Šperos.lt > Informatika
Objektinės sąvokos ir principai pagal R.S. PressmanObjektiškai orientuota paradigma. Objektiškai orientuotos sąvokos. Klasės ir objektai. Atributai. Operacijos, metodai ir servisai. Pranešimai. Inkapsuliacija, paveldėjimas ir polimorfizmas. Objektiškai orientuotų projektų valdymas. Bendroji proceso struktūra (framework). OO projekto metrikos ir vertinimas. OO vertinimas ir planavimas. OO projekto progreso sekimas. Santrauka. Skaityti daugiau
Objektinių modelių transformacijų XSLT ir QVT palyginimasPdf. Summary. Įvadas. MDA architektūra. Agregatinės sistemos. XSLT. XSLT transformacijos. Modelių transformacijos. Elemento Operacija transformacija. Elemento Sujungimas transformacija. Elemento Pranešimas transformacija. Elemento Eile transformacija. Elemento Būsena transformacija. Elemento Agregatas transformacija. XSLT transformacijos apibendrinimas. QVT. QVT standartas. Transformacijos. Modelių transformacijos. Elemento Operacija transformacija. Elemento Sujungimas transformacija. Elemento Pranešimas transformacija. Elemento Eile transformacija. Elemento Būsena transformacija. Elemento Agregatas transformacija. QVT transformacijos apibendrinimas. Išvados. Terminų ir santrumpų žodynas. Priedai (7). Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslais. Skaityti daugiau
Odontologijos klinikos informacinė sistemaInformacinių sistemų projektavimo praktika. Įvadas. Pavaizduota odontologijos klinikos informacinė sistema. Pagrindinė dalis. Pagrindinė panaudos atvejų diagrama. Registracijos panaudos diagrama. Naršymo svetainėje panaudos diagrama. Suteiktų paslaugų registravimo panaudos diagrama. Sistemos administravimo panaudos diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Ontologijos ir ontologijų sistemosĮvadas. Ontologijos ir ontologijų sistemos. Bunge ontologija. Kiti ontologiniai specifikavimo kalbų vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos mobiliesiems telefonamsSymbian OS. "Smartphone 2002". Linux mobiliesiems telefonams. Mobilieji virusai. Antivirusinės mobiliems telefonais. Telefonai su OS Symbian. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos MS Windows taikymasPowerPoint pristatymas. Šio darbo paskirtis. Susipažinkime su Taskbar, jį sudaro šios pagrindinės dalys. Ką rasime Start menu. Ką rasime Start menu (2). Regijono ir kalbos nustatymai. Regijono ir kalbos nustatymai (3). Laiko ir datos nustatymai. Klaviatūros nustatymai. Pelės nustatymai. Skaityti daugiau
Optimizavimo uždaviniai transporte ir jų sprendimasPowerPoint pristatymas. Transporto uždaviniai. Darbo tikslas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimas . Uždavinių sprendimas Excel sistemos Solver programa. Transporto uždavinių rezultatai Excel sistemos Solver programa. Uždavinių sprendimas WinQSB programa Network Modeling modulis. Uždavinių sprendimas WinQSB programa Network Modeling modulis. Uždavinių sprendimas WinQSB programa Network Modeling modulis. Uždavinių sprendimas Simplex programa. Uždavinių sprendimas Simplex programa. Uždavinių rezultatų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Oro uosto duomenų bazėLaboratorinis darbas Nr.1. Oro uosto duomenų bazė. Darbo tikslas: sudaryti oro uosto duomenų bazės (DB) loginę schemą. Duomenų srautų diagramos: duomenų srautų žymėjimai. Aukščiausio lygmens duomenų srauto diagrama. Nulinio lygio duomenų srauto diagrama. Proceso "Skryddžiai" atributų tarpusavio priklausomybė ir sąrašas. Duomenų normalizavimas. Duomenų bazės (DB) Loginė schema. Duomenų bazės (DB) lentelė Ekipažas. Duomenų bazės (DB) lentelė Keleivis. Duomenų bazės (DB) lentelė Lėktuvas. Duomenų bazės (DB) lentelė Oro uosto valdyba. DB lentelė Reisas. DB lentelė Skrydis. PHP/HTML formos. DB lentelė Reisas. DB lentelė Ekipazas. Duomenų bazės (DB) lentelė Skrydis. Duomenų bazės (DB) lentelė Keleiviai. Duomenų bazės (DB) lentelė Oro uosto valdyba. Duomenų bazės (DB) lentelė Lėktuvas. Išvados-pastabos. Skaityti daugiau
OSI lygmenys. Kanalinis lygmuo. Tinklinis lygmuoOSI lygmenys. Etaloninis OSI modelis. Sistemų apsikeitimas informacija bei skirtingų OSI lygmenų sąveika. OSI lygmenų funkcijos. Tinklinis lygmuo. Pagrindinės lygmens funkcijos. Tinklinio lygmens protokolai. Tinklinis lygmuo TCP/IP protokolų šeimoje. Kanalinis lygmuo. Kanalinio lygmens protokolai. Kanalinis lygmuo TCP/IP protokolų šeimoje. Ryšio lygio adresas ir tinklo lygio adresas. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinės informacinės technologijosPagrindinės informacijos technologijos sąvokos. Kompiuterio techninė įranga. Įvesties ir išvesties įtaisai. Programinė įranga. Kompiuterių tipai. Nuo super-kompiuterių iki asmeninių kompiuterių. Paslaugų kompiuteriai. Vartotojo darbo vietos kompiuteriai. Pagrindinės asmeninio kompiuterio dalys. Sisteminė programinė įranga. Prievadai. Standusis diskas. PowerPoint pristatymas. Skaityti daugiau
Pakeitimų valdymasĮžanga. Konfigūracijos valdymas. SCM procesas. Objektų identifikavimas. Versijos valdymas. Pakeitimų valdymas. Konfigūracijos auditas. Konfigūracijos statuso raportas. Priedai (6). Skaityti daugiau
Paketinės multiprograminės operacinės sistemos modelisPdf byla. Realios mašinos aprašas. Realios mašinos modelio schema. Realią mašiną sudarantys techninės įrangos komponentai ir jų aprašymas. Multiprograminės operacinės sistemos projektas. Deskriptorių aprašai. Proceso deskriptorius. Resurso deskriptorius. Operacinės sistemos branduolio primityvai. Proceso primityvai. Resurso primityvai. Proceso būsenų diagrama. Procesų planuotojas. Procesų planuotoją atitinkantis procesoriaus resurso skirstymo algoritmas. Procesų prioritetų skirstymo ir valdymo modelis. OS sisteminių procesų ir jų sąveikos apžvalga. OS procesų medis. Procesas pradžia pabaiga. Procesas read. Procesas analyzer. Procesas taskstodisk. Procesas mainproc. Procesas loader. Procesas jobgorvenor. Procesas virtualmachine. Procesas interrupt. Procesas print. Resursų apžvalga. Pertraukimo resursas. Operatyviosios atminties valdymas. Dinaminės atminties valdymas. Pastabos. Skaityti daugiau
Paketinės multiprograminės operacinės sistemos modelis (2)Darbe pateikiamas operacinių sistemų 3 laboratorinis darbas – "Multiprograminės operacinės sistemos projektas". Užduotis: Projektuojama paketinė OS. Reali ir virtuali mašinos. Reali mašina. Realios mašinos modelis. Centrinis procesorius. Pertraukimų mechanizmas.Atmintys. Kanalų įrenginys. Puslapiavimo mechanizmas. Įvedimo ir išvedimo įrenginiai. Virtuali mašina. Virtualios mašinos modelis. Virtualios mašinos komponentės. Centrinis procesorius. Procesoriaus komandos. Atmintis. Taimerio mechanizmas. Užduoties formatas. Operacinės sistemos projektas. Bendrosios sąvokos. Operacinės sistemos procesai ir resursai. Procesų medis. Procesas "StartStop". Procesas "Reader". Procesas "Analyzer". Procesas "MainProc". Procesas "JobGovernor". Procesas "VirtualMachine". procesas "Interrupt". Procesas "Result". Skaityti daugiau
Paraiškų aptarnavimo trukmių pasiskirstymaiDarbo tikslas: Ištirti paraiškų aptarnavimo trukmių pasiskirstymą: nustatyti vidutinę paraiškos aptarnavimo trukmę, nustatyti paraiškų aptarnavimo trukmių vidutinį kvadratinį nuokrypį, nustatyti eksperimentinį bei teorinį paraiškų aptarnavimo trukmių pasiskirstymo dėsnį. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Parlay API protokolasĮvadas. Parlay API technologijos samprata. Parlay API protokolas. Interfeiso struktūra (Interface structure). Sąsajos paslaugos. Parlay API architektūra. Parlay API naudingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Poliklinikos duomenų bazėĮvadas. Dalykinė sritis. Probleminės srities analizė. Normalizacija. Duomenų bazės reliacinis modelis. ER Modelis. DB Realizacija. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: gamtinių dujų verslas AB "Lietuvos dujos" Kauno filialasĮvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos planai ir prognozės. Pagrindinės valdymo funkcijos. Įmonėje naudojamos informacinės technologijos, tinklas (Iki šiol buvo naudojamos). Sistemos darbo reikalavimai (reikalavimai darbo greičiui ir atminčiai). Dabartinis tinklas (kuris bus naudojamas). Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės praktikos ataskaita: kompiuterinės technikos priežiūraĮvadas. Privati V. Lidžienės įmonė. Praktikos ataskaitos specialioji dalis. Darbų saugos informacinių technologijų padalinyje organizavimas. Individuali užduotis. Kompiuterinės technikos priežiūros metodika. Kompiuterių priežiūros būtinybė. Kompiuterinės sistemos priežiūra iš šalies (IT outsourcing). Įmonės kompiuterinėmis sistemos veiksmingumas. Atliekamų darbų firmoje sąrašas. Praktikos apibendrinimas, išvados. Skaityti daugiau
Programavimo kalba: Fortran 90Programavimo kalba. Anotacija. Istorija. Fortranas. Fortran 90 duomenys. Vidinės subprogramos. Išorines subprogramos. Sąsajų blokai. Moduliai. Argumentai. Galimybės keisti veiksmų operatorių prasmę. Masyvai. Dinaminiai masyvai. Masyvai reiškiniuose. Nuorodos ir taikiniai. Skaityti daugiau
Programinės įrangos analizė: Cisco Works 2000 tinklo valdymo platformosTelekomunikacinių sistemų programinės įrangos individualus darbas. Įvadas. Tyrimo objektas – pasirinktos IT sistemos programinės įrangos analizė arba pasirinktos IT paslaugos programinis realizavimas. IT sistemą rinktis patartina įvairiai: siejant su BD tematika; siejant su sistemomis, kurias analizavote kitų modulių ID; kuriamos sistemos pasirinktos funkcijos programinis realizavimas. Cisco Works2000 tinklo valdymo platforma. Cisco Works privalumai. Cisco Works2000. Cisco Works2000 komponentai. Pagrindinės galimybės. Cisco Works for Windows. Cisco Works for Windows susideda iš sekančių komponentų. Cisco Secure User Registration Tool (URT). Pagrindinės galimybės. Cisco ConfigMaker. Cisco QoS Policy Manager. Cisco Network Registrar. Cisco QoS Device Manager (QDM). Cisco Works Wireless LAN Solution Engine. Cisco Works Hosting Solution Engine. Cisco Element Management Framework. Programavimas Cisco Works2000 tinklo. Išvados. Skaityti daugiau
......