Šperos.lt > Informatika
Informatika (30)Įvadas. Kompiuterio sandara. Kompiuterio techninė įranga. Klaviatūra. Vaizduoklis. Motininė plokštė. Spausdintuvas. Operacinės sistemos. Sąvoka. Funkcijos. Operacinių sistemų įvairovė. Dos. Microsoft Windows operacinė sistema. Linux operacinė sistema. Pasaulinis kompiuterių tinklas – internetas. Istorija. Privalumai. Trūkumai. Elektroninis paštas. Istorija. Elektroninio pašto paskirtis. Elektroninio pašto privalumai. Elektroninio pašto trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Informatika (31)Magistralių istorija. Vietinė magistralė (Lockal bus). Vedantieji ir tiksliniai įrenginiai. Veikimas BIOS funkcijos grupės. Aparatinių priemonių instalizacija ir pradinis testavimas (POST – power on self test). Post. Eilės tvarka. 16-bičiai procesoriai. Atminties organizavimas. Stekas, Flags – vėliavėlės (būsenos) registras. Įvesti/išvestis. Trūkiai. Aparatiniai trūkiai. Maskuojami trūkiai. Nemaskuojami trūkiai. Protected režimas. Operando suradimas. 32-bičiai procesoriai. Viprial Mode. Registrai. Valdymo registrai. Atminties organizavimas. Adresavimo būdai. Sisteminio valdymo režimas (SMM). Tinklų programinė įranga. Paslaugų primityvai. OSI bazinis modelis. TCP/IP bazinis modelis. Tarptinklinis (Internet) lygis. Transportinis lygis. Taikomasis lygis. Kompiuteris-tinklas. ATM bazinis modelis. ATM lygis. Tinklų standartizavimas. Telekomunikacijos. Tarptautiniai standartai. Internetas. Kanalinis lygis. Paslaugos, teikiamos tinkliniam lygiui. Kadrų ribų nustatymas. Klaidų suradimas ir taisymas. Kanalinio lygio protokolų pavyzdžiai. Priėmimo. Grįžimas atgal per n ir selektyvusis pakartojimas. Protokolas HDLC. Kanalinis lygis Internete. Paslaugos, teikiamos transportiniam lygiui. Tinklinis lygis Internete. IP protokolas. IP adresai. Interneto valdymo pranešimų protokolas. Adreso nustatymo protokolas (Address Resolution Protocol). Transliacija Internete. CIDR - Classless Inter Domain Routing. Transportinis lygis. Transporto esybe (transport entity). Paslaugos kokybė. Sujungimo atlaisvinimas. Transportiniai protokolai Internete. Kontrolinė suma. TCP sujungimų valdymas. TCP taimerių valdymas. UDP (User Data Protocol). Taikomasis lygis. DNS - Domain Name System. Domain name Time to live Class Type Value. MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions. USENET naujienos. Skaityti daugiau
Informatika (32)Informatikos apibendrinamasis darbas. Įvadas. Ko išmokome per šį semestrą. Microsoft Office Excel. Funkcijų bei formulių rašymas. Formulių rašymas. Funkcijų rašymo formulėse budai. Funkcijų rašymas klaviatūra. Funkcijų rašymas pasirenkant iš išsiskleidžiančio sąrašo. Funkcijų rašymas su funkcijų meistru. Determinantai. Šaknys. Prognozavimas. Lygčių sistemos. Rikiavimas. Filtravimas. Sukiniai. Makrokomanda. Microsoft Access duomenų bazės. Microsoft Visio. Mathcad. Microsoft FrontPage. Išvados. Skaityti daugiau
Informatika (33)Informacinės technologijos. Sisteminį bloką sudaro. Vaizduoklis. Klaviatūra. Pelė. Spausdintuvai. Skeneris. Modemas. Atmintinės. Mikroprocesorius. Centrinis procesorius. Mikroprocesorių gamyba. Mikroprocesoriaus struktūrinė schema. Valdymo įtaisas. Aritmetinis. Registrai (registers). Mikroprocesoriai gaminami pagal dvi technologijas. Operatyvioji atmintis (RAM). Dvejetainė sistema. Šešioliktainė sistema. Informacijos kiekio vienetai. Kompiuterių tinklai. Operacinės sistemos. Draiveriai – tvarkyklės. Antivirusinės programos. Failai ir katalogai. Failas. Pilnas failo vardas. Katalogas. Pakatalogis. Šakninis katalogas. Kelio į failą nurodymas. Disko vardas. Failų/katalogų archyvavimas. Failų/katalogų paieška. Šiukšlinė. Programa My Computer. Sistemos parametrų keitimas. Naujų įrenginių ar programų diegimas. Skaityti daugiau
Informatika (34)Kompiuterinės duomenų bazės. Jų savybės ir paskirtis, pagrindinės sąvokos. Duomenų bazių struktūra ir modeliai. Duomenų Bazių valdymo sistemos (DBVS). Svarbiausios funkcijos, kūrimo etapai. Duomenų Bazių valdymo sistema (DBVS) MS Access ir jos ypatumai. Pagrindiniai objektai. MS Access lentelės. Laukai, jų tipai ir savybės. Lentelių susiejimo ir redagavimo principai (MS Access). Užklausų tipai. Duomenų paieškos kriterijai. Formų sudarymas ir jų panaudojimas duomenims įvesti bei redaguoti. Ataskaitos, jų paskirtis ir sudarymo rėžimai. Integruoti dokumentai, jų paskirtis ir kūrimo principai. Objektų susiejimo ir įterpimo technologija (OLE) ir jos taikymai. Prezentacijų ruošimo programa MS PowerPoint. Darbo aplinka ir pristatymų kūrimo būdai. Telekomunikacinių technologijų vystymosi raida, svarbiausi etapai ir išradimai. Telekomunikacinių tinklų skaitmeninio keitimo tendencijos ir ryšio signalų privalumai. Telekomunikaciniai tinklai ir pagrindinės jų funkcijos. Duomenų paskirstymo metodai (linijų ir paketų komutavimas). Informacijos perdavimo sistemų laidinės ir radijo ryšio linijos, jų ypatumai. Telekomunikacinės optinio ryšio sistemos, jų struktūra, galimybės, pagrindiniai parametrai ir privalumai. Kompiuterių tinklai. Jų paskirtis, klasifikavimas ir suteikiamos galimybės. Vietiniai kompiuterių tinklai (LAN). Jų privalumai ir panaudojimas. Vietinių kompiuterių tinklų tipologijos. Vietinių kompiuterių tinklų technologijos. Arbitražo metodai. Vietinių kompiuterio tinklų įranga (serveriai, adapteriai, tiltai, maršrutizatoriai). Globalieji (WAN) tinklai ir jų organizavimo principai. Interneto istorija ir veikimo principas. Interneto protokolas (TCP ir IP). Simbolinė adresavimo sistema (DNS). Interneto išteklių naudojimas. Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Failų persiuntimo protokolas (FTP). Galimybės, duomenų perdavimas ir informacijos paieška serveriuose. Pasaulinis voratinklis (WWW) ir jo veikimo principas. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto klientinės programos. Mobilios komunikacijos ir jų vystymasis. Naujos duomenų perdavimo paslaugos. Bevieliai (Wi-Fi) ir trečios kartos ryšio tinklai. Interneto naršykles (browsers) duomenų pardavimo protokolai. Informacijos paieška interneto tinkle. Instrumentai ir jų apžvalga. Skaityti daugiau
Informatika (36)Informatika. Algoritmai yra užrašomi tokiais būdais. Algoritmų blokinės schemos. Algoritmų tipai. Cikliniai algoritmai. Pagrindinės VB (Visual Basic) sąvokos. Kintamieji VB (Visual Basic) kalboje jų tipai. Konstantos ir jų deklaravimas. Operatoriai. Ciklai. Masyvai. Funkcijos ir paprogramės. Failai. Failų tipai. Failo atidarymo ir uždarymo metodai. Failo atidarymas. Duomenų nuskaitymo iš failo metodai. Duomenų įrašymo į failą metodai. Klasikiniai komponentai ir valdikliai. Jų paskirtys, pagrindinės savybės. Objektinio programavimo samprata. Klasės. Paveldėjimas ir metodų uždengimas. Skaityti daugiau
Informatika (37)Duomenų bazės (DB). Reliacinis (sąryšinis) mod. DBVS (Duomenų bazių valdymo sistemos). Kliento ir serverio architektūra. SQL kalba. Indeksai. Normalizacija. Normalinė forma. DB modeliavimas. Koncepcinis duom.m. Loginis d.m. Fizinis duom.m. Ryšių darnos palaikymas. Kompiuterių tinklas. OSI tinklo modelis. Tinklo topologija. FDDI. Token ring. Ethernet. Koaksialinis kabelis. Vytos poros kabeliai. Optinės skaidulos (šviesolaidžiai). Tinklo kortos. Tinklo aparatūra. Šakotuvai (koncentratoriai, hubs). Tiltai. Tiltai. Komutatoriai. Maršrutizatoriai. Moduliacija. Modemų tipai. ISDN. DSL. ADSL. xDSL. Kabelinis modemas. Mobilieji ryšiai. GSM. Bevieliai tinklai. Protokolas. Internetas. TCP/IP. Telnet. FTP. WWW. www naršyklės. www serveris. Hipertekstiniai dokumentai. HTML. URL. Proxy. Paieška internete. El.paštas. IRC. Matematiniai paketai. Skaityti daugiau
Informatika (38)Excel byla. 4 namų darbai. Laboratorinis darbas Nr.1. Teksto išdėstymo narveliuose būdai. Laboratorinis darbas Nr.2. Jei prekių likutis mažiau nei 5 vnt., narvelį nuspalvinkite rausvai, skaičių paryškinti. Laboratorinis darbas Nr.3. Užpildykite lentelę. Egzamino pažymį apskaičiuokite sudedami E1 ir E2 egzaminų rezultatus. Galutinį pažymį apskaičiuokite naudodami funkciją IF. Brūkšnelis dedamas jeigu egzamino pažymys mažesnis už 5, arba laboratorinių darbų pažymys mažesnis už 4. Laboratorinis darbas Nr.4. Diagramos. Skaityti daugiau
Informatika (39)Technologija. Pagrindinės informatikos sąvokos ir apibrėžimai: informacija, duomenys, žinios. Informacijos klasifikavimas. Bendrieji informacijos dėsniai ir savybės. Informacijos procesai (kaupimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas) ir raidos etapai. Visuomenės raida (agrarinė, industrinė, informacinė). Informacinės visuomenės samprata (technologinė, ekonominė, profesinė, erdvinė, kultūrinė). Pagrindiniai gyvenimo informacinėje visuomenėje bruožai (mokymasis ir darbas, e-verslas, elektroninė demokratija). Informacijos mainai. Pranešimai ir signalai. Skaitmeniniai ir analoginiai signalai. Informacijos mainai. Kompiuterių vystymosi kartos ir jų ypatumai. Informacinių technologijų raidos etapai. Skaičiavimo sistemos. Pozicinės 10-2-8-16-tainės skaičiavimo sistemos, jų ypatumai. Informacijos kodavimas. Informacijos kiekio vienetai. Nacionalinių rašmenų, grafinių duomenų ir garso informacijos kodavimo principai. Loginiai kompiuterio pagrindai. Logikos algebra. Loginės operacijos (NE, ARBA, IR) ir loginiai elementai (tranzistoriai). Funkcinė kompiuterio organizacija. Pagrindinės funkcijos. Kompiuterinės sistemos. Techninė ir programinė įranga. Kompiuterių klasės. Asmeninių (AK) kompiuterių grupės ir jų ypatumai. Sisteminis AK blokas ir jo struktūra. Korpusas, maitinimo blokas, sisteminė plokštė ir jos komponentai, atminties įrenginiai, jungtys, papildomos dalys. Centrinis procesorius (CPU). Paskirtis, struktūra, parametrai. Operatyvioji atmintis (RAM). Paskirtis, sudėtis, SDRAM tipai. Atminties įrenginiai. Magnetiniai diskai. Optiniai kaupikliai (CD, DVD). Veikimo principas ir pagrindiniai parametrai. Įvedimo įrenginiai (klaviatūra, pelė, skeneriai). Tipai ir veikimo principas. OCR programos. Monitoriai. CRT ir LCD monitorių veikimo principai, parametrai, privalumai ir trūkumai. Spausdintuvai. Adatinių, rašalinių ir lazerinių spausdintuvų veikimo principai charakteristikos ir ypatumai. Kompiuterių programinė įranga ir jos paskirtis. Sisteminės programinės įrangos grupės ir jų paskirtis. Taikomoji programinė įranga. Operacinės sistemos, jų paskirtis ir pagrindiniai atliekami veiksmai. Operacinių sistemų tipai (pagal užduočių skaičių, procesorių skaičių, sąveiką su vartotoju). Operacinių sistemų šeimos ir jų vystymasis. Windows, UNIX, Linux ir Mac operacinių sistemų ypatumai. Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga. Programinės įrangos apsauga. Duomenų sauga ir jos aktualumas. Duomenų archyvavimo (suglaudinimo) principas, objektai ir būdai. Programų WinZIP ir WinRAR funkcijos ir panaudojimo būdai. Kompiuterių virusai ir jų klasifikavimas. Pagrindinės virusų grupės. Kompiuterių užkrėtimo būdai. Antivirusinė programinė įranga. Populiariausios programos. Tikrinimo būdai ir virusų valymo būdai. Kovos su virusais profilaktinės priemonės. Skaičiuoklės ir jų paskirtis. Pagrindinės MS Excel sąvokos ir darbo aplinka. MS Excel formatavimas ir redagavimas. Formatavimo komandos. Pagrindiniai skaitmeninių duomenų vaizdavimo formatai. Formulės. Jų sudarymas, operatoriai, koordinatės (reliatyvi, absoliuti, mišri). Formulių rašymo taisyklės. Funkcijos. Jų paskirtis, grupės, sintaksė. Populiariausios funkcijos ir jų panaudojimas. Diagramos skaičiuoklėse. Tipai, paskirtis ir redagavimas. Sąrašai ir duomenų analizė. Sąrašams keliami reikalavimai. Pagrindiniai veiksmai su Excel sąrašais (rikiavimas, filtravimas, duomenų grupių apskaita). Sukiniai ir jų panaudojimas. Duomenų bazės ir jų savybės. Duomenų elementai. Loginiai duomenų bazių modeliai (hierarchinis, tinklo, objektinis, reliacinis). Duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS). Svarbiausios funkcijos ir darbo etapai. DBVS Access privalumai ir struktūra (pagrindiniai objektai). Duomenų bazės projektavimo reikalavimai ir taisyklės. DBVS lentelės. Laukai ir duomenų tipai. Pagrindinės laukų savybės. Užklausos. Pagrindiniai tipai (atrankos, parametrinės, kryžminės, pakeitimo). Skaičiuojamosios užklausos ir jų sudarymo principai. Formos. Jų paskirtis ir sudarymas. Ataskaitos. Jų paskirtis ir kūrimo režimai. Skaityti daugiau
Informatika (4)Aplanko kūrimas. Bylos kūrimas. Pagrindiniai bylų tipai. Bylų ar aplankų žymėjimas. Bylų ar aplankų pervardinimas. Bylų ar aplankų kopijavimas. Bylų ar aplankų iškirpimas. Bylų ar aplankų įterpimas. Bylų ar aplankų trynimas. Ištrintų bylų ar aplankų atstatymas. Bylų ir aplankų išdėstymas. Internetas: bendros žinios, elektroninis paštas, ftp serveris, Telnet serveris, WWW serveris, IRC serveris. Interneto teikiamos paslaugos. Išvesties įrenginiai. Informacija. Informacijos technologija. Duomenys ir jų kodavimas. Kompiuterių tinklai. Vietiniai kompiuterių tinklai. Visuotiniai kompiuterių tinklai. Ryšio linijų tipai. Analoginiai tinklai(PSDN). Skaitmeniniai tinklai (ISDN). Elektroninės konferencijos ir diskusijos USENET. Bylų persiuntimas FTP. ARCHIE. GOPHER. TELNET. IRC - pokalbių retransliavimas internete. Informacijos laikmenų raida. Laikmenos. Personalinio kompiuterio atminties rūšys. Vidinės skirstymas. Procesoriai. Centriniai procesoriai. Taikomoji programinė įranga. Tekstų apdorojimo įranga. Skaičiuoklės. Duomenų bazių valdymo sistemos. Grupinio darbo sistemos. Įvairialypės terpės (multimedijos) sistemos. Integruota programinė įranga. Techninė ir programinė įranga. Kompiuterio techninė įranga. Sisteminis blokas. Įvesties ir išvesties įtaisai. Išorinės laikmenos. Programinė įranga. Sisteminė programinė įranga. Operacinės sistemos. Windows operacinė sistema. Kitos operacinės sistemos. Pagrindinės operacinių sistemų funkcijos. Vietinis tinklas. Jungimo į tinklą būdai. Skaityti daugiau
Informatika (40)Informacijos pateikimas kompiuteryje ir duomenų formatai. Aritmetiniai ESM pagrindai. Loginiai kompiuterio pagrindai. Bendrieji šiuolaikinių kompiuterių kūrimo principai: funkcinė ir struktūrinė kompiuterio organizacija. Programinis kompiuterio veikimo principas. Kompiuterinės sistemos. Centriniai įrenginiai. Maitinimo blokas. Sisteminė plokštė. Taktų generatorius. Centrinis procesorius. Pagrindinė ir spartinančioji atmintys. Sisteminės plokštės mikroschemų rinkinys. Pertraukimo kontrolė (IRQ – interupt request). BIOS. Magistralės (Bus). Lanksčių diskų įtaisai. Kietojo magnetinio disko įtaisas (Hard disc drive). Kompaktiniai diskai. Jungtys. Išorinių įtaisų valdymo įranga. Asmeninių kompiuterių techniniai duomenys. Kompiuterių klasifikavimas. Kompiuterių įtaka vartotojui ir aplinkai. Sauga kompiuterizuotoje darbo vietoje. Skaityti daugiau
Informatika (41)Informatikos laboratoriniai darbai. Skaičiuoklė Ms Excel. Formulės. Funkcijos. Grafikai ir diagramos. Duomenų rūšiavimas ir filtravimas. Matematinių uždavinių sprendimas. Duomenų bazės Ms Access. Universalios matematinės programos Matchad. Diagramų kūrimo programa Ms Visio. Ms Visio pritaikymas. Skaityti daugiau
Informatika (5)Teorinė dalis. Aritmetiniai skaičiai. Kintamieji. Vektoriai ir matricos. Matricų transformavimas. Grafikai. Simboliniai skaičiavimai. Tiesiniai algoritmai. Šakotieji algoritmai. Cikliniai algoritmai. Masyvas. Sumos ir sandaugos apskaičiavimas. Didžiausios ir mažiausios reikšmių paieška. Veiksmai su failais. Funkcijos. Veiksmai su matricomis. Skaityti daugiau
Informatika (6)Informatikos samprata. Kompiuterių raida. Kompiuterių kartos. Ateities kompiuteriai. Kompiuterių klasės. Kompiuterinė sistema. Techninė įranga. Sisteminis blokas. Įvesties įrenginiai. Duomenų atvaizdavimas. Duomenų loginė hierarchinė struktūra. Failų tipai. Duomenų įrašymas ir paieška. Duomenų saugojimo atminties įrenginių klasifikavimas. Mechaninis duomenų saugojimo būdas. Skaityti daugiau
Informatika (7)Programinė įranga. Sisteminė programinė įranga. Operacinių sistemų raida. Asmeninių kompiuterių OS. Serverių operacinės sistemos. Nešiojamųjų asmeninių kišeninių kompiuterių, asmeninių skaitmeninių asistentų ir kitų mobiliųjų įtaisų OS. Taikomoji programinė įranga. Tekstų apdorojimo programinė įranga. Elektroninės skaičiuoklės. Duomenų bazės. Duomenų bazių modeliai. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Multimedija. Pranešimų pateikimo programinė įranga. Integruota programinė įranga. Paslaugų programos. Failų archyvavimo programos. Failų žymės. Kompiuterių virusai. Skaityti daugiau
Informatika (8)Klausimai ir atsakymai. Kas sudaro kompiuterinę sistemą? Kokias dvi pagrindines funkcijas atlieka centrinis procesorius? Kas yra lygiagretūs veiksmai ar procesai kompiuteryje? Kokie operacinių sistemų klasifikavimo kriterijai? Kokios pagrindinės programų rengimo įrangos dalys? Kokiais pagrindiniais aspektais galima palyginti OS? Kaip perkelti langą į kitą darbo lauko vietą? Kaip perkelti failą iš vieno katalogo į kitą? Kokios pagrindinės darbo su archyvu komandos? Antivirusinių programų filtrų pagrindiniai trūkumai ir privalumai? Palyginkite teksto įterpimo ir pakeitimo režimus. Kada patogiau naudoti teksto pakeitimo režimą? Apibūdinkite tris pagalbinius teksto redaktoriaus elementus – teksto įvedimo žymeklį, pelės žymeklį ir teksto pabaigos požymį? Kaip su pele pažymėti simbolių seką? Kas yra celių blokas? Kas gali būti funkcijos argumentai? Kas yra makrokomanda ir kaip jos kuriamos? Kokius jūs pasirinktumėte ryšių tarp DE tipus duotoje ovalinėje diagramoje? Kas yra duomenų bazių valdymo sistema? Kokie yra kompiuterinių tinklų tipai? Kokia IP adreso struktūra? Nurodykite kelis IP adresus. Skaityti daugiau
Informatika (9)PowerPoint pristatymas. Informatikos praktikos darbo pristatymas. Praktikos darbo sudedamosios dalys. Darbo tikslas. Darbo užmokesčio apskaita. Firmos veiklos grafinė analizė. Sudėtinga analizė. Išsami darbuotojų atlyginimų analizė. Darbas su firmos sąrašais. Darbuotojų sąrašo analizė - sukinys. 100% sudėtinių stulpelių diagrama. Vizitinės kortelės kūrimo makrokomandos. Skaityti daugiau
Informatikos ir darbo kompiuteriu pagrindaiInformacija ir informatika. Kompiuterių istorija. Kompiuteris. Jo sandara, funkcijos. Darbas tekstiniame redaktoriuje MS Word. Darbas su programa MS Excel. Internetas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Informatikos ir skaičiavimo technikos raidaLegenda apie informatiką (įvadas). Kompiuterių raida. Informatika bei kompiuteris (išvados). Skaityti daugiau
Informatikos mokslas. KompiuterisInformatikos mokslas. Kompiuterio istorija. Kompiuterio sandara. Kompiuterinės sistemos programos socialinės paramos centre. Pagrindinės Sistemos "Parama" funkcijos. Informacinių technologijų naudojimas darbo vietoje. Informacinių technologijų naudojimas darbo vietoje. Skaityti daugiau
......