Šperos.lt > Informatika
Informatika (10)20 klausimų informatikos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Informatika (12)Skaitmeniniai vaizdai ir garsai. Interneto informacijos paslaugos: WWW, USENET ir kt. Sisteminė programinė įranga. Duomenų bazių formų kūrimas. Skaityti daugiau
Informatika (13)Informacinė visuomenė. Informacija. Kompiuterio techninė įranga. Sisteminis blokas. Procesorius. Magistralės. Garso plokštė. Spausdintuvai. Klaviatūra. Prievadai. Modemai. Astronominė skaičiavimo trukmė. Standusis diskas. Programinė įranga. Operacinė sistema. Grafinė vartotojo sąsaja. Kompiuterių tinklai. Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas. Skaityti daugiau
Informatika (14)Informatikos klausimai ir atsakymai. Sisteminė programinė įranga. Operacinė sistema. Transliatoriai. Operacinių sistemų apžvalga. Taikomoji programinė įranga. Tekstinis procesorius (TP). Stalinė leidybos sistema (SLS). Skaičiuoklės. Duomenų bazės. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Pranešimų rengimo programinė įranga. Integruota programinė įranga. Paslaugų programos. Failų archyvavimo programos. Kompiuterių virusai. Programavimo kalbų kartos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Objektinės programavimo kalbos. Ketvirtoji ir penktoji kartos. Duomenų perdavimo įrenginiai. Duomenų ryšių linijos. Duomenų perdavimo būdai. Duomenų perdavimo kryptys. Ryšių linijų tipai. Duomenų perdavimo įrenginiai. Ryšių programinė įranga. Tinklai. Tinklų konfigūracija. Internetas. Skaityti daugiau
Informatika (16)Kas yra informacija. Medžiaga, energija, informacija. Informatikos atsiradimas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Informacijos procesai. Pranešimai ir signalai. Ženklai ir abėcėlės. Informacijos kodavimas. Diskretinimas. Informatikos terminų aiškinamasis žodynėlis. Skaityti daugiau
Informatika (17)Kompiuterio techninė įranga. Programinė kompiuterio įranga. Kompiuterių tinklai. Rinkmenos ir aplankai jų tvarkymas ir pakavimas. Kompiuterio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje. Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Veiksmų seka. Veiksmų pasirinkimas programavime. Veiksmų kartojimas. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikavimas. Informacijos procesai. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas. Informacijos apdorojimas kompiuteriu. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Teksto rengimo kompiuteriu pranašumai. Pagrindiniai teksto elementai. Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi. Lentelių kūrimas. Teksto maketavimo pradmenys. Dokumento spausdinimas. Dokumentų saugojimas. Skaitmeninės informacijos tvarkymas skaičiuokle. Pagrindinės darbo su skaičiuokle galimybės. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto samprata. Įvairialypė terpė. Skaityti daugiau
Informatika (18)Informatikos paruoštukė (anglų kalba). Main objects and concepts of informatics. Measurement of information. Computer system. Computer classification. The history of computers. Microcomputer. Microcomputer architecture. Number systems. Relations between the number systems. Number codes. Axioms and laws of logical algebra. Logical functions. Computer logic elements. Input hardware. Keyboard entry. Touchscreens. Scanners. Optical character recognition systems. Digital camera. Sound and voice input. Binary code. Data storage and retrieval methods. Floppy disks. Hard disks. Optical disks. Digital Versatile Disk. Magneto–optical disks. Tape storage. The central processing unit (CPU). Registers. Buses. Pentium processors. Cache memory. Main memory. Read-only memory (ROM). Categories of output hardware. Creating and measuring color. Ink-jet and laser printers. Cathode-ray tube (CRT). Flat screen technologies. Liquid crystal displays. Graphic cards. Systems software. Operating systems for microcomputers. Programming languages. Text processing and graphical software. CAD-CAE-CAM software, expert system. Computer viruses. Main features of spreadsheets. Excel screen. Entering data and commands. Data copying and moving. Data formatting. Editing spreadsheet. Excel functions. Reports. Graphics. Data lists. Skaityti daugiau
Informatika (19)Informatikos konspektai anglų kalba. Purpose and main features of MathCAD package. The MathCAD main screen and objects. Built-in string functions. Calculation of expressions in MathCAD. Creating vectors and matrices. Solving of equations in MathCAD. Solving and optimizing overview. MathCAD graphs. Symbolic calculations in MathCAD. DB main features. DB models. Access main features. Creating & changing DB. Sorting DB. DB table editing. Access expresions and functions. Related databases. Access queries. Access reports. Access forms. Simple types of data: in Pascal. Arithmetic operations in Pascal. Arithmetic standard functions in Pascal. Logical operations in Pascal. Complex expressions in Pascal. Assignment statement in Pascal. Input and output in Pascal. While statement in Pascal. For statement in Pascal. IF statement in Pascal. CASE statement in Pascal. Array type in Pascal. String type. Typed files. Text files. Pascal procedures. Pascal functions. Characteristics of data transmissions. Data transmission media. Data coomunication hardware. Communication networks. Internet services. World Wide Web. WWW Browsers. Skaityti daugiau
Informatika (2)Vidurinės mokyklos informatikos egzamino pagrindinės teorinės medžiagos konspektas. Informacijos ir informatikos samprata, Pranešimai ir signalai, Diskretieji ir tolydieji dydžiai, Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės, Informacijos matavimas, matavimo vienetai, Informacijos kiekis, Informacijos kodavimas, Informacinio modeliavimo samprata, Informacinės technologijos raida, Kompiuteris ir informacinė visuomenė, Kompiuterio atmintinė, jos talpa ir matavimo vienetai, Kompiuterio programinė įranga, Jos paskirtis, klasifikacija, Operacinės sistemos ir jų paskirtis, Taikomoji programinė įranga, Algoritmo sąvoka ir savybės, Uždavinių sprendimo kompiuteriu etapai, Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai. Skaityti daugiau
Informatika (20)Teoriniai klausimai. Techninė kompiuterio įranga (procesorius, atmintinė, klaviatūra, pelė, vaizduoklis, spausdintuvas). Programinė kompiuterio įranga (OS samprata, grafinė terpė, piktogramos, programos atvėrimas, veiksmai su langais, taikomoji programinė įranga, mokomosios programos, transliatoriaus samprata). Kompiuterių tinklai (vietiniai, visuotiniai). Bylos ir aplankai (katalogai), jų tvarkymas, pakavimas. Kompiuterinio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje (kompiuterių virusai ir antivirusinės programos, duomenų apsauga, įsilaužimai). Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Pagrindinės valdymo komandos: veiksmų seka, veiksmų pasirinkimas, veiksmų kartojimas. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikacija (pagal apdorojimo pobūdį, pagal perdavimo šaltinį ir kt.). Informacijos procesai (kaupimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas, paieška). Informacijos saugyklos ir šaltiniai. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas: ženklai, abėcėlės, kodų lentelės, dvejetainė skaičiavimo sistema. Informacijos (tekstinės, skaitmeninės, grafinės, garsinės) apdorojimas kompiuteriu. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai (autorių teisės, jų apsauga, piratavimas, darbo su informacijos ir komunikacijos technologija etika). Informacinės visuomenės samprata. Teksto rengimo kompiuteriu pranašumai. Pagrindiniai teksto elementai (simbolis, pastraipa, įtrauka, antraštė, puslapis). Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi (teksto fragmento įterpimas, kopijavimas, perkėlimas, šalinimas, paieška, pakeitimas). Lentelių kūrimas. Teksto maketavimo pradmenys (puslapio dydžio ir paraščių nustatymas, šriftų parinkimas, teksto formatų tvarkymas, iliustracijų įterpimas). Dokumento spausdinimas. Dokumentų saugojimas. Skaitmeninės informacijos tvarkymas skaičiuokle. Pagrindinės darbo su skaičiuokle galimybės: lentelių kūrimas, grafinis rezultatų vaizdavimas. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto ir įvairialypės terpės (multimedijos) samprata. Skaityti daugiau
Informatika (21)Informatikos termino kilmė ir apibrėžimai. Informacija, duomenys, žinios. Informacijos klasifikavimas. Informacijos savybės. Ekonominės informacijos ypatybės, kiekio (apimties) vienetai. Visuomenės raida. Informacinės visuomenės samprata. Pagrindiniai gyvenimo informacinėje visuomenėje bruožai. Informacinės technologijos. Svarbiausių informacijos technologijų priemonių raida. Bendra IT apžvalga (iš vartotojo pozicijų). Informacijos procesai. Informacijos ir informatikos raidos etapai. Kompiuterių kartos. Informacijos mainai. Tolydžioji ir diskrečioji informacija (signalai). Bendrieji šiuolaikinių kompiuterių kūrimo principai. Funkcinė ir struktūrinė kompiuterio organizacija. Programinis kompiuterio veikimo principas. Kompiuterinės sistemos. Techninė asmeninio kompiuterio įranga. Centriniai įrenginiai. Duomenų kaupikliai. Išoriniai įrenginiai ir jų valdymas. Daugialypės terpės įrenginiai. Asmeninių kompiuterių techniniai duomenys ir jų klasifikavimas. Kompiuterių įtaka vartotojui ir aplinkai. Sauga kompiuterizuotoje darbo vietoje. Kompiuterių programinė įranga ir programavimas. Sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga. Atvirojo kodo programos. Operacinės sistemos, jų paskirtis ir struktūra. Vartotojo aplinka. Grafinės vartotojo sąsajos. Duomenų saugojimas diskuose. Fizinės ir loginės duomenų struktūros. Failai. Failų sistemos. Duomenų sauga. Duomenų suspaudimas (suglaudinimas) bei rezervinis kopijavimas, tai atliekančios programos. Kompiuteriniai virusai. Antivirusinės programos. Informacijos apsauga nuo nesankcionuoto jos naudojimo. Skaityti daugiau
Informatika (22)Virš 300 klausimų informatikos testas. Skaityti daugiau
Informatika (23)Operacinės sistemos Linux ir Windows Vista testavimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Pagaliau prieinama. Reikalavimai. Perkėlimo sunkumai. Gražiai gyventi neuždrausi. Multimedia. Tinklas. Saugumas. Darbo eiga. Testavimas. Išvados. ASPLinux testavimas. Teorinė dalis. Operacinės sistemos sąvoka. Linux istorija. Linux privalumai ir trūkumai. Koks būna Linux? Linux architektūra. Aplinkos komandos. Linux failų sistema. Linux katalogų sistema. Teisės į failą. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Informatika (24)Kompiuterio sandara. Sisteminis blokas. Procesorius. Kompiuterio atmintinė. Įvesties įrenginiai. Išvesties įrenginiai. Operacinės sistemos. Operacinės sistemos paskirtis. Operacinių sistemų įvairovė. Pasaulinis kompiuterių tinklas. Interneto istorija. Interneto teigiamos savybės. Interneto neigiamos savybės. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto privalumai. Elektroninio pašto trūkumai. Skaityti daugiau
Informatika (25)Informacijos samprata. Bendrosios žinios apie kompiuterius. Skaičiuoklės. Pateiktys. Pateikčių ruošimo programos. Archyvatoriai. Kompiuteriniai virusai ir antivirusinės programos. Kompiuterių tinklai. Internetas. Skaityti daugiau
Informatika (26)Elektroninis paštas. Dokumento tvarkymo rėžimai. Puslapio parametrai. Tekstų rengimo automatizavimo priemonės. Pagrindiniai pastraipos parametrai. Teksto išdėstymas puslapyje valdantys parametrai. Šablonai. Dokumento laukai. Dokumentų formos. Kryžminės nuorodos. Dalykinės rodyklės sukūrimas. Turinio sudarymas. Veiksmai su pele. Kopijuojami objektai. Režimo indikatoriai būsenos eilutėje. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Teksto įvedimas. Lentelės eilučių ir stulpelių modifikavimas. Prognozė. Histograma. Koreliacinė analizė. Skaityti daugiau
Informatika (27)Algoritmai ir objektinis programavimas. Visual Basic. Uždavinio paruošimas sprendimui kompiuteriu. Kompiuteris yra sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Algoritmų schemos. Algoritmų tipai. Tiesūs algoritmai. Šakoti algoritmai. Cikliniai algoritmai. Funkcijos reikšmių skaičiavimas su paprastais kintamaisiais. Ciklo darbinė dalis susidės iš dviejų veiksmų. Funkcijos reikšmių skaičiavimas su indeksuotais kintamaisiais. Programos paleidimas. Meniu komanda Format. Meniu komanda Edit. Meniu komanda View. Meniu komanda Debug. Meniu komanda Project. Meniu komanda Run. Programos pultas Form. Mygtukų rinkinys ToolBox. Objekto parametrų langas Properties. Projekto langas Project. Programos kodo langas. Kaip Visual Basic rengti programą. Objektinis programavimas – kas tai.Visual Basic pagrindinės sąvokos. Visual Basic kintamieji ir pagrindinės instrukcijos. Kintamasis Variable. Kintamųjų įvedimas. Duomenų tipai. Konstantos. VB išraiškos ir operatoriai. Operatorių vykdymo tvarka. Standartinių Visual Basic objektų savybės. Bendros valdymo elementų savybės. Bendri valdymo elementų metodai. Bendri valdymo elementų įvykiai. Valdymo elementas "Įvedimo laukas". Valdymo elementas Label - Užrašas. Valdymo elementas CommandButton - Mygtukas. Dažniausiai vartojamos Mygtuko (CommandButton) savybės. Valdymo elementas OptionButton – Parametrų jungiklis. Valdymo elementas CheckBox – Vėlevėlė, Žymės laukas. Valdymo elementas ListBox – Sąrašo laukas. Dažniausiai vartojamos sąrašo lauko (ListBox) savybės. Valdymo elementas ComboBox – Kombinuotas laukas. Valdymo elementas ScrollBar – Šliaužiklis. Šliaužiklio (ScrollBar) savybės. Valdymo elementas Frame – Rėmelis. Valdymo elementas Image – Paveikslėlio laukas. Valdymo elementas Shape – Geometrinė figūra. Geometrinės figūros (Shape) savybės. Valdymo elementas PictureBox – Grafikos laukas. Grafikos lauko (PictureBox) savybės. Valdymo elementas Timer – Taimeris, Laikmatis. Dažniausiai vartojamos Failų sąrašo (FileListBox) savybės. Skaityti daugiau
Informatika (28)Skaičiuoklių (išskleidžiamų lentelių) technologija. Skaičiuoklių technologijos pagrindai. Dokumento redagavimas, spausdinimas ir išsaugojimas. Duomenų analizės priemonės. Scenarijai. Sąrašai ir duomenų bazių technologijos elementai. Suminių ir suvestinių ataskaitų sudarymas. Diagramos ir statistinės analizės priemonės. Multimedia. Multimedia technologijos ypatumai. Multimedia techninė ir programinė įranga. Hipertekstas ir hipermedia. Integruoti dokumentai ir pristatymai (prezentacijos). Integruotų dokumentų kūrimas. Pristatymų kūrimo programos. Pristatymų kūrimas programa Microsoft PowerPoint. Duomenų bazės. Didelių informacijos srautų struktūrizavimas. Duomenų bazių valdymo sistemos Microsoft Access ypatumai. Interneto įvadas. Interneto mazgai ir adresai. Prisijungimo prie Interneto būdai. Interneto ryšio paslaugos. Interneto informacijos paslaugos. Asmeninio kompiuterio techninė įranga. Duomenys ir programos. Informacijos paslaugų organizavimas. Tekstų tvarkymas. Specialios dokumentų redagavimo ir tvarkymo priemonės. Skaityti daugiau
Informatika (29)Kas yra informacija. Informatikos atsiradimas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Rašymas ir skaitymas. Informacijos mainai ir dalyviai. Skaityti daugiau
Informatika (3)Informatikos laboratoriniai darbai. Shell versijos nustatymas. Įvedimo / išvedimo perskirstymas. "Vamzdžio" mechanizmas. Metasimboliai. Shell’o kintamieji. Aritmetiniai veiksmai. Procedūrų argumentai. Sąlyginės komandos. Ciklai for. While tipo ciklas. Ciklas until Bshell'e. Vykdytų komandų panaudojimas Cshell'e. Komandų sinonimai Cshell'e. Shell’ų palyginimas. Skaityti daugiau
......