių apsauga ir vientisumo užtikrinimas. Duomenų bazės sistemos greitaeigiškumas. Duomenų bazių nuostoliai ir rizika. Organizaciniai konfliktai. Nesėkmės kuriant projektus. Sistemos "lūžimai". Įdiegimo išlaidos. Aukštos kvalifikacijos personalo poreikis. Loginio ir fizinio duomenų pateikimo skirstymas. Duomenų bazių kūrimas. Įterpimas. Išankstinis planavimas. Įgyvendinamumo patikrinimas. Reikalavimų nustatymas. Konceptualinis projektavimas. Realizacija. Duomenų bazės įvertinimas ir tobulinimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
...