Šperos.lt > Informatika
JTAPI sąsajos integruotiems tinklams (JAIN)Įvadas į Java Telefonijos API. Java Telefonijos API savybės. JTAPI (Java Telephony API) palaikomos telefoninių aplikacijų sritys. Galimos konfigūracijos. Java Telefonijos modulio architektūra. Java Telefonijos skambinimo modelis. Ryšio objektų būsenos. Terminalo Ryšio objektų būsenos. Skambučio organizavimo laikinis modelis. Apsauga Java Telefonijos API. JTAPI (Java Telephony API) instaliacijos pavyzdys. Trumpai apie JAIN. JAIN architektūra. JTAPI ir JAIN (Java APT s for Integrated Networks)technologijų konvergencija. Išvados. Skaityti daugiau
Kabelinės sistemos testavimasTestas. Naudoti standartai. Testavimo konfigūracija. Įranga. Matavimai. Reikalavimai. Matavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Karno diagramosĮvadas. Būlio funkcijų atvaizdavimas Karno diagramomis. Minimizavimas naudojant Karno diagramas. Skaityti daugiau
Keitikliai kodas - analoginis signalas. Sandara, pagrindiniai parametrai, taikymo sritysSkaitmeniniai analoginiai keitikliai. Aukščiausia reikšminė skiltis. Žemiausia reikšminė skiltis. Perdavimo charakteristika. Nemonotoniškai netiesiškas keitiklis. Keitiklio paklaida. Skaityti daugiau
Kodų keitikliaiKodų keitikliai, šifratoriai ir dešifratoriai, dekoderiai, multiplekseriai, Grėjaus kodų keitiklis, dvejetainis kodų keitiklis. Skaityti daugiau
Kombinacinės schemosDešifratoriai, Šifratoriai, Kodų keitikliai, Multiplekseriai, Demultiplekseriai, Kombinacinių schemų sudarymas iš matricų. Skaityti daugiau
Kombinacinės schemos projektavimas (4)1 laboratorinio darbo ataskaita. 1. Duota funkcija, kurios argumentų konjunkcijos pateiktos skaičiais. Užrašome šią funkciją normaline dizjunktyvine forma. Minimizavus šią funkciją gauname. Kombinacinės funkcijos realizacija panaudojus IR, ARBA, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Pertvarkome funkcijos F išraišką pagal De Morgano taisyklę. Testiniai vektoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterinė braižybaInžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba. Tikslai. Priemonės. AutoCAD koordinačių sistemos. Matavimo vienetai. Brėžinio ribos. AutoCAD brėžinio struktūra. Bendrosios grafinių objektų savybės ir jų keitimas. Grafinių objektų vaizdavimo (Zoom ir Pan) būdai. Grafinių objektų taškų įvedimo būdai. Kampai, atstumai ir postūmiai. Braižymo režimų nustatymo komandos (SNAP, GRID, ORTHO). Informacinės komandos (TOOLS/INQUIRY). Grafinių objektų brėžimas. Atkarpos, kreivės, ir t.t. Tekstas ir jo charakteristikos. Matmenys ir jų stiliai. Polilinijų (POLYLINE) braižymas ir redagavimas. Grafinių objektų redagavimas. Grafinių objektų kopijavimo komandos (Copy, Array, Offset, Mirror). Blokai. Atributai. Išorinės nuorodos. Koordinačių sistemų keitimas trimatėje erdvėje. Žiūrėjimo taško (projektavimo krypties) nustatymo metodai. Popieriaus ir modelio erdvės. Geometrinio modelio projektavimo metodika. Trimačiai geometriniai modeliai. Grafiniai vaizdai ir jų keitimas. Trimačiai paviršių modeliai. Kietakūniai modeliai ir jų redagavimas. Kietakūnių modelių paviršių ir briaunų redagavimas. Geometrinio modelio vaizdų generavimas. Trimatės grafikos redagavimo komandos (3DROTATE, 3DARRAY, 3DMIRROR, ALIGN). Trimačių modelių spalvinimas. Skaityti daugiau
Kompiuterinė grafika (5)Kompiuterinė grafika. Kompiuterinės grafikos tipai ir formatai. Kompiuterinės grafikos programų apžvalga. Programų paketas CorelDRAW 11. CorelDRAW 11. Bendrieji darbo programoje principai. CorelDRAW 11. Standartinių objektų formavimas. Manipuliavimas grafiniais objektais. Šrifto simboliai, jų naudojimas programoje CorelDRAW. CorelDRAW 11. Objektų kontūro linijų nustatymai ir foniniai užpildai. Skaityti daugiau
Kompiuterinė komunikacijaInformatika, informacija, informacijos teorija, informacijos reikšmės istoriniai faktoriai ir pokyčiai. Internet, apibrėžimas, turinys. Internet terminologija, istorija, faktai, dabartis, ateitis. Internet bendri taikymai ir kiti panaudojimai. Intranetas, Extranetas. Internet 2, (I2). Paslaugų tiekėjai, protokolai, struktūros pavyzdys. Adresai ir jų klasifikacija, IPv4, IPv6 versijos, jų privalumai ir trūkumai, pavyzdžiai, panaudojimas. Domenai, valstybiniai, tarptautiniai aukščiausio lygio bendri ir naujesni. WWW ir jo principai, informacijos unikalus adresas URL. Internet dabartis ir perspektyvos. Informacija Internete. Paieškos būdai ir įrankiai. Paieškos formulavimo principai, operatoriai, frazės, reikšminiai. Paieškos sistemų pavyzdžiai. Išplėstinė, daugialypė ir teminės paieškos. Teminės paieškos, pavyzdžiai. Telekomunikacinių tinklų modelis. Kompiuterinio tinklo operacinės sistemos, serverio ir vartotojo (kliento) programinė įranga. Kompiuterinių tinklų topologijos (Network topology). Komunikacinis OSI modelis, apjungtumas. Lygiai, jų funkcijos. Duomenų perdavimo principas. Žmonių ir organizacijų informacijos komunikavimo modelių OSI analogai. Informacinė visuomenė, apibrėžimai, žmonijos vystymosi modelis. Informacinės visuomenės sampratos ir jų turinys. Gyvenimas, kūrimo socialiniai pavojai, informacijos technologijų (IT) sistemos. Informacinė visuomenė: Europos sąjungos (ES) iššūkiai, plėtra Lietuvoje ir politika. Žinių visuomenės kūrimo finansiniai aspektai, E- valdžia. Skirtumų, tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos inovacijų ir informacinės visuomenės, vertinimai. Slapukas (angl. cookie) ir podėlis/polis/skatinančioji atmintis (angl. cache). Elektroninio verslo raida, atsiradimo veiksniai. Elektroninio verslo sandara ir verslo funkcijos. E - reiškiniai (verslas, komercija), apibrėžimai, pagrindinės sąvokos, terminai, jų prasmė ir esmė. Grandininio valdymo pagrindinės taisyklės. Elektroninės komercijos taikymai ir E-paslaugų lygiai. E - mokėjimų sistemos: kortelės, pinigai, čekiai, pavedimai. Užsakymų kontrolė ir vartotojų registracija. Elektroninis duomenų pasikeitimas. E - verslo, komercijos kategorijos (modeliai), pavyzdžiai, panaudojimas ir poreikių tenkinimo formos. Veiksmų seka pirkimo – pardavimo sandoriuose Internete, jų loginės schemos. E – verslo moduliai pagal produktus ir paslaugas. E – verslo duomenų apsaugos būdai ir jų esmė, biometrika, saugumo problemos. OSI modelio analogas E-komercijoje (sluoksninė architektūra) ir pagrindinės E- komercijos problemos. Tinklinės ekonomikos pagrindai. Kvalifikaciniai poreikiai. Skaitmeniniai sertifikatai/elektroninis parašas: terminai ir sąvokos. Elektroninis parašas, formavimas, įranga, veikimas, savybės (ką užtikrina). Raktai, jų tipai, kriptografija, pasirašymo procesas, jo algoritmai. Sertifikatų klasės ir jų funkcijos, jų veikimo principas, išdavimo procesas. Skaitmeniniai sertifikatai/elektroninis parašas: valstybės politika, konkrečios panaudojimo sritys ir galimybės elektroninėje erdvėje. Skaityti daugiau
Kompiuterinė lingvistika: gramatinė-sintaksinė analizėĮvadas. Šiame darbe bus apžvelgta viena iš jų, t.y. kompiuterinės lingvistikos sudedamoji dalis – gramatinė-sintaksinė analizė, t. y. kas tai yra gramatinė-sintaksinė analizė, kaip ji veikia bei pagrindiniai jos metodai. Kalbos supratimas. Gramatinis nagrinėjimas (analizė). Gramatinės analizės tipai (strategijos). "Krioklio-tipo" analizatorius. "Fontano-tipo" analizatorius. Schematinis analizatorius (Chart parser). Gramatinės analizės strategijos. "Grįžimo atgal" strategija (Backtrack). "Žiūrėjimo į priekį" strategija (Look-ahead). Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai nusikaltimai (2)Kompiuteriniai tinklai . Informacinių technologijų sferoje atliekamos nusikalstamos veiklos. Duomenų trynimas. Gadinimas. Nelegalus talpinimas. Trojos arklys. Klastingos durys. Vagystės iš sąskaitų. Piratavimas. Kompiuterinis virusas. Spam. Padėtis Lietuvoje. Lietuvos "hakerių" nusikaltimai. Prognozės. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai nusikaltimai (3)Įvadas. Kompiuteriniu nusikaltėliu gali būti bet kas. Nusikalstama veikla, atliekama informacinių technologijų srityje. Nusikalstamos veiklos skirstymas. Teisinės bausmės už kompiuterinius nusikaltimus Lietuvoje. Kompiuterinių nusikaltimų statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai nusikaltimai (6)Įvadas. Kompiuteriniai Tinklai. Internetas. Informacinių technologijų sferoje atliekamos nusikalstamos veiklos. Trojos arklys (programa). Piratavimas internete. Kompiuteriniai virusai. Spamas. El. paštas. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai tinklai (4)Prielaidos kompiuteriu tinklams atsirasti. Duomenų perdavimo tinklai ir pagrindinės koncepcijos. Lokalių tinklų konfigūracija ir servisai. Lokalaus tinklo tam tikrai darbuotojų grupei planavimas. NOVEL NETWARE (savybės ir atmintis). Protokolai (IPX, SPX, NCP, RIP IR SAP). Lokalių tinklų serveriai ir planavimas. Lokalių tinklų komponentai (MAC, CSMA/CD). Ethernet. Kolizija. Fizinės topologijos (magistralė, žvaigždė ir dvitaškis jungimas). Žiedinė topologija. Modemai (Null modemai). Duomenų perdavimo terpėse naudojamos elektromagnetinės bangos. Lan sujungimas į didesnį tinklą. Lanų tarpusavio jungimas. Kartotuvai (HUBS). Tiltai. Skaityti daugiau
Kompiuterinio tinklo projektasUžduotis: Parengti kompiuterinio tinklo projektą policijos komisariato įstaigai. Naudojama tinklo rengimo specifika ir medžiagos. Kompiuterinio tinklo ir įstaigos pastatų planas. Kompiuterinio tinklo aprašymas. Tinklo įrenginiai. Tinklo srautai. Potinkliai ir IP adresai. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterinis raštingumasKompiuterinis raštingumas. Kompiuterinės sistemos samprata. Techninė įranga. Programinė įranga. Personalinis kompiuteris. Personalinio kompiuterio sukūrimo pagrindai. Personalinio kompiuterio programinė įranga. Operacinės sistemos. Taikomoji programinė įranga. Integruota programinė įranga. Operacinė sistema Windows. Windows darbalaukis. Meniu. Skaityti daugiau
Kompiuterinis raštingumas ECDLVisuotinio kompiuterinio raštingumo standartas. Bendrosios nuostatos. Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos turinys. Kompiuterinio raštingumo patvirtinimo principai. Bazinės kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programa (mokymo turinys). Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos. Naudojimasis kompiuteriu ir rinkmenų tvarkymas. Tekstų tvarkymas. Informacija ir komunikacija. Minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programa (mokymo turinys). Kompiuteris. Tekstų tvarkymas. Internetas ir elektroninis paštas. Informacinės technologijos visuomenėje. Skaityti daugiau
Kompiuterinių nusikaltimų subjektaiĮvadas.Darbo tikslai: kompiuterinių nusikaltimų subjektų analizavimas. Kompiuterinių nusikaltimų samprata. Kompiuterinių nusikaltimų subjektų samprata. Kompiuterinių nusikaltimų subjektai. Hakeriai. Krakeriai. "Tipiniai" nusikaltėliai. Vandalai. Phreakeriai. Carderiai. Warezmanai. Rusijos kompiuterinių nusikaltimų subjektai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Kompiuterinių tinklų klasifikavimas pagal topologojąKompiuterinių tinklų klasifikavimas pagal topologoją. Darbo tikslas - susipažinti su pagrindinėmis vietinių tinklų topologijomis. Bendros teorinės žinios. Pagal naudojimo pobūdį kompiuteriniai tinklai būna. OSI modelis. Fizinė topologija. Loginė topologija. Įvadas. Darbo tikslas - atskleisti ir sukurti viešbučių tinklo informacijos sistemą. Viešbučio "Alanta" veiklos aprašymas. Veiklos proceso modeliai. Aukščiausiojo lygmens DFD. Nulinio lygio DFD. Pirmo lygio DFD. Duomenų struktūrų modeliai. Reikalavimų specifikavimas. Reikalavimų specifikavimo dokumentas. Įvadas. Bendri reikalavimai. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimo apibrėžimas: paslaugų proceso IŠ. Reikalavimai sąsajai. Projekto apribojimai. Kiti nefunkciniai sistemos atributai. Operacinis scenarijus (sistemos veiksmų scenarijus iš vartotojo pozicijų). Duomenų bazės projektas normalizavimas. ER diagrama. DB lentelės. Užklausų lentelės. formos ataskaitos. Išvados. Priedai (9 psl.). Skaityti daugiau
......